02 / 44 633 762
Prihlásenie
 
Knihy

Právo životného prostredia

Zoradenie:     Náhľad:
1 2 3 »
Zákon o ochrane prírody a krajiny (B. Múčková; Boris Balog; J. Jenčo; M. Kiča)
Zákon o ochrane prírody a krajiny
B. Múčková; Boris Balog; J. Jenčo; M. Kiča | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
"Cieľom publikácie je poskytnúť ucelený a podrobný výklad ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 52,50 €
Naša cena: 42,99 €
Zľava: 18%
Úplne znenia zákonov 2-2018
Úplne znenia zákonov 2-2018
(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší podľa právneho stavu k 5. 1. 2018.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 9,40 €
Naša cena: 7,23 €
Zľava: 23%
Zákon o lesoch (Marcela Tittlová; Peter Papáček)
Zákon o lesoch
Marcela Tittlová; Peter Papáček | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 29,50 €
Naša cena: 24,15 €
Zľava: 18%
Aktualizácia VI-2 2018
Aktualizácia VI-2 2018
(2018) Poradca
Aktualizácia obsahuje tieto novelizované zákony: Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z. s úč. 1.1.2019,...
Tovar expedujeme: do 7 dní
Bežná cena: 4,30 €
Naša cena: 3,10 €
Zľava: 28%
Úplne znenia zákonov 27-2018
Úplne znenia zákonov 27-2018
(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje nasledujúce témy: Zákon o ovzduší, Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia podľa právneho stavu k 29. 7. 2018.
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 3,87 €
Naša cena: 2,97 €
Zľava: 23%
Úplne znenia zákonov 32-2018
Úplne znenia zákonov 32-2018
(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje nasledujúcu tému: Zákon o odpadoch podľa právneho stavu k 6. 8. 2018.
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 6,13 €
Naša cena: 4,71 €
Zľava: 23%
Zákon o odpadoch - komentár (2018) (Kolektív autorov)
Zákon o odpadoch - komentár (2018)
Kolektív autorov | (2018) Eurokódex
Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú...
Tovar expedujeme: do 7 dní
Bežná cena: 44,- €
Naša cena: 35,20 €
Zľava: 20%
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (Pavla Bejčková)
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
Pavla Bejčková | (2017) Wolters Kluwer ČR
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 30,55 €
Naša cena: 25,85 €
Zľava: 15%
Zákon o odpadoch - praktický komentár (Pavol Takáč)
Zákon o odpadoch - praktický komentár
Pavol Takáč | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 27,60 €
Naša cena: 22,59 €
Zľava: 18%
Zákon o rybářství Komentář (Alexander Šíma)
Zákon o rybářství Komentář
Alexander Šíma | (2017) Wolters Kluwer ČR, a.s.
Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 16,22 €
Naša cena: 13,71 €
Zľava: 15%
Úplne znenia zákonov 32-2016
Úplne znenia zákonov 32-2016
(2016) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia sa zaoberá Zákonom o odpadoch podľa právneho stavu k 5. 12. 2016.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 7,54 €
Naša cena: 5,80 €
Zľava: 23%
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Vojtěch Stejskal)
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Vojtěch Stejskal | (2016) Wolters Kluwer ČR
Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v...
Tovar expedujeme: do 7 dní
Bežná cena: 44,55 €
Naša cena: 37,42 €
Zľava: 16%
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár (Radovan Katrlík)
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár
Radovan Katrlík | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 34,50 €
Naša cena: 28,24 €
Zľava: 18%
Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť (Branislav Cepek)
Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť
Branislav Cepek | (2015) Aleš Čeněk
Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 23,03 €
Naša cena: 18,23 €
Zľava: 21%
Environmentální kriminologie (Igor Barilik)
Environmentální kriminologie
Igor Barilik | (2015) Leges
Prostředí a jeho role při páchání kriminality
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 18,33 €
Naša cena: 14,49 €
Zľava: 21%
UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch
UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch
(2015) Poradca podnikateľa
Zákon o odpadoch (2015) podľa právneho stavu k 6.5.2015 (Úplne znenia zákonov 21/2015)Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 6,07 €
Naša cena: 4,66 €
Zľava: 23%
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog; Rastislav Kaššák)
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár
Boris Balog; Rastislav Kaššák | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 14,78 €
Naša cena: 12,08 €
Zľava: 18%
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář (Kolektív autorov)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář
Kolektív autorov | (2015) C. H. Beck
Posuzování vlivů na životní prostředí je specifickým právním postupem, jehož cílem je mj. získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí ve vztahu k...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 37,13 €
Naša cena: 28,58 €
Zľava: 23%
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář (Kolektív autorov)
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář
Kolektív autorov | (2015) C. H. Beck
Publikace obsahuje komentář k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o podrobný, prakticky zaměřený komentář k zákonu, který...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 41,83 €
Naša cena: 32,20 €
Zľava: 23%
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov (Ivan Vološčuk)
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Ivan Vološčuk | (2014) Belianum
Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN -...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 12,- €
Naša cena: 9,63 €
Zľava: 20%
Na stranu: tovarov.
1 2 3 »
Nákupný košík