02 / 44 633 762

Prihlásenie

 

Knihy

Obchodné právo

Zoradenie:     Usporiadanie:
1 2 3 ... 13 »
Ochrana spotrebiteľa (Jana Mazáková)

Ochrana spotrebiteľa

Jana Mazáková | (2016) IURIS LIBRI, s.r.o.
Ochrana spotrebiteľa je problematikou, pri ktorej sa stretávajú početné predpisy súkromného a verejného práva s cieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu spotrebiteľa tradične považovaného za slabšiu...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 41,- €
Naša cena: 32,98 €
Zľava: 20%
Obchodné právo (Pavol Kubíček, Alexander Škrinár, Milan Ďurica)

Obchodné právo

Kniha obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 25,85 €
Naša cena: 19,96 €
Zľava: 23%
Obchodný zákonník - Veľký komentár (Mojmír Mamojka)

Obchodný zákonník - Veľký komentár

Mojmír Mamojka | (2016) Eurokódex
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 105,- €
Naša cena: 78,86 €
Zľava: 25%
Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok (Mojmír Mamojka)

Obchodný zákonník - Veľký komentár 2. zväzok

Mojmír Mamojka | (2016) Eurokódex
Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 70,- €
Naša cena: 52,57 €
Zľava: 25%
Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.vydanie (Jozef Suchoža a kolektív)

Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár – 4.vydanie

Jozef Suchoža a kolektív | (2016) Eurounion, spol. s r.o.
Nové, v poradí už 4. vydanie Obchodného zákonníka, sa v zásade pridržiava pôvodných konceptov predchádzajúcich vydaní, pričom autorský kolektív v novom komentári...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 75,- €
Naša cena: 64,37 €
Zľava: 14%
Repetitórium občianskeho hmotného práva (LenkaDufalová, Martin Križan, VeronikaSkorková)

Repetitórium občianskeho hmotného práva

Tátoučebnápomôcka, ktoránadväzujenavysokoškolskúučebnicuobčianskehoprávahmotného, bolavypracovaná s cieľomuľahčiťvšetky´mštudentomprávaoboznamovaniesa s jehojednotlivy´miinštitútmia poskytnúťimry´chlyprehľad o jednotlivy´chinštitútoch a vzťahochmedzinimi. Pomáhapochopiťzložity´ systémobčianskehohmotnéhopráva a jehovzťah k ostatny´mprávnymodvetviam.Repetitóriumnie je zamerané´ navy´kladobčianskoprávnejmatérie, ale...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 19,- €
Naša cena: 15,28 €
Zľava: 20%
Elektronické obchody (Ivana Zmeková)

Elektronické obchody

Ivana Zmeková | (2017) IURIS LIBRI, s.r.o.
Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 28,- €
Naša cena: 22,52 €
Zľava: 20%
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I. (Milan Budjač; Janka Gibaľová)

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.

Milan Budjač; Janka Gibaľová | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania
Tovar expedujeme: na sklade
Bežná cena: 21,- €
Naša cena: 17,85 €
Zľava: 15%
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II (Milan Budjač; Janka Gibaľová)

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II

Milan Budjač; Janka Gibaľová | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania
Tovar expedujeme: na sklade
Bežná cena: 24,- €
Naša cena: 20,40 €
Zľava: 15%
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III (Milan Budjač; Janka Gibaľová)

Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III

Milan Budjač; Janka Gibaľová | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich zodpovednosť
Tovar expedujeme: na sklade
Bežná cena: 16,90 €
Naša cena: 14,37 €
Zľava: 15%
Novelizovaný obchodný zákonník s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizovaný obchodný zákonník s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

(2016) Epos
NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA...
Tovar expedujeme: Vypredané
 
Naša cena: 4,50 €
Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie (Mária Patakyová)

Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie

Mária Patakyová | (2016) Nakladatelství C.H.Beck-SK
Piate, doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny v oblasti obchodného práva a čitateľom ponúka ucelený...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 129,- €
Naša cena: 103,80 €
Zľava: 20%
Obchodný zákonník. Úzz, 2016 (Kolektív autorov)

Obchodný zákonník. Úzz, 2016

Kolektív autorov | (2016) Heuréka
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Obchodného zákonníka. V knihe sú výraznené posledné novelizácie zákonom č. 389/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. januára...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 6,10 €
Naša cena: 5,12 €
Zľava: 16%
Repetitórium obchodného práva (Ján Golian, Edita Hajnišová, Zuzana Nevolná)

Repetitórium obchodného práva

Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 20,- €
Naša cena: 16,09 €
Zľava: 20%
UZZ 4/2017 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

UZZ 4/2017 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

(2017) Poradca podnikateľa
podľa právneho stavu k 25. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 4/2017)Úplné znenie zákonač. 7/2005 Z. z.O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCIIPo zmene zákonom č....
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 3,82 €
Naša cena: 2,86 €
Zľava: 25%
Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch (Marko Deák)

Zastúpenie podnikateľa v obchodných vzťahoch

Marko Deák | (2016) Nakladatelství C.H.Beck-SK
Predkladaná vedecká monografia rozoberá otázky zastúpenia podnikateľa v obchodných vzťahoch. Problematika je zaradená do širšieho rámca všeobecného súkromného práva s dôrazom na...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 59,- €
Naša cena: 47,47 €
Zľava: 20%
Akciová společnost (Tomáš Dvořák)

Akciová společnost

Tomáš Dvořák | (2016) Wolters Kluwer ČR, a.s.
Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 83,90 €
Naša cena: 71,03 €
Zľava: 15%
Exekučné spory (Jana Mazáková)

Exekučné spory

Jana Mazáková | (2015) IURIS LIBRI, s.r.o.
Spory, ktoré vznikajú v rámci núteného vy´konu súdnych a iny´ch rozhodnutí alebo v súvislosti s ním, sú často skutkovo, ale aj právne...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 29,- €
Naša cena: 23,33 €
Zľava: 20%
Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka (Peter Strapáč)

Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

Peter Strapáč | (2016) Eurounion, spol. s r.o.
Predkladaná publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Českej republiky, Ústavného súdu Slovenskej ako aj Českej republiky, ako aj...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 33,- €
Naša cena: 24,78 €
Zľava: 25%
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti (Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha)

Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti

Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha | (2014) Wolters Kluwer (Iura Edition)
V publikácii „Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti“ sú komplexným spôsobom spracované najdôležitejšie rozhodnutia súdov v tejto oblasti, a to...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 19,- €
Naša cena: 15,54 €
Zľava: 18%
Na stranu: tovarov.
1 2 3 ... 13 »

Nákupný košík

Knižné novinky

 Priateľky (Keleová-Vasilková Táňa)

Priateľky

8,91 € (zľava: 25%)
 Milovanie s vanilkou (Hederová Petra)

Milovanie s vanilkou

7,41 € (zľava: 25%)
 Vlastnou hlavou (Marek Vagovič)

Vlastnou hlavou

9,19 € (zľava: 29%)
 Príbeh stratenej dcéry (Elena Ferrante)

Príbeh stratenej dcéry

11,66 € (zľava: 27%)
 Som Idealista: O láske

Som Idealista: O láske

4,73 € (zľava: 27%)
 Cigaretka na dva ťahy (Dominik Dán)

Cigaretka na dva ťahy

10,28 € (zľava: 26%)
 Štvrtá stena (Hričová Danica)

Štvrtá stena

7,41 € (zľava: 25%)
 Kriedové správy (Tudorová C. J.)

Kriedové správy

9,66 € (zľava: 25%)
 I Can Academy Motivačný diár 2018

I Can Academy Motivačný diár 2018

9,48 € (zľava: 27%)
 Pôvod (Dan Brown)

Pôvod

13,41 € (zľava: 25%)
vrátiť sa späť nahor