Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
02 / 44 633 762
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Právo životného prostredia
Knihy

Právo životného prostredia

Zoradenie:
« 1 2 3 »
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár (Boris Balog)
Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - komentár
Boris Balog | Wolters Kluwer (Iura Edition) (marec, 2016)
Starostlivosť o životné prostredie upravuje zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie. Pod starostlivosťou o ŽP zákon rozumie tvorbu a ochranu životného prostredia. V Slovenskej republike sa štátna správa uplatňuje v rozsahu ustanovenom súborom právnych predpisov, ktoré upravujú oblasť odpadov, vôd, ochrany ovzdušia, ochranu...
Posielame do 3 pracovných dní
10,43 € 8,75 €
Zľava: 16%
Zákony 2018 VI.
Zákony 2018 VI.
Poradce s.r.o. (január, 2018)
Životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon.
Posielame do 3 pracovných dní
8,20 € 6,07 €
Zľava: 26%
Zákony 2019 VI.
Zákony 2019 VI.
Poradce s.r.o. (január, 2019)
Životní prostředí, ochrana ovzduší, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon, vodní a lesní zákon, energetická náročnost budov.
Posielame do 7 dní
7,56 € 5,91 €
Zľava: 22%
Zákony 2020 VI. časť A (Kolektív autorov)
Zákony 2020 VI. časť A
Kolektív autorov | Poradca, s.r.o. (január, 2020)
Životné prostredie, Environmentálny fond, Ochrana prírody a krajiny, Lesy, Poľovníctvo, Emisné kvóty, Ovzdušie
Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti životného prostredia, ochrany ovzdušia a lesného hospodárstva po ostatných novelách. V roku 2020 je doplnený o Vyhlášku č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch, o...
Posielame do 3 pracovných dní
7,- € 5,42 €
Zľava: 23%
Zákony 2020 VI. část A Životní prostředí
Zákony 2020 VI. část A Životní prostředí
Poradce s.r.o. (január, 2020)
Sborníky řady VI jsem tento rok tematicky rozdělili na Zákony VIA a Zákony VIB. Přidali jsme celkově 12 právních předpisů. Do sborníku Zákony VIA jsme z toho přidali 10 právních předpisů. Přidali jsme následující: Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech Zákon...
Posielame do 3 pracovných dní
8,88 € 6,57 €
Zľava: 26%
Zákony 2020 VI. časť B (Kolektív autorov)
Zákony 2020 VI. časť B
Kolektív autorov | Poradca, s.r.o. (január, 2020)
Zákon o odpadoch. Skládkovanie odpadov, Prevencia havárií, Zálohovanie obalov, Vodný zákon, Povodne
Zborník zákonov úplných znení po novelách k 1.1.2020 obsahuje úplné znenia zákonov z oblasti odpadového hospodárstva, prevencie priemyselných havárií, vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami po ostatných novelách. V tomto roku je doplnený o nový Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, Zákon č. 302/2019 Z. z....
Posielame do 3 pracovných dní
7,- € 5,42 €
Zľava: 23%
Zákony 2020 VI. část B Odpady, Obaly
Zákony 2020 VI. část B Odpady, Obaly
Poradce s.r.o. (január, 2020)
Do sborníku Zákony VI B jsme z toho přidali 2 právní předpisy. Přidali jsme následující: Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění...
Posielame do 3 pracovných dní
8,88 € 6,57 €
Zľava: 26%
Environmentální kriminologie (Igor Barilik)
Environmentální kriminologie
Igor Barilik | Leges (2015)
Prostředí a jeho role při páchání kriminality
Environmentální kriminologie zkoumá zločinnost ve vztahu k prostředí, ve kterém se vyskytuje. Monografie vychází z premis, že kriminalita je koncentrována kolem kriminogenních míst a že analýza vzorců kriminality v daných prostředích má zásadní význam pro kontrolu a prevenci kriminality.
Posielame do 3 pracovných dní
18,33 € 14,88 €
Zľava: 19%
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov (Ivan Vološčuk)
Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov
Ivan Vološčuk | Belianum (2014)
Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN - Miléniové hodnotenie ekosystémových služieb, analyzuje najnovšie domáce a zahraničné prístupy k teórii a hodnoteniu služieb ekosystémov, ich ohrozeniu a ochrane. U nás doteraz nebola vydaná podobná vedecká monografia...
Posielame do 3 pracovných dní
12,- € 10,06 €
Zľava: 16%
Zákon o ochraně ovzduší Komntář (Morávek; Tomášková; Bernard; Vícha)
Zákon o ochraně ovzduší Komntář
Morávek; Tomášková; Bernard; Vícha | Nakladatelství C.H.Beck (2013)
* Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění.* Regulace se dotýká stovek tisíc zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž většinu tvoří menší stacionární zdroje.* Komentář uvádí do souvislostí jednotlivé nástroje, práva a povinnostmi osob a pravomoci orgánů veřejné...
Posielame do 3 pracovných dní
46,53 € 37,45 €
Zľava: 20%
UZZ 39/2012 Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Zákon o obaloch
UZZ 39/2012 Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší, Zákon o obaloch
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2012)
Obsah: Úplné znenie zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch po zmene zákonom č.343/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013 Úplné znenie zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší po zmene zákonom č.318/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2012 Úplné znenie zákona č.119/2010 Z.z. o obaloch po zmene zákonom č.343/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013
Posielame do 3 pracovných dní
4,50 € 3,61 €
Zľava: 20%
Příklady a judikatura z práva životního prostředí (Ján Bahýľ; Lenka Bahýľová; Tomáš Kocourek)
Příklady a judikatura z práva životního prostředí
Ján Bahýľ; Lenka Bahýľová; Tomáš Kocourek | Nakladatelství Leges, s.r.o. (2010)
Publikácia predstavuje praktický doplnok k štúdiu a výučbe práva životného prostredia. Obsahuje dvanásť kapitol, ktoré pokrývajú tradične v seminároch Precvičovanie témy. Prvých šesť kapitol zahŕňa všeobecnú časť práva životného prostredia, nasledujúcich šesť kapitol sa vzťahuje k osobitnej časti, teda k jednotlivým zložkám životného prostredia. Každá kapitola obsahuje teoretické otázky,...
Posielame do 3 pracovných dní
12,69 € 10,29 €
Zľava: 19%
Úplne znenia zákonov 40-2018
Úplne znenia zákonov 40-2018
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2019)
Publikácia obsahuje: Zákon o odpadoch, Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov podľa právneho stavu k 28.11.2018.
Dostupnosť: Vypredané
7,74 € 6,19 €
Zľava: 20%
Vypredané
Aktualizácia VI-2 2018
Aktualizácia VI-2 2018
Poradca (2018)
Aktualizácia obsahuje tieto novelizované zákony: Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z. s úč. 1.1.2019, Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z. s úč. 1.9.2018, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy...
Dostupnosť: Vypredané
4,30 € 3,01 €
Zľava: 30%
Vypredané
Úplne znenia zákonov 2-2018
Úplne znenia zákonov 2-2018
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2018)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o odpadoch, Zákon o ovzduší podľa právneho stavu k 5. 1. 2018.
Dostupnosť: Vypredané
9,40 € 7,56 €
Zľava: 20%
Vypredané
Úplne znenia zákonov 32-2018
Úplne znenia zákonov 32-2018
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2018)
Publikácia obsahuje nasledujúcu tému: Zákon o odpadoch podľa právneho stavu k 6. 8. 2018.
Dostupnosť: Vypredané
6,13 € 4,92 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákony 2019 VI. časť A
Zákony 2019 VI. časť A
Poradca, s.r.o. (január, 2019)
Ochrana prírody a krajiny, Zákon o ovzduší, Zákon o lesoch, Environmentálny zákon, Ochrana ovzdušia, Emisie.Zákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o životnom prostredí, o ochrane prírody a krajiny, o ovzduší, o lesoch, environmentálnom fonde, o poľovníctve, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zákon je doplnený o nové...
Dostupnosť: Vypredané
4,99 € 3,76 €
Zľava: 25%
Vypredané
Zákony 2019 VI. časť B
Zákony 2019 VI. časť B
Poradca, s.r.o. (január, 2019)
Zákon o odpadoch, Vodný zákon, Ochrana pred povodňamiZákony a novely zákonov k 1.1.2019. Zákon obsahuje zákon o odpadoch, vyhlášky k zákonu o odpadoch, zákon o prevencii závažných priemyselných havárií, zákon o vodách. V zákone sú zapracované zmeny, ktoré sa týkajú roka 2019. Zákon obsahuje aj nový zákon o ochrane pred...
Dostupnosť: Vypredané
4,99 € 3,76 €
Zľava: 25%
Vypredané
Úplne znenia zákonov 32-2016
Úplne znenia zákonov 32-2016
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2016)
Publikácia sa zaoberá Zákonom o odpadoch podľa právneho stavu k 5. 12. 2016.
Dostupnosť: Vypredané
7,54 € 6,06 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Vojtěch Stejskal)
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Vojtěch Stejskal | Wolters Kluwer ČR (2016)
Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který je předmětem tohoto komentáře. Spolu se zákonem...
Dostupnosť: Vypredané
50,21 €
Vypredané
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář (Knotek; Konečná Vomáčka;)
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář
Knotek; Konečná Vomáčka; | C. H. Beck (december, 2017)
Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stavebního zákona a podmínkám účasti veřejnosti v...
Dostupnosť: Vypredané
60,63 € 48,80 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) - komentář (Libor Dvořák)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) - komentář
Libor Dvořák | Wolters Kluwer (január, 2016)
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to v jeho podobě...
Dostupnosť: Vypredané
23,27 € 19,68 €
Zľava: 15%
Vypredané
Zákon o rybářství Komentář (Alexander Šíma)
Zákon o rybářství Komentář
Alexander Šíma | Wolters Kluwer ČR, a.s. (november, 2017)
Kniha obsahuje text zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb. s komentářem. Komentář přináší aktuální výklad právní úpravy rybářství včetně souvisejících právních předpisů a odkazů na použitelnou judikaturu. Druhé vydání reaguje na změny provedené v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich...
Dostupnosť: Vypredané
16,22 € 13,71 €
Zľava: 15%
Vypredané
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář (Kolektív autorov)
Zákon o vodovodech a kanalizacích. Komentář
Kolektív autorov | C. H. Beck (august, 2015)
Publikace obsahuje komentář k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o podrobný, prakticky zaměřený komentář k zákonu, který se týká velké části obyvatel, neboť upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních...
Dostupnosť: Vypredané
41,83 € 33,66 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákony 2017 VI.
Zákony 2017 VI.
Poradca, s.r.o. (január, 2017)
Zákon o odpadoch Zákon o ovzduší Životné prostredie Zákon o lesoch Environmentálny zákon
Dostupnosť: Vypredané
5,- € 3,76 €
Zľava: 25%
Vypredané
Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť (Branislav Cepek)
Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť
Branislav Cepek | Aleš Čeněk (2015)
Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov z doterajšieho vývoja environmentálneho práva posunúť úroveň poznania v našej republike ďalej a pomôcť nielen študentom pri vzdelávaní, ale do istej miery zosumarizovať existujúce poznatky v tejto špecializácii a aspoň sčasti pomôcť...
Dostupnosť: Vypredané
23,03 € 19,06 €
Zľava: 17%
Vypredané
UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch
UZZ 21/2015 Zákon o odpadoch
Poradca podnikateľa (2015)
Zákon o odpadoch (2015) podľa právneho stavu k 6.5.2015 (Úplne znenia zákonov 21/2015)Úplné znenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov- Novým zákonom sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť na predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov...
Dostupnosť: Vypredané
6,07 € 4,88 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář (Kolektív autorov)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář
Kolektív autorov | C. H. Beck (2015)
Posuzování vlivů na životní prostředí je specifickým právním postupem, jehož cílem je mj. získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí ve vztahu k činnostem, jež mohou mít dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Komentář zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nabízí podrobný výklad platné právní úpravy,...
Dostupnosť: Vypredané
37,13 € 29,88 €
Zľava: 20%
Vypredané
Praktikum z práva životního prostředí (Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová)
Praktikum z práva životního prostředí
Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí. Praktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru...
Dostupnosť: Vypredané
12,60 € 9,83 €
Zľava: 22%
Vypredané
Etika chovu a etologie zvířat (Kolektív autorov)
Etika chovu a etologie zvířat
Kolektív autorov | Česká zemědělská univerzita v Praze (2012)
Úvod a historieEtika chovu zvířatPřehled právních předpisů ČR týkajících se ochrany zvířatZákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném zněníOchrana hospodářských zvířat, Vyhláška o minimálních standardechOchrana zvířat při přepravě, ochrana jatečných zvířatOchrana pokusných zvířat, Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířatOchrana zvířat v zájmových chovechOchrana...
Dostupnosť: Vypredané
10,- € 8,27 €
Zľava: 17%
Vypredané
« 1 2 3 »