Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.PreSkoly.sk (ďalej len „VOP")I.
Predmet úpravy1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Objednávateľa (ďalej aj ako „kupujúci" alebo „zákazník") a Spoločnosti, Obchodné meno: preskoly.sk s.r.o., so sídlom Vajnorská 136/A, 831 04, Bratislava, IČO: 51692881, DIČ: 2120765031, IČ DPH: SK2120765031 (ďalej len ako ,,Spoločnosť", „predávajúci" alebo ,,preskoly" alebo ,,PreSkoly" prípadne „preskoly.sk" ), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky www.preskoly.sk a cez e‐shop umiestnený na internetovej stránke (ďalej aj ako „VOP"). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok preskoly.sk dodať Objednávateľovi objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.


II.
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej PreSkoly dodá Objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len ako „kúpna zmluva", alebo aj „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Objednávateľa adresovaná Spoločnosti prostredníctvom internetovej web stránky www.preskoly.sk

2. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke preskoly.sk a jeho odoslaním cez E-shop. Výnimočne možno objednávku zaslať aj na e-mail: infopreskoly.sk, kde Objednávateľ uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, adresu školy, meno kontaktnej osoby, IČO a DIČ školy a telefónne číslo. Objednávateľ môže objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte. Podmienkou pre platnosť objednávky je v každom prípade vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

3. Po zaslaní objednávky je Objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e‐mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Spoločnosť potvrdzuje, že objednávku prijíma.

4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že:

a) sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
b) bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c) udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Spoločnosti.
d) v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý Spoločnosti kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať.
e) všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
f) bol poučený a súhlasí, že pri uzatvorení kúpnej zmluvy na digitálny obsah poskytnutý elektronicky (nie na pevnom nosiči) nie je možné odstúpiť od zmluvy 
III.
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho1. PreSkoly sa Objednávateľovi zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpne cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. V prípade, pokiaľ nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je Spoločnosť povinná o tomto informovať Objednávateľa a to ihneď, ako to bude možné.

3. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad kontaktovať Predávajúceho, ako aj zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade poškodenia tovaru alebo zásielky pri doručovaní prepravnou spoločnosťou, je potrebné spísať škodový zápis s prepravcom.

IV.
Kúpna cena za tovar1. Pre Objednávateľov PreSkoly.sk platia ceny uvedené ako "Naša cena". Pri všetkých tituloch je uvedená aj "Bežná cena" ‐ je to maloobchodná odporúčaná cena, za ktorú zvyčajne daný titul predávajú ostatné obchody.

2. Tieto ceny PreSkoly priebežne aktualizuje na základe informácií od dodávateľov a vydavateľov. Pre objednávateľa vždy platí "Naša cena" aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti.

3. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých položkách samostatne, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presná sadzba je uvedená vždy vo faktúre).

4. Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.
 
5. Konečná kúpna cena nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného Objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť a to podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto určenia Objednávateľom. K cene tovaru je pripočítané poštovné v prípade, ak celková objednávka neprekročila sumu 49 €.

6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 
7. Ceny uvedené na webovej stránke preskoly.sk sú platné iba pre objednávky realizované cez internetový obchod. Vyhradzujeme si právo na  individuálne cenové ponuky a dodacie podmienky na objednávky realizované inou formou ako objednávkou cez stránku preskoly.sk

 
V.
Spôsob platby

 

1. Spôsob platby je možný v hotovosti na predajni, platba na faktúru so splatnosťou, formou dobierky alebo formou uhrady vopred cez online platobný terminál. Platba aj ceny sú uvádzané v eurách (€). Súčasťou každej zásielky je aj faktúra s vyčíslenou DPH alebo pri osobnom odbere vystavíme pokladničný blok. Objednávku  môže zákazník uhradiť aj vopred pomocou platobných kariet Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.
2. Ak si zákazník zvolí pri realizácii objednávky formu úhrady objednávky vopred - cez online platobný termin a objednávku neuhradí sme oprávnený objednávku zrušiť bez upozornenia.

 

 

VI.
Dodacie podmienky1. Dodacie podmienky sú uvedené pri každom titule osobitne a uvádzajú, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul PreSkoly odosiela. V prípade, keď tovar Objednávateľ potrebuje do určitej doby, uvedie v objednávke do poznámky aj konkrétny dátum očakávaného dodania. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebude Spoločnosť schopná dodržať, Objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.

2. PreSkoly objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. Po vybavení objednávky je vždy zákazník informovaný, že tovar na základe jeho objednávka bol zaslaný, v ozname sa vždy uvádza podacie číslo. Stav objednávky si môže zákazník pozrieť aj po prihlásení sa do systému. V prípade vypredania objednaného titulu si Spoločnosť vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky Spoločnosť vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo emailom.

3. Miestom dodanie je adresa na území Slovenskej republiky, ktorú Objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť preskoly.sk ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.


VII.
Spôsob doručenia1. Objednaný tovar je zasielaný cez zasielkovna.sk, Slovenskou poštou alebo súkromným prepravcom firmou DPD.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je Cenník poštovného.
3. V cene poštovného sú zahrnuté všetky ostatné poplatky vrátane balného a zásielky sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.
 
VIII.
Osobný odber1. Po objednaní tovaru cez internetovú stránku www.PreSkoly.sk je možné si tovar vyzdvihnúť aj osobne na výdajnom mieste PreSkoly na Mánesovom námestí 6, 85101 Bratislava (mapa tu). Objednaný tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.


IX.
Zodpovednosť za vady


1. Podrobnosti o právach Objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany Spoločnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.


X.
Záručná doba
 
1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

2. preskoly.sk ručí a zodpovedá zákazníkovi za:
a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom;
b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
c) dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke;
d) priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

3. preskoly.sk nenesie zodpovednosť za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér, zasielkovna.sk alebo pošta);
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa;
c) obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom.


XI.
Zrušenie a odvolanie objednávky
Odstúpenie od zmluvy1. Dokiaľ nebola objednávka Objednávateľovi expedovaná, môže Objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Spoločnosť preskoly.sk s.r.o. vráti Objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predávajúcim inak.

2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku") je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to napríklad vyplnením a zaslaním formulára Odstúpenie od zmluvy na adresu prevádzky: preskoly.sk, Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava. Formulár je na stiahnutie tu.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Ak bola zmluva užavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

 

3. V prípade ak Objednávateľ uzavtvorí kúpnu zmluvu na digitálny obsah, distribuovaný elektronicky (nie na pevnom nosiči), nie je možné odstúpiť od kúnej zmluvy.

 

4. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy v súlade s predchádzajúcim bodom, je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť Spoločnosti tovar, ktorý nesmie niesť znaky používania, tj. takého zaobchádzania s tovarom, ktoré by bolo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar je možné zaslať poštou (doporučene) na adresu výdajného miesta PreSkoly.sk na Mánesovom námestí 6, 85101 Bratislava, tovar neposielajte dobierkou. Do zásielky priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorá Vám bola doručená s tovarom, prípadne kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na uvedenej adrese výdajného miesta. Náklady na odoslanie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ.

XII.
Reklamačný poriadok1. Reklamácie prijíma a vybavuje PreSkoly v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky, písomne alebo osobne na výdajnom mieste v Bratislave na Mánesovom námestí 6 v pracovných dňoch, od 8:30 do 16:00 hod.

2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru Spoločnosťou a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Objednávateľovi.

3. O oprávnenosti reklamácie Spoločnosť rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku Spoločnosť informuje prostredníctvom e‐mailu, pokiaľ sa nedohodne s Objednávateľom inak.

4. Oprávnená reklamácia, vrátane odstránenia prípadnej chyby či vykonania opravy, bude vybavená na náklady Spoločnosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom (reklamačný protokol).
 

5. V prípade, že si Objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, Spoločnosť ju môže vybaviť zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Náklady spojené s odborným posúdením znáša Spoločnosť v plnom rozsahu.

 

6. Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru
• výmenou tovaru
• vrátením kúpnej ceny tovaru
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
• písomnou výzvou na prevzatie plnenia
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 
7. Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Spoločnosť na jeho predchádzajúcu žiadosť o nápravu vybavenia reklamácie odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. môže od Objednávateľa za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 € s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na online platforme, ktorá bola zriadená Európskou komisiou a je dostupná na:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Orgánom alternatívneho riešenia sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z.
 
8. 

XIII.
Záverečné ustanovenie1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.1.2019
 

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.preskoly.sk.

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.


XIV.
Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana
Viac informácií nájdete v sekcii Ochrana súkromia
 
 
XV.
Orgán dozoru

 

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58 272 172
e-mail: ba@soi.skVOP vydané a prijaté dňa: 12.5.2021

preskoly.sk s.r.o.