Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Právo životného prostredia
Knihy

Právo životného prostredia

Zoradenie:
1 2 3 4 »
Úplné znenia 17/2020
Úplné znenia 17/2020
Eurokódex (2020) SK jazyk
Zákon o odpadoch (2020) podľa právneho stavu k 27. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 17/2020). Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Po zmene zákonom č. 460/2019 Z. z...
Posielame do 3 pracovných dní
8,56 €6,99 €
-18%
Zákon o lesoch (Marcela Tittlová; Peter Papáček)
Zákon o lesoch
Marcela Tittlová; Peter Papáček | Wolters Kluwer SR s. r. o. (marec, 2018) SK jazyk
Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred ktorými štáty stoja v 21. storočí. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia, osobitne lesov ako neoddeliteľnej podmienky existencie ľudskej spoločnosti, nadobúda prioritný politický a právny význam. Zohľadňovanie požiadaviek na ochranu lesov a trvalo udržateľný rozvoj...
Posielame do 3 pracovných dní
9,75 €8,42 €
-14%
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Vojtěch Stejskal)
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Vojtěch Stejskal | Wolters Kluwer ČR CS jazyk
Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je předmětem tohoto komentáře. Spolu se zákonem...
Dostupnosť: na sklade
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia (Miroslav Gavalec)
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Miroslav Gavalec | Wolters Kluwer (Iura Edition) (september, 2015) SK jazyk
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu procesnoprávnych rozhodnutí, ktorých právny základ vychádza z medzinárodného práva, resp. z práva únijného. Pod pojem životné prostredie zostavovateľ zahrnul tak úzku judikačnú matériu týkajúcu sa krajiny a prírody, ako aj ďalšie konania, ktorých dopad na životné...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €9,31 €
-15%
Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár (Jarmila Ďurďovičová, Ivana Jušková, Janette Smažáková)
Novela Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z. - Komentár
Komentár k Novele Zákona o odpadoch 312/2018 Z. z.vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá.V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v nasledujúcich prípadoch:·zánik prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho...
Posielame do 3 pracovných dní
22,- €18,- €
-18%
Zákon o obalech (č. 477-2001 Sb.).Komentář (Ladislav Trylč; Petr Petržílek)
Zákon o obalech (č. 477-2001 Sb.).Komentář
Ladislav Trylč; Petr Petržílek | Wolters Kluwer ČR (2019) CS jazyk
Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a působnosti správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na...
Posielame do 3 pracovných dní
14,34 €12,67 €
-12%
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby (Vojtech Ferencz; Ján Petrovič; Boris Balog)
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombin. výroby
Vojtech Ferencz; Ján Petrovič; Boris Balog | Wolters Kluwer SR s. r. o. (2019) SK jazyk
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Slovenskej republike je zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a...
Posielame do 3 pracovných dní
7,80 €6,73 €
-14%
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár (Janette Smažáková)
Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - komentár
Janette Smažáková | Eurokódex (2019) SK jazyk
Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúdajú účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie.Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou...
Posielame do 3 pracovných dní
12,10 €9,89 €
-18%
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár (Boris Balog)
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár
Boris Balog | Wolters Kluwer (Iura Edition) (marec, 2016) SK jazyk
Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu...
Posielame do 3 pracovných dní
4,58 €3,95 €
-14%
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár (Boris Balog; Gabriela Bizoňová; Katarína Jankovičová)
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár
Boris Balog; Gabriela Bizoňová; Katarína Jankovičová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (december, 2016) SK jazyk
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, čím sa v novom zákone spojili nielen požiadavky vyplývajúce z...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €9,31 €
-15%
Zákon o odpadoch (Božena Gašparíková; Pavol Takáč)
Zákon o odpadoch
Božena Gašparíková; Pavol Takáč | Wolters Kluwer SR s. r. o. (júl, 2019) SK jazyk
Platný zákon o odpadoch bol po rozsiahlej diskusii prijatý v roku 2015 a priniesol koncepčnú zmenu v systéme odpadového hospodárstva postavenú na adresnej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov za odpad z ich výrobkov – tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Zákon o odpadoch rieši komplexnú úpravu odpadového hospodárstva vrátane obalov, ktoré boli pôvodne...
Posielame do 3 pracovných dní
27,30 €23,36 €
-14%
Zákon o odpadoch - komentár (2018) (Kolektív autorov)
Zákon o odpadoch - komentár (2018)
Kolektív autorov | Eurokódex (2018) SK jazyk
Komentár je podrobným komentovaním zákona k odpadom, zákon bol novelizovaný a v komentári sú premietnuté všetky doteraz aktuálne legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1. 1. 2019.Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou a tým, že...
Posielame do 3 pracovných dní
44,- €36,02 €
-18%
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár (Radovan Katrlík)
Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - komentár
Radovan Katrlík | Wolters Kluwer (Iura Edition) (február, 2016) SK jazyk
Odrazom snáh o zladenie rozvojových aktivít spoločnosti s existujúcim stavom životného prostredia je na národnej úrovni legislatíva upravujúca posudzovanie týchto činností na životné prostredie. V roku 1992 sa táto úprava prvýkrát dostala do slovenského právneho poriadku v podobe časti zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Následne bol v roku...
Posielame do 3 pracovných dní
11,37 €9,71 €
-15%
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi (Juraj Tkáč; Miriam Slobodníková)
Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi
Juraj Tkáč; Miriam Slobodníková | Wolters Kluwer SR s. r. o. (máj, 2020) SK jazyk
Monografia „Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi“ sumarizuje viaceré odporúčania a dobrú prax v rámci zeleného verejného obstarávania a usmerňuje slovenských verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri využívaní ekologického hľadiska vo verejnom obstarávaní. Keďže vzhľadom na Environmentálnu stratégiu SR je vysoko pravdepodobné, že sa podiel zákaziek s environmentálnym hľadiskom bude na...
Posielame do 3 pracovných dní
16,35 €13,98 €
-14%
Aktualizace VI/5
Aktualizace VI/5
Poradce s.r.o. (september, 2022) CS jazyk
Zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně...
Posielame do 3 pracovných dní
4,18 €3,14 €
-25%
Aktualizácia VI/2 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Aktualizácia VI/2 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Poradca, s.r.o. (jún, 2022) SK jazyk
Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná pozornosť.   Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť...
Posielame do 3 pracovných dní
3,90 €3,07 €
-21%
Aktualizácia VI/3 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Aktualizácia VI/3 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Poradca, s.r.o. (august, 2022) SK jazyk
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd. Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality...
Posielame do 3 pracovných dní
3,90 €3,07 €
-21%
Aktualizácia VI/4 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Aktualizácia VI/4 2022 – životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo
Poradca, s.r.o. (september, 2022) SK jazyk
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)Ustanovuje sa nová, aktívna povinnosť objednávateľa geologických prác informovať obec, v katastri ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia podľa § 16 ods. 6 zákona potvrdilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia...
Posielame do 3 pracovných dní
2,40 €1,88 €
-22%
Lesní zákon (Petr Dvořák)
Lesní zákon
Petr Dvořák | Wolters Kluwer ČR, a.s. (november, 2022) CS jazyk
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň reaguje na novely významných předpisů jako je...
Posielame do 3 pracovných dní
23,97 €21,20 €
-12%
Odstíny zločinu (Ladislav Beran)
Odstíny zločinu
Ladislav Beran | LIREGO s.r.o. (marec, 2020) CS jazyk
Když písecký emeritní komisař kriminální služby Ladislav Beran o sobě před léty prohlásil, že se víc než za spisovatele považuje za vypravěče kriminálních případů, měl tak půl pravdy, protože ke spokojenosti tisíců čtenářů zvládá obojí. O oblíbenosti tohoto autora krimi svědčí víc než čtyřicet vydaných knížek, převážně s kriminální tématikou...
Posielame do 3 pracovných dní
15,46 €11,53 €
-25%
Poradca 7-8/2022 – Zákon o odpadoch s komentárom
Poradca 7-8/2022 – Zákon o odpadoch s komentárom
Poradca, s.r.o. (december, 2021) SK jazyk
Ostatnou novelou zákona sa ustanovujú nové definície, povinnosti pre výrobcov určitých plastových výrobkov v súlade so smernicou, tak aby boli naplnené jej ciele. Primárne ide o zníženie a v niektorých prípadoch o odstránenie závažného negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo, ako aj presadzovanie prístupov...
Posielame do 3 pracovných dní
13,- €10,14 €
-22%
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání (Jelínková Jitka, Tuháček Miloš)
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání
Jelínková Jitka, Tuháček Miloš | GRADA Publishing, a.s. (september, 2018) CS jazyk
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe.
Posielame do 1 až 3 týždňov
10,58 €7,72 €
-27%
Právo životního prostředí (Miloš Tuháček; Jitka Jelínková)
Právo životního prostředí
Miloš Tuháček; Jitka Jelínková | GRADA Publishing, a.s. (október, 2015) CS jazyk
Ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního prostředí, jež jsou jinak roztříštěné do mnoha zákonů. Publikace je komplexní a zároveň psaná tak, aby ji pochopil každý, kdo se zpracovávanou oblastí zabývá. Součástí knihy budou i...
Posielame do 1 až 3 týždňov
12,56 €9,17 €
-27%
Uncertain eternity, or eternal uncertainty? (Karel Svačina)
Uncertain eternity, or eternal uncertainty?
Karel Svačina | Masarykova univerzita v Brně (november, 2019) EN jazyk
Tato kniha se zabývá sporem o plány na výstavbu hlubinného úložiště pro vysoce radioaktivní odpad v České republice. Od 90. let státní orgány vytipovaly několik míst, která by pro výstavbu úložiště mohla být vhodná. Záměr se však setkal s trvalým odporem dotčených obcí i neziskových organizací. Spor trvá bezmála dvě...
Posielame do 3 pracovných dní
17,86 €13,32 €
-25%
ÚZ 1422 Životní prostředí
ÚZ 1422 Životní prostředí
Nakladatelství Sagit, a.s. (február, 2021) CS jazyk
V oblasti životního prostředí byly přijaty převratné a rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zásadní změny nastaly u vodního zákona a zákona o obalech – u každého více než 100 změnových bodů. Novelami byly také dotčeny...
Dostupnosť: Predobjednávka (vychádza 08.12.2022)
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár (Boris Balog; Rastislav Kaššák)
Zákon o geologických prácach (geologický zákon) - komentár
Boris Balog; Rastislav Kaššák | Wolters Kluwer (Iura Edition) (október, 2015) SK jazyk
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) je legislatívnym základom právnej regulácie geologických prác na Slovensku. Hlavným účelom tejto regulácie je zakotviť všeobecne záväzné pravidlá, podľa ktorých budú vykonávať geologické práce rôzne subjekty, v súčasnosti najmä také, ktoré majú neštátny charakter, ktoré však geologické práce, ktoré smerujú...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €9,31 €
-15%
Zákon o geologických pracích (Ondřej Vícha)
Zákon o geologických pracích
Ondřej Vícha | Wolters Kluwer ČR, a.s. (apríl, 2020) CS jazyk
Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi...
Posielame do 3 pracovných dní
35,96 €31,81 €
-12%
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář (Pavla Bejčková)
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář
Pavla Bejčková | Wolters Kluwer ČR (február, 2018) CS jazyk
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných...
Posielame do 3 pracovných dní
34,08 €30,15 €
-12%
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář (Jitka Jelínková)
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
Jitka Jelínková | Wolters Kluwer ČR CS jazyk
Praktický komentář k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od dr. Jitky Jelínkové je praktickou pomůckou všem, kteří ve své praxi s tímto právním předpisem pracují.
Dostupnosť: Predobjednávka (vychádza 08.12.2022)
Zákon o odpadoch - praktický komentár (Pavol Takáč)
Zákon o odpadoch - praktický komentár
Pavol Takáč | Wolters Kluwer (Iura Edition) (október, 2016) SK jazyk
Odpadové hospodárstvo je dynamickou oblasťou, ktorá sa týka každého, ktorý tvorí komunálny odpad. Predchádzajúci zákon bol 30-krát novelizovaný a bol neprehľadný a neschopný absorbovať nevyhnutnú zmenu koncepcie odpadového hospodárstva. V marci 2015 bol preto schválený nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť v januári 2016. Zákon obsahuje komplexnú úpravu odpadového...
Posielame do 3 pracovných dní
6,54 €5,64 €
-14%
1 2 3 4 »