Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
02 / 44 633 762
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Občianske právo
Knihy

Občianske právo

Zoradenie:
1 2 3 ... 22 »
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok (Ján Lazar, kolektiv)
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok
Ján Lazar, kolektiv | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018) SK jazyk
Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu spracovaná matéria všeobecného súkromného práva. Podľa tohto prístupu je poradie a nadväznosť výkladov i rozboru jednotlivých subsystémov občianskeho...
Posielame do 3 pracovných dní
75,- € 64,68 €
Zľava: 14%
Zákony II-C/2021
Zákony II-C/2021
Poradca, s.r.o. (2021) SK jazyk
Zákony II časť C obsahujú zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok. K právnemu stavu 1. 1. 2021 sme do tejto kapitoly doplnili zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon o rozhodcovskom konaní a zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských...
Posielame do 3 pracovných dní
7,- € 5,42 €
Zľava: 23%
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie) (Marek Števček, Anton Dulak, Jana Bajánková)
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)
Marek Števček, Anton Dulak, Jana Bajánková | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019) SK jazyk
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené...
Posielame do 3 pracovných dní
199,- € 171,63 €
Zľava: 14%
Občiansky zákonník. Úzz, 9. vyd., 2020
Občiansky zákonník. Úzz, 9. vyd., 2020
Heuréka (2020) SK jazyk
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z.
Posielame do 7 dní
4,70 € 3,95 €
Zľava: 16%
Zákony II-B 2021
Zákony II-B 2021
Poradca, s.r.o. (2021) SK jazyk
Zákony II časť B obsahujú zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Do prvej kapitoly sme po novom...
Dostupnosť: na sklade
7,- € 5,42 €
Zľava: 23%
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie) (Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková)
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi. Pomáha pochopiť zložitý systém občianskeho hmotného práva a jeho vzťah k ostatným právnym...
Posielame do 3 pracovných dní
27,- € 23,28 €
Zľava: 14%
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie) (Bronislava Pavelková)
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)
Bronislava Pavelková | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019) SK jazyk
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého...
Posielame do 3 pracovných dní
69,- € 59,50 €
Zľava: 14%
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie) (Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík)
Repetitórium civilného procesného právav (Druhé, prepracované a doplnené vydanie)
Druhé, prepracované a doplnené vydanie reaguje na zmeny právnej úpravy. Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia na území Slovenskej republiky tri nové procesné kódexy, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny...
Posielame do 3 pracovných dní
31,- € 26,73 €
Zľava: 14%
Zákon o rodine. Úzz, 6. vyd., 2020
Zákon o rodine. Úzz, 6. vyd., 2020
Heuréka (2020) SK jazyk
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 1. januáru 2020: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
Posielame do 7 dní
4,- € 3,36 €
Zľava: 16%
Civilný mimosporový poriadok (Kolektív)
Civilný mimosporový poriadok
Kolektív | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2017) SK jazyk
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný pohľad na jednotlivé inštitúty obsiahnuté v tomto procesnom kódexe. Výklad je podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne...
Posielame do 3 pracovných dní
119,- € 102,63 €
Zľava: 14%
Civilný sporový poriadok - Komentár (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok - Komentár
Kolektív autorov | C. H. Beck SK (2016) SK jazyk
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného...
Posielame do 3 pracovných dní
139,- € 119,88 €
Zľava: 14%
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (Ivana Zmeková)
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ivana Zmeková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018) SK jazyk
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj konflikty medzi manželmi zvýrazňujú aktuálnosť tejto témy. Napriek uvedenému je súčasná právna úprava tohto inštitútu pomerne strohá, nepodlieha častým zmenám...
Posielame do 3 pracovných dní
33,- € 28,45 €
Zľava: 14%
Mediácia ako súčasť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (František Kutlík)
Mediácia ako súčasť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov
František Kutlík | SIMARS, z.z.p.o., (2020) SK jazyk
Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov v spotrebiteľskej oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná informáciám o elektronickom cezhraničnom nakupovaní, ku ktorému sa, mimochodom, doteraz neodhodlali takmer tri štvrtiny Európanov. V publikácii je venovaný priestor aj na kontext mediácie s verejnosti...
Posielame do 3 pracovných dní
12,95 € 10,12 €
Zľava: 22%
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch (Michaela Hanáková)
Náhrada škody v občianskoprávnych vzťahoch
Michaela Hanáková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2020) SK jazyk
Táto publikácia sa venuje inštitútu náhrady škody v občianskom práve a obsahuje výber súdnych rozhodnutí z obdobia ostatných desiatich rokov. Jej cieľom je poskytnúť ucelený prehľad rozhodnutí slovenských a českých súdov týkajúcich sa koncepcie zodpovednosti za škodu, základných predpokladov jej vzniku, základných princípov uplatňovania náhrady škody, spôsobu a rozsahu náhrady škody, ako aj moderačného práva...
Posielame do 3 pracovných dní
33,- € 28,45 €
Zľava: 14%
Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania (Erika Kišová)
Názor dieťaťa a právny rámec ochrany jeho zisťovania
Erika Kišová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2021) SK jazyk
Predložená monografia ponúka komplexný pohľad na problematiku zisťovania názoru dieťaťa v civilnom konaní. Pozornosť je venovaná teoretickým aj praktickým otázkam hmotnoprávneho a procesnoprávneho rámca právnej úpravy. Autorka kladie osobitný dôraz na prípravu a priebeh výsluchu dieťaťa pred súdom a predostiera najinovatívnejšie procesné postupy v súvislosti so zisťovaním názoru dieťaťa v...
Posielame do 3 pracovných dní
17,- € 14,65 €
Zľava: 14%
Poradca 1-2/2014
Poradca 1-2/2014
Poradca (2021) SK jazyk
Publikácia je zameraná na starobné dôchodkové sporenie (novela zákona s komentárom); daňovú licenciu; daňové konanie a pohľadávky.
Posielame do 3 pracovných dní
4,80 € 3,71 €
Zľava: 23%
Problematika reprezentace v dědickém právu (Adam Talanda)
Problematika reprezentace v dědickém právu
Adam Talanda | C. H. Beck (2021) CS jazyk
Monografie se zabývá právem reprezentace, tedy jedním z dílčích principů dědického práva, který se uplatňuje především v úpravě zákonné dědické posloupnosti a má dále přesah i do dalších institutů dědického práva a který upravuje podmínky a způsob nastoupení potomků dědice do dědického práva a práva na povinný díl. V monografii...
Posielame do 3 pracovných dní
16,45 € 13,23 €
Zľava: 20%
Strategie civilního procesu, 3. vydání (Aleš Rozehnal)
Strategie civilního procesu, 3. vydání
Aleš Rozehnal | Aleš Čeněk (2020) CS jazyk
Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký...
Posielame do 3 pracovných dní
16,92 € 14,- €
Zľava: 17%
Zákon o rodine (2. aktualizované vydanie) (Róbert Bános, Martina Košútová)
Zákon o rodine (2. aktualizované vydanie)
Róbert Bános, Martina Košútová | Eurokódex (jún, 2020) SK jazyk
Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní.Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom...
Posielame do 3 pracovných dní
50,- € 40,65 €
Zľava: 19%
Zákony V-B/2021
Zákony V-B/2021
Poradca, s.r.o. (2021) SK jazyk
Zborník zákonov je určený pracovníkom školstva, pedagogickým pracovníkom, starostom a pracovníkom samosprávy. Nový ročník je na žiadosť čitateľskej verejnosti doplnený o Zákon č. 131/2002 o vysokých školách, Zákon č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave, Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, Vyhlášku č. 262/2020...
Posielame do 3 pracovných dní
7,- € 5,42 €
Zľava: 23%
Zastúpenie v súkromnom práve. 2. vydanie (Monika Jurčová; Bronislava Pavelková; Zuzana Nevolná; Andrea Olšovská; Romana Smyčková)
Zastúpenie v súkromnom práve. 2. vydanie
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov v skúmanej oblasti. Kniha obsahuje tiež doplnenú judikatúru, ktorá prešla v mnohých oblastiach významným vývojom.Publikácia je členená na päť kapitol a postupne venuje...
Posielame do 3 pracovných dní
39,- € 33,63 €
Zľava: 14%
Civilný sporový poriadok, Civilný  mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016 (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016
Kolektív autorov | Nová Práca (september, 2015) SK jazyk
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom
Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše...
Posielame do 3 pracovných dní
24,90 € 18,26 €
Zľava: 27%
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (Ondřej Pavelek)
Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení
Ondřej Pavelek | Nakladatelství C.H.Beck-CZ (2020) CS jazyk
Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, podle kterého byla výše stanovena na...
Posielame do 3 pracovných dní
13,63 € 10,96 €
Zľava: 20%
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu (Michal Mrva)
Neplatnosť a neúčinnosť právneho úkonu
Michal Mrva | Heuréka (2020) SK jazyk
Predložená práca je z hľadiska svojho obsahu zameraná na analýzu súčasnej právnej úpravy inštitútu odporovateľnosti právneho úkonu, a to najmä s ohľadom na relatívne nejednoznačnú rozhodovaciu prax slovenských (ale aj českých) súdov, ktoré sa okrem postupného a relatívne ťažkopádneho vysporiadania sa s definovaním obsahu pojmov vymedzujúcich predpoklady pre úspešnú odporovateľnosť...
Posielame do 7 dní
13,- € 10,92 €
Zľava: 16%
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo (Jan Dvořák; Jiří Švestka)
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo
Jan Dvořák; Jiří Švestka | Wolters Kluwer ČR (2019) CS jazyk
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89-2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89-2012 Sb. doznalo ve srovnání s...
Posielame do 3 pracovných dní
15,51 € 13,47 €
Zľava: 13%
Občiansky zákonník (Kolektív)
Občiansky zákonník
Kolektív | Nová práca, spol. s r.o. (jún, 2019) SK jazyk
Publikácia poskytuje úplné znenie zákona z rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 25/2019 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých...
Posielame do 3 pracovných dní
32,- € 23,47 €
Zľava: 27%
Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok) (Imrich Fekete)
Občiansky zákonník - Veľký komentár (4. zväzok)
Imrich Fekete | Eurokódex (2015) SK jazyk
Záväzky - Zmluvy ( § 588 - § 880 )
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku.Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych...
Posielame do 3 pracovných dní
73,- € 59,36 €
Zľava: 19%
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) (Imrich Fekete)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)
Imrich Fekete | Eurokódex (2015) SK jazyk
Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459)
Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po komentári tohto druhu. Preto sme pre Vás pripravili reedíciu Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku.Na rozdiel od predchádzajúceho vydania začína výklad jednotlivých ustanovení poukazom na vývoj jednotlivých právnych...
Posielame do 3 pracovných dní
73,- € 59,36 €
Zľava: 19%
Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka (Karel Svoboda)
Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka
Karel Svoboda | C. H. Beck (2020) CS jazyk
Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude...
Posielame do 3 pracovných dní
46,53 € 37,45 €
Zľava: 20%
Praktikum civilního procesu (Radka Zahradníková a kolektiv)
Praktikum civilního procesu
Radka Zahradníková a kolektiv | Aleš Čeněk (2020) CS jazyk
Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu výklad k řešenému tématu, seznam souvisejících předpisů, grafické znázornění projednávané problematiky, otázky k tématu, příklady, seznam vybrané judikatury a...
Posielame do 3 pracovných dní
23,03 € 19,06 €
Zľava: 17%
1 2 3 ... 22 »