02 / 44 633 762

Prihlásenie

 

Knihy

Právo životného prostredia

Zoradenie:     Usporiadanie:
1 2 »
Úplne znenia zákonov 2-2018

Úplne znenia zákonov 2-2018

(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší podľa právneho stavu k 5. 1. 2018.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 9,40 €
Naša cena: 7,05 €
Zľava: 25%
Zákon o ochrane prírody a krajiny (B. Múčková; Boris Balog; J. Jenčo; M. Kiča)

Zákon o ochrane prírody a krajiny

B. Múčková; Boris Balog; J. Jenčo; M. Kiča | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 52,50 €
Naša cena: 42,99 €
Zľava: 18%
Zákon o lesoch (Marcela Tittlová; Peter Papáček)

Zákon o lesoch

Marcela Tittlová; Peter Papáček | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 29,50 €
Naša cena: 24,15 €
Zľava: 18%
Zákony 2018 VI.

Zákony 2018 VI.

(2018) Poradce s.r.o.
Životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon.
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 8,20 €
Naša cena: 5,91 €
Zľava: 28%
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (Pavla Bejčková)

Zákon o ochraně ovzduší. Komentář

Pavla Bejčková | (2017) Wolters Kluwer ČR
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 30,55 €
Naša cena: 25,85 €
Zľava: 15%
Zákon o odpadoch - praktický komentár (Pavol Takáč)

Zákon o odpadoch - praktický komentár

Pavol Takáč | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 27,60 €
Naša cena: 22,59 €
Zľava: 18%
Zákon o rybářství Komentář (Alexander Šíma)

Zákon o rybářství Komentář

Alexander Šíma | (2017) Wolters Kluwer ČR, a.s.
Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 16,22 €
Naša cena: 13,71 €
Zľava: 15%
Zákony 2017 VI.

Zákony 2017 VI.

(2017) Poradca, s.r.o.
Zákon o odpadoch Zákon o ovzduší Životné prostredie Zákon o lesoch...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 5,- €
Naša cena: 3,76 €
Zľava: 25%
Právní vztahy k dřevinám (Jelínková Jitka, Tuháček Miloš)

Právní vztahy k dřevinám

Jelínková Jitka, Tuháček Miloš | (2016) GRADA Publishing, a.s.
Kniha poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva...
Tovar expedujeme: do 14 dní
Bežná cena: 9,20 €
Naša cena: 6,72 €
Zľava: 27%
Úplne znenia zákonov 32-2016

Úplne znenia zákonov 32-2016

(2016) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia sa zaoberá Zákonom o odpadoch podľa právneho stavu k 5. 12. 2016.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 7,54 €
Naša cena: 5,65 €
Zľava: 25%
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár (Boris Balog; Gabriela Bizoňová; Katarína Jankovičová)

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Boris Balog; Gabriela Bizoňová; Katarína Jankovičová | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 13,13 €
Naša cena: 10,73 €
Zľava: 18%
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Vojtěch Stejskal)

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Vojtěch Stejskal | (2016) Wolters Kluwer ČR
Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 46,53 €
Naša cena: 39,38 €
Zľava: 15%
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár (Radovan Katrlík)

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár

Radovan Katrlík | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 34,50 €
Naša cena: 28,24 €
Zľava: 18%
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) - komentář (Libor Dvořák)

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) - komentář

Libor Dvořák | (2016) Wolters Kluwer
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 23,27 €
Naša cena: 19,68 €
Zľava: 15%
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár (Boris Balog)

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár

Boris Balog | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 10,43 €
Naša cena: 8,52 €
Zľava: 18%
Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť (Branislav Cepek)

Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť

Branislav Cepek | (2015) Aleš Čeněk
Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 23,03 €
Naša cena: 17,78 €
Zľava: 23%
Environmentální kriminologie (Igor Barilik)

Environmentální kriminologie

Igor Barilik | (2015) Leges
Prostředí a jeho role při páchání kriminality
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 18,33 €
Naša cena: 14,49 €
Zľava: 21%
Právo životního prostředí (Miloš Tuháček; Jitka Jelínková)

Právo životního prostředí

Miloš Tuháček; Jitka Jelínková | (2015) GRADA Publishing, a.s.
Ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního...
Tovar expedujeme: do 14 dní
Bežná cena: 12,56 €
Naša cena: 9,17 €
Zľava: 27%
UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch

UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch

(2015) Poradca podnikateľa
Zákon o odpadoch (2015) podľa právneho stavu k 6.5.2015 (Úplne znenia zákonov 21/2015)Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 6,07 €
Naša cena: 4,55 €
Zľava: 25%
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog; Rastislav Kaššák)

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár

Boris Balog; Rastislav Kaššák | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 14,78 €
Naša cena: 12,08 €
Zľava: 18%
Na stranu: tovarov.
1 2 »

Nákupný košík

Knižné novinky

 Vlastnou hlavou (Marek Vagovič)

Vlastnou hlavou

9,19 € (zľava: 29%)
 Grófov syn (Brestenská Kristína)

Grófov syn

9,18 € (zľava: 29%)
 Odetí do krásy (Kucbeľová Jana)

Odetí do krásy

29,91 € (zľava: 25%)
 Katharinin kód (Jorn Lier Horst)

Katharinin kód

9,44 € (zľava: 27%)
 List zo záhrobia (Dominik Dán)

List zo záhrobia

10,30 € (zľava: 26%)
 Škandalózna hra (Caldwellová Christi)

Škandalózna hra

8,91 € (zľava: 25%)
 Šarlatáni (Cook Robin)

Šarlatáni

10,41 € (zľava: 25%)
 Hra na mačku a myš (Arlidge M. J.)

Hra na mačku a myš

10,41 € (zľava: 25%)
 Hodina človečiny (Boris Filan)

Hodina človečiny

8,82 € (zľava: 26%)
 Keby zavolal (Walshová Rosie)

Keby zavolal

9,66 € (zľava: 25%)