Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Ostatné
Knihy

Ostatné

Dostupnosť: Zoradenie:
»
Teória práva (2. vydanie) (Radoslav Procházka, Marek Káčer)
Teória práva (2. vydanie)
Radoslav Procházka, Marek Káčer | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019) SK jazyk
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane ústavných zmien či novej úpravy procesu tvorby právnych predpisov. Učebnica navyše poskytuje rozšírené úvahy venované...
Posielame do 3 pracovných dní
39,- €34,20 €
-12%
Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach (Andrea Oršulová)
Vybrané procesné inštitúty v antitrustových konaniach
Andrea Oršulová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2022) SK jazyk
Príručka predstavuje čitateľovi prehľadným spôsobom vybrané procesné inštitúty zákona o ochrane hospodárskej súťaže v oblasti antitrustových zákazov, zohľadňujúc novú úpravu zákona. Čitateľ je oboznamovaný s tradičnými inštitútmi, ako je Leniency program alebo Urovnanie a rovnako aj s právnou úpravou, ktorú priniesol do právneho poriadku práve nový zákon o ochrane hospodárskej...
Posielame do 3 pracovných dní
29,- €25,43 €
-12%
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve (Laura Bachňáková Rózenfeldová)
Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve
Laura Bachňáková Rózenfeldová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2022) SK jazyk
Kolaboratívne (zdieľané) hospodárstvo a kolaboratívne platformy ako súčasť jednotného digitálneho trhu Európskej únie sú aktuálne a živé témy, ktorým je venovaná predkladaná publikácia. Jej cieľom je komplexnejšie posúdenie povahy právnych vzťahov uzatváraných v rámci kolaboratívneho hospodárstva, ako aj právneho postavenia subjektov na ňom participujúcich. Kniha je určená nielen odborníkom z...
Posielame do 3 pracovných dní
29,- €25,43 €
-12%
Právnický diskurz a právna argumentácia (Peter Franko)
Právnický diskurz a právna argumentácia
Peter Franko | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2018) SK jazyk
Analýza na základe teórie Roberta Alexyho
Predložená publikácia reaguje na absenciu vedeckého spracovania témy týkajúcej sa kritérií právnickej diskusie a argumentácie v nej v podmienkach Slovenskej republiky a čiastočne aj Českej republiky. Znenie asi najzákladnejších otázok, ktoré formujú chrbticu práce, má nasledovnú podobu: Je možne nájsť v právnej diskusii len jedno správne riešenie? Ak nie, ktorému...
Dostupnosť: na sklade
17,- €14,65 €
-14%
Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004 Sb.) - Komentář - 2. vydání (Jaroslav Šejvl; Pavel Vetešník; Eva Vetešníková)
Zákon o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb.), zákon o válečných hrobech (č. 122/2004 Sb.) - Komentář - 2. vydání
Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a k zákonu o válečných hrobech navazuje na to první, které vyšlo již v roce 2015. Jednalo se o první komentář svého druhu na našem území od přijetí tohoto zákona v roce 2001.V roce 2017 (od 1. 9. 2017) nabyl účinnosti...
Posielame do 3 pracovných dní
49,59 €43,88 €
-12%
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár (Zdenko Krajčír; Jana Mlsnová; Žaneta Surmajová)
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár
Zdenko Krajčír; Jana Mlsnová; Žaneta Surmajová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (júl, 2016) SK jazyk
Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania. Autormi komentára sú odborníci s dlhoročnou skúsenosťou vo vedúcich funkciách inštitucionálnej základne pre regionálne školstvo na Slovensku.Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a...
Posielame do 3 pracovných dní
46,80 €40,07 €
-14%
Zákony 2018 II. časť A
Zákony 2018 II. časť A
Poradca, s.r.o. (január, 2018) SK jazyk
Obchodné právo Občianske právo Živnostenský zákon
Dostupnosť: na sklade
6,- €4,52 €
-25%
Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov (Jozef Mikula)
Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov
Jozef Mikula | Wolters Kluwer SR s. r. o. (2019) SK jazyk
Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na zamestnancov, ako aj overovanie ich plnenia oprávnenou právnickou osobou, je častokrát veľmi zložité. Odborná príručka „Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov“ sprehľadňuje súčasný stav...
Posielame do 3 pracovných dní
4,26 €3,67 €
-14%
Aktualizácia II/7 2022 – Strelné zbrane a strelivo
Aktualizácia II/7 2022 – Strelné zbrane a strelivo
Poradca, s.r.o. (september, 2022) SK jazyk
Zmeny zákona sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe.   Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej...
Posielame do 3 pracovných dní
3,- €2,36 €
-21%
Formálne vlastnosti práva (Eduard Bárány)
Formálne vlastnosti práva
Eduard Bárány | Wolters Kluwer SR s. r. o. (január, 2022) SK jazyk
Monografia sa zaoberá "odvrátenou" a nezaslúžene opomínanou stránkou formálnych vlastností práva, ktoré sú neraz mylne prezentované ako jeho odstrániteľné nedostatky. Nie je o obsahu žiadneho právneho poriadku, čiže nehovorí o tom čo právo reguluje ale o tom ako reguluje. Pojednáva o takých témach ako právny systém, rozpory v práve, cirkularita...
Posielame do 3 pracovných dní
14,50 €12,39 €
-15%
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi (Veronika Čunderlík Čerbová)
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
Veronika Čunderlík Čerbová | Nakladatelství Leges, s.r.o. (marec, 2016) SK jazyk
Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové obdobie. V záverečnej kapitole poukazuje na vplyv prirodzeného zákona...
Posielame do 3 pracovných dní
16,45 €13,59 €
-17%
Trovy súdneho konania - Judikatúra (Barbora Magočová)
Trovy súdneho konania - Judikatúra
Barbora Magočová | Eurokódex (august, 2021) SK jazyk
Otázka náhrady trov konania úzko súvisí so základným právom na spravodlivý proces, ale tiež s právom vlastniť majetok. S prihliadnutím na uvedené by mali byť normy upravujúce náhradu trov vždy interpretované tak, aby uplatnenie oprávneného nároku v konečnom dôsledku neprinieslo víťaznej strane sporu majetkovú ujmu. Zároveň však musia byť pravidlá...
Posielame do 3 pracovných dní
49,50 €40,96 €
-17%
Únorová tragédie (Hubert Ripka)
Únorová tragédie
Hubert Ripka | ATLANTIS NAKLADATELSTVÍ CS jazyk
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €9,- €
-17%
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů (Michal Králík)
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Michal Králík | Leges (február, 2021) CS jazyk
v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zák. č. 292/2013 Sb. - 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 1. 2021
Páté vydání oblíbených tzv. „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text byl aktualizován jak po formální stránce - vzory odpovídají formálním náležitostem soudních rozhodnutí, vyjádřeným v instrukci Ministerstva spravedlnosti č. 4/2017 ze dne 23. 10. 2017, č. j. 12/2017-OJD-ORG-36 - tak po...
Posielame do 3 pracovných dní
84,13 €69,63 €
-17%
XXVII. Karlovarské právnické dny (Vladimír Zufalý)
XXVII. Karlovarské právnické dny
Vladimír Zufalý | Leges (2019) CS jazyk
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků uvedené na XXVII. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
Posielame do 3 pracovných dní
30,55 €25,27 €
-17%
Zákon o ochrane pred požiarmi - komentár (Pavol Komár)
Zákon o ochrane pred požiarmi - komentár
Pavol Komár | Wolters Kluwer (Iura Edition) (jún, 2016) SK jazyk
Problematika protipožiarnej ochrany a bezpečnosti zohráva v spoločnosti dôležitú úlohu pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia. Štatistické údaje dokumentujú nedostatočné znalosti v tejto oblasti, a potrebu cieleného, intenzívneho a zodpovedného prístupu všetkých skupín obyvateľstva k tejto problematike. Zvyšovanie všeobecného povedomia, ale aj odborných znalostí vybraných skupín odborníkov v...
Posielame do 3 pracovných dní
6,37 €5,49 €
-14%
Zákon o upomínacom konaní (Daniel Ivanko; Martina Rusnáková; Miroslava Štefčeková; Dominika Krišová)
Zákon o upomínacom konaní
Komentár k zákonu o upomínacom konaní má byť predovšetkým praktickou pomôckou určenou všetkým, ktorí s týmto typom konania prichádzajú do kontaktu. Pre naplnenie cieľa bol vhodne zvolený aj autorský kolektív, ktorý tvoria sudcovia a vyšší súdni úradníci upomínacieho Okresného súdu Banská Bystrica. Pri komentovaní jednotlivých ustanovení sa vychádzalo predovšetkým z...
Posielame do 3 pracovných dní
8,15 €7,03 €
-14%
Advokát a jeho klient (Daniela Kovářová)
Advokát a jeho klient
Daniela Kovářová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (máj, 2021) CS jazyk
Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, spasitelský syndrom, přenos a protipřenos a další témata. Advokát při...
Posielame do 3 pracovných dní
30,32 €26,82 €
-12%
Aktualizace V/3 – o evidenci obyvatel (Kolektív)
Aktualizace V/3 – o evidenci obyvatel
Kolektív | Poradce s.r.o. (júl, 2021) CS jazyk
Navrhuje se pro nadbytečnost zrušit povinnost informovat vlastníka objektu o údajích oprávněné osoby v případě, že oprávněná osoba je vlastníkem objektu podle věty druhé. Titul obsahuje: • o svobodném přístupu k informacím • o informačních systémech veřejné správy • o evidenci obyvatel • o státním občanství české republiky • o službách...
Posielame do 3 pracovných dní
3,24 €2,43 €
-25%
Aktualizácia V/1 2022
Aktualizácia V/1 2022
Poradca, s.r.o. (marec, 2022) SK jazyk
Ambíciou novely zákona nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády SR prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Návrh sa opätovne zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska.
Posielame do 3 pracovných dní
4,80 €3,78 €
-21%
Aktualizácia VI/1 2022
Aktualizácia VI/1 2022
Poradca, s.r.o. (marec, 2022) SK jazyk
Cieľom novely zákona je zabezpečiť efektívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostriedky z Environmentálneho fondu slúžili výlučne ako podpora stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky.
Posielame do 3 pracovných dní
4,20 €3,30 €
-21%
Alfa a omega ředitele školy - školská le (Dandová Eva)
Alfa a omega ředitele školy - školská le
Dandová Eva | Raabe (február, 2020) CS jazyk
Novinky ze školské legislativy a managementu nezbytných pro správné fungování školy v roce 2020Publikace Alfa a omega ředitele školy – školská legislativa přináší zpracovaná legislativní témata, která se týkají každého ředitele či pracovníka vedení školy, s akcentem na nejnovější změny.První kapitola představuje nejen nejnovější legislativní změny v oblasti platů ve...
Posielame do 3 pracovných dní
15,28 €12,62 €
-17%
Církevní právo - 2. přepracované vydání (Jiří Rajmund Tretera; Záboj Horák)
Církevní právo - 2. přepracované vydání
Jiří Rajmund Tretera; Záboj Horák | Leges (október, 2021) CS jazyk
Církevní právo je právní řád různých církví a klíč k pochopení jejich vnitřního života.První část knihy představuje čtivým a přístupným způsobem základní pojmy církevního práva všech církví a vysvětluje jejich vztah k civilnímu právu.Druhá část se věnuje platnému kanonickému právu katolické církve. Vykládá přehledně organizaci církve, postavení duchovních, řeholníků i...
Posielame do 3 pracovných dní
27,73 €22,93 €
-17%
Citační analýza judikatury (Jakub Harašta; Terezie Smejkalová; Tereza Novotná)
Citační analýza judikatury
Jakub Harašta; Terezie Smejkalová; Tereza Novotná | Wolters Kluwer ČR, a.s. (január, 2021) CS jazyk
Citační analýza judikatury je na českém trhu unikátní monografií, která je rozdělená do tří velkých částí – Teoretická východiska, Využité nástroje a způsob sběru dat a Citační prostředí českých vrcholných soudů. První část čtenáře obecně uvádí do problematiky – od konceptu důležitosti soudních rozhodnutí, přes roli dřívějších soudních rozhodnutí, až po...
Posielame do 3 pracovných dní
20,92 €18,49 €
-12%
DUO 1/2022 – Novela zákona o účtovníctve, Odpady po novom
DUO 1/2022 – Novela zákona o účtovníctve, Odpady po novom
Poradca, s.r.o. (december, 2021) SK jazyk
Ostatná novela zákona o odpadoch vyplynula z dôvodu riešenia nevyhnutných problémov vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Úpravou zákona dochádza k zníženiu byrokratického zaťaženia podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa budú môcť dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona o odpadoch. Ďalšiu úpravu na základe praktickej aplikácie si vyžiadala opätovne...
Posielame do 3 pracovných dní
7,20 €5,67 €
-21%
Efektivita sankcionování mladistvých (Bronislava Coufalová; Filip Ščerba)
Efektivita sankcionování mladistvých
Bronislava Coufalová; Filip Ščerba | Nakladatelství Leges, s.r.o. (máj, 2016) CS jazyk
Hledání adekvátních forem postihu trestné činnosti mladistvých dlouhodobě patří mezi důležitá a často diskutovaná témata v rámci trestního práva. Tato monografie nabízí podrobnou a kritickou analýzu současné české právní úpravy sankcionování mladistvých, která je obsažena v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Pozornost je přitom zaměřena nejen na hmotněprávní...
Posielame do 3 pracovných dní
22,56 €18,65 €
-17%
Energetický zákon. Komentář (Kolektiv autorů)
Energetický zákon. Komentář
Kolektiv autorů | Wolters Kluwer ČR (november, 2016) CS jazyk
Po 15 letech účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), představuje tato kniha jeho vůbec první komentář. Jeho cílem je především nabídnout interpretaci výkladově obtížných částí energetického zákona a přispět k lepšímu pochopení specifik...
Posielame do 3 pracovných dní
204,69 €181,22 €
-11%
Imunita a neodpovědnost členů parlamentu (Jan Kudrna)
Imunita a neodpovědnost členů parlamentu
Jan Kudrna | Wolters Kluwer ČR, a.s. (december, 2021) CS jazyk
Publikace nabízí přehledný výklad tématu imunity členů parlamentu. Kromě definice samotného pojmu "imunita" předkládá publikace její teoretická východiska, hodnotí její účel a sleduje principy, na kterých je postavena. Shrnuje historický vývoj imunity od počátků v Anglii a Francii a komplexně se věnuje vývoji tohoto institutu na našem území od jeho...
Posielame do 3 pracovných dní
41,13 €36,39 €
-12%
Institucionální aspekty regulace médií (Olga Pouperová)
Institucionální aspekty regulace médií
Olga Pouperová | Wolters Kluwer ČR (október, 2016) CS jazyk
Kniha je rozdělena na dvě části. Tématem první části jsou nezávislé regulační orgány, konkrétně regulační orgány v sektoru vysílání. Autorka vysvětluje podstatu požadavku nezávislosti regulačního orgánu a rozebírá také důvody pochybností o souladnosti koncepce nezávislých regulačních orgánů s některými principy demokratického právního státu. Autorka se věnuje rovněž otázce, zda se...
Posielame do 3 pracovných dní
19,98 €17,66 €
-12%
Jednací řád Poslanecké sněmovny (Jindřiška Syllová; Martin Kavěna; Eva Tetourová)
Jednací řád Poslanecké sněmovny
Jindřiška Syllová; Martin Kavěna; Eva Tetourová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (december, 2021) CS jazyk
Kolektiv autorů poskytuje ucelený komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, včetně jeho příloh - Jednacího řádu vyšetřovací komise a Volebního řádu. Ve výkladu shromažďuje dosavadní zkušenosti s výkladem procesních pravidel, které dokládá citacemi stenoprotokolů a sněmovních tisků. Každá z částí Jednacího řádu je uvedena...
Posielame do 3 pracovných dní
137,01 €121,29 €
-11%
123...11 »