Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Občianske právo
Knihy

Občianske právo

Dostupnosť: Zoradenie:
»
Civilný sporový poriadok. Komentár. - 2. vydanie (Jana Bajánková; Jana Baricová; Soňa Mesiarkinová; Svetlana Ficová; Marek Tomašovič; Marek Števček)
Civilný sporový poriadok. Komentár. - 2. vydanie
Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne a podrobne spracovanú problematiku obsiahnutú v Civilnom sporovom poriadku a tiež je doplnený o aktualizovanú judikatúru. Odborný výklad k jednotlivým ustanoveniam prináša odpovede na mnohé otázky,...
Posielame do 3 pracovných dní
149,- €130,73 €
-12%
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom - platný od 1. marca 2023 (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom - platný od 1. marca 2023
Kolektív autorov | Nová Práca (január, 2023) SK jazyk
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom. Spomínané tri zákony nahradili Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný takmer 90-krát, čím sa narušila obsahová i...
Posielame do 3 pracovných dní
25,- €18,66 €
-25%
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie) (Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková)
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi. Pomáha pochopiť zložitý systém občianskeho hmotného práva a jeho vzťah k ostatným právnym...
Posielame do 3 pracovných dní
27,- €23,67 €
-12%
Volebné právo a volebné systémy (Marek Domin)
Volebné právo a volebné systémy
Marek Domin | Wolters Kluwer SR s. r. o. (september, 2021) SK jazyk
Cieľom druhého vydania publikácie je, rovnako ako v prípade prvého, systematické spracovanie problematiky volebného práva SR, ako aj základných otázok volieb, volebného práva a volebných systémov vo všeobecnosti. Predkladaná publikácia je primárne určená ako učebnica pre rovnomenný výberový predmet, ktorý je vyučovaný na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Môže...
Dostupnosť: na sklade
18,20 €15,56 €
-15%
Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva (Imrich Fekete)
Judikatúra vo veciach spoločných dlhov a pohľadávok a procesného spoločenstva
Imrich Fekete | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2023) SK jazyk
Predkladané dielo sa venuje spoločným záväzkom, ktoré sa vyznačujú tým, že na ich veriteľskej alebo dlžníckej strane sa vyskytuje pluralita veriteľov alebo dlžníkov. Navonok majú viacerí dlžníci povinnosť splniť spoločný dlh tomu istému veriteľovi alebo naopak, viacerí veritelia majú právo požadovať spoločnú pohľadávku od toho istého dlžníka. Podľa toho, na...
Posielame do 3 pracovných dní
49,- €42,98 €
-12%
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom (Lucia Danišovičová)
Právne postavenie maloletého dieťaťa vo vzťahu k jeho rodičom
Lucia Danišovičová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2023) SK jazyk
Rodina je fenomén, ktorého význam pretrval bez ohľadu na spoločenskú dobu. Rodina súčasnosti je však odlišná. Stretáva sa s novými výzvami, na ktoré naše právo ešte nestihlo systematicky zareagovať. Autorka v predkladanej publikácii na niektoré z týchto zmien upozorňuje a prostredníctvom všeobecne akceptovaných princípov rodinného práva navrhuje možnosti riešenia aktuálnych...
Posielame do 3 pracovných dní
29,- €25,43 €
-12%
Repetitórium civilného procesného práva (3. vydanie) (Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík)
Repetitórium civilného procesného práva (3. vydanie)
Tretie, prepracované a doplnené vydanie reaguje na všetky novelizácie Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku, ako aj súvisiacich právnych predpisov.Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a...
Posielame do 3 pracovných dní
35,- €30,69 €
-12%
Vlastníctvo bytov a správa domov (Peter Bednár)
Vlastníctvo bytov a správa domov
Peter Bednár | Mgr. Peter Bednár (2023) SK jazyk
Cieľom diela Vlastníctvo bytov a správa domov je ucelené spracovanie a vyhodnotenie právneho stavu v oblasti vlastníctva bytov a nebytových priestorov. V každej časti knihy sú vystihnuté podstatné znaky skúmanej čiastkovej problematiky, s cieľom dopracovať sa k celistvému pohľadu na tému a na vzájomné súvislosti. Úvodná časť je prehľadom vývoja...
Posielame do 3 pracovných dní
9,95 €7,28 €
-27%
Občiansky zákonnik - XII. novelizované vydanie platný od 1. marca 2023 (Kolektív autorov)
Občiansky zákonnik - XII. novelizované vydanie platný od 1. marca 2023
Kolektív autorov | Nová Práca (január, 2023) SK jazyk
Publikácia poskytuje úplné znenie zákona z rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých výklad robí v praxi ťažkosti, venujeme osobitnú starostlivosť a...
Posielame do 3 pracovných dní
34,- €25,39 €
-25%
Reprodukčné a sexuálne práva (Erik Dosedla; Andrea Erdősová; Lilla Garayová)
Reprodukčné a sexuálne práva
Erik Dosedla; Andrea Erdősová; Lilla Garayová | Wolters Kluwer (január, 2024) SK jazyk
Téme reprodukčných, ako aj sexuálnych práv sa na našom knižnom trhu doteraz komplexne nevenuje žiadna publikácia a už vôbec nie ako výsledok spolupráce odborníkov z oblasti medicíny, práva a psychológie. Pochopiť túto zložitú a citlivú tému, ako aj orientovať sa v nej umožňuje práve publikácia Reprodukčné a sexuálne práva. Zameriava...
Posielame do 3 pracovných dní
22,50 €19,25 €
-14%
Dedičská príručka 2022 (Kolektív autorov)
Dedičská príručka 2022
Kolektív autorov | Poradca (marec, 2022) SK jazyk
Cezhraničné dedenie, práva a povinnosti dediča
Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom prechodu majetku z poručiteľa na dedičov dedenie zozákona. Dedičské právo upravuje zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov a ten stanovuje, že dediť zo zákona je možné a najčastejšie sa tak deje, ak poručiteľnezanechal závet, závet dokázateľne zrušil, alebo ak poručiteľ závet...
Posielame do 3 pracovných dní
17,50 €13,66 €
-22%
Kontroverze práva, zdraví a rodiny (Ivo Telec)
Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Ivo Telec | Leges (2021) CS jazyk
Kniha představuje první českou monografii, která se uceleně zabývá současnými kontroverzními otázkami práva, zdraví a rodiny.Autor vychází z ústavně zaručené svobody včetně svobody žít podle svého s ohledem na bližního.Tři části knihy jsou věnovány právním otázkám bytí a zdraví, duševnímu zdraví a různostem s právním vlivem na zdraví.Dílčí kapitoly jsou...
Posielame do 3 pracovných dní
23,10 €19,10 €
-17%
Nájom bytov (Peter Bednár)
Nájom bytov
Peter Bednár | Mgr. Peter Bednár (2021)
Cieľom publikácie Nájom bytov je prehľadné spracovanie právnej úpravy nájmu bytu v slovenskom právnom poriadku. Úvodná časť stručne približuje inštitút nájmu v jeho historickom vývoji. Samostatne rieši problematiku nájomnej, timesharingovej zmluvy, druhov nájmov, bytu ako pojmu, príslušenstva bytu a jeho odlišností od apartmánu. V ťažiskovej časti publikácie je sústredená pozornosť...
Posielame do 3 pracovných dní
9,90 €7,25 €
-27%
Notársky poriadok - komentár (Karol Kovács; Jozef Farkašovský; Miroslav Pavlovič; Miloslav Kováč)
Notársky poriadok - komentár
Karol Kovács; Jozef Farkašovský; Miroslav Pavlovič; Miloslav Kováč | Wolters Kluwer (Iura Edition) (február, 2017) SK jazyk
V roku 2005 vyšiel prvý komentár k zákonu č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Tento komentár bol vypracovaný na základe spoločnej iniciatívy Notárskej komory Slovenskej republiky a Notárskej akadémie Slovenska. V čase, keď bol tento komentár vydaný, bol Notársky poriadok v účinnosti...
Posielame do 3 pracovných dní
22,60 €19,33 €
-14%
Občanství Evropské unie (Magdaléna Svobodová)
Občanství Evropské unie
Magdaléna Svobodová | Auditorium s.r.o. (2021) CS jazyk
Občanství Evropské unie vzniklo před necelými třiceti lety, v roce 1993, vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost. Již tehdy bylo občanství EU chápáno jako institut posouvající evropskou integraci, do té doby převážně ekonomického charakteru, směrem k politické unii. Od svého vzniku se občanství EU stále rozvíjí. Přestože má dodnes jen odvozenou...
Posielame do 5 pracovných dní
19,05 €14,61 €
-23%
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie (Zuzana Macková)
Právo sociálneho zabezpečenia. Všeobecná časť, 2. aktualizované a prepracované vydanie
Zuzana Macková | Heuréka (2017) SK jazyk
Predložená publikácia podáva ucelený základný teoretický pohľad na právo sociálneho zabezpečenia. Vzhľadom k tomu, že ono je v neustálom pohybe, legislatívne zmeny permanentne prebiehajú, narúša to kompaktné usporiadanie jednotlivých právnych inštitútov z hľadiska ich obsahového naplnenia, ale aj systémových väzieb. Mimoriadne pozitívne hodnotím spracovanie historického vývoja sociálneho zabezpečenia s dôrazom...
Posielame do 7 dní
15,- €12,60 €
-16%
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom, 2. doplnené a aktualizované vydanie (Pavel Lacko)
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Pavel Lacko | Wolters Kluwer (Iura Edition) (apríl, 2017) SK jazyk
V súčasnosti je často potrebné analyzovať právne vzťahy s cudzím prvkom a riešiť právne problémy s tým spojené.Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je takisto vytvoriť podklad pre prednáškovú...
Posielame do 3 pracovných dní
3,27 €2,82 €
-14%
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí (Kateřina Čuhelová)
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
Kateřina Čuhelová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (január, 2020) CS jazyk
Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj ochrany nabídnout jen ohrožené osobě, nebo také někomu dalšímu (např. rodičům, dětem), či zda je možné ohrožené osobě poskytnout...
Dostupnosť: na sklade
12,46 €10,81 €
-13%
Sprievodca miestnou samosprávou (Ladislav Briestenský)
Sprievodca miestnou samosprávou
Ladislav Briestenský | Wolters Kluwer SR s. r. o. (august, 2022) SK jazyk
Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc originality.   Publikácia „Sprievodca miestnou samosprávou" tieto atribúty presne spĺňa. Mgr. Ladislav Briestenský, autor, pútavo rozoberá najdôležitejšie témy, ktoré musí zvládnuť každý...
Posielame do 3 pracovných dní
15,60 €13,34 €
-14%
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie) (Bronislava Pavelková)
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)
Bronislava Pavelková | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019) SK jazyk
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého...
Posielame do 3 pracovných dní
69,- €60,53 €
-12%
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch (Michaela Hanáková)
Záložné a zádržné právo v občianskoprávnych vzťahoch
Michaela Hanáková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2021) SK jazyk
Záložné právo a zádržné právo predstavujú významné zabezpečovacie inštitúty a patria medzi tzv. práva k cudzím veciam. Táto publikácia sa venuje občianskoprávnej úprave inštitútu záložného a zádržného práva a jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa tejto problematiky. Publikácia je systematicky rozdelená do dvoch kapitol,...
Posielame do 3 pracovných dní
34,- €29,82 €
-12%
Zastúpenie v súkromnom práve. 2. vydanie (Monika Jurčová; Bronislava Pavelková; Zuzana Nevolná; Andrea Olšovská; Romana Smyčková)
Zastúpenie v súkromnom práve. 2. vydanie
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež doplnenú judikatúru, ktorá prešla v mnohých oblastiach významným vývojom.Publikácia je členená na päť kapitol a postupne venuje...
Posielame do 3 pracovných dní
39,- €34,20 €
-12%
Aktualizácia II/9 2022 – e-Government a Civilný mimosporový poriadok
Aktualizácia II/9 2022 – e-Government a Civilný mimosporový poriadok
Poradca, s.r.o. (november, 2022) SK jazyk
Novelou zákona o e-Governmente dochádza k revízii právnej úpravy zriaďovania elektronických schránok pre orgány verejnej moci, zriaďovania a aktivácie schránok pre zapísané organizačné zložky a deaktivácie schránok pre fyzické osoby podnikateľov. V oblasti doručovania dochádza k úprave pravidiel doručovania elektronických úradných dokumentov v prípade deaktivácie elektronickej schránky s cieľom minimalizovať...
Posielame do 3 pracovných dní
5,10 €4,01 €
-21%
Civilný sporový poriadok, Civilný  mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016 (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016
Kolektív autorov | Nová Práca (september, 2015) SK jazyk
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom
Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše...
Posielame do 3 pracovných dní
24,90 €18,58 €
-25%
Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok
Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok
Poradca (jún, 2019) SK jazyk
Komentáre, judikáty, príklady z praxe
Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnenéo komentáre, judikáty a príklady z praxe. Účelom novely zákona je zabezpečiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia v konaní, v ktoromsa uplatňoval nárok zo zmenky, ak existuje objektívna pochybnosť o zákonnosti takéhotorozhodnutia, vyjadrená naplnením zákonných dôvodov na podanie dovolania či dovolaniagenerálneho prokurátora...
Posielame do 3 pracovných dní
19,- €14,83 €
-22%
GDPR Ochrana osobných údajov
GDPR Ochrana osobných údajov
Poradca, s.r.o. (január, 2019) SK jazyk
Publikácia obsahuje: Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom, Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, Naridenie k ochrane osobných údajov, prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov, Príklady z praxe, Slovník pojmov,...
Posielame do 3 pracovných dní
9,- €7,09 €
-21%
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch (Michaela Hanáková)
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch
Michaela Hanáková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2020) SK jazyk
Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie zodpovednosti za škodu, základných predpokladov jej vzniku, základných princípov uplatňovania náhrady škody, spôsobu a rozsahu náhrady škody, ako aj moderačného práva...
Posielame do 3 pracovných dní
33,- €28,94 €
-12%
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu (Michal Mrva)
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu
Michal Mrva | Heuréka (2020) SK jazyk
Predložená práca je z hľadiska svojho obsahu zameraná na analýzu súčasnej právnej úpravy inštitútu odporovateľnosti právneho úkonu, a to najmä s ohľadom na relatívne nejednoznačnú rozhodovaciu prax slovenských (ale aj českých) súdov, ktoré sa okrem postupného a relatívne ťažkopádneho vysporiadania sa s definovaním obsahu pojmov vymedzujúcich predpoklady pre úspešnú odporovateľnosť...
Posielame do 7 dní
13,- €10,92 €
-16%
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok (Ján Lazar, kolektiv)
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok
Ján Lazar, kolektiv | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018) SK jazyk
Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu spracovaná matéria všeobecného súkromného práva. Podľa tohto prístupu je poradie a nadväznosť výkladov i rozboru jednotlivých subsystémov občianskeho...
Posielame do 3 pracovných dní
79,- €69,30 €
-12%
Praktikum civilního procesu (Radka Zahradníková a kolektiv)
Praktikum civilního procesu
Radka Zahradníková a kolektiv | Aleš Čeněk (2020) CS jazyk
Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu výklad k řešenému tématu, seznam souvisejících předpisů, grafické znázornění projednávané problematiky, otázky k tématu, příklady, seznam vybrané judikatury a...
Posielame do 3 pracovných dní
26,95 €22,68 €
-16%
123...25 »