Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Občianske právo
Knihy

Občianske právo

Zoradenie:
1 2 3 ... 21 »
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok (Ján Lazar, kolektiv)
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok
Ján Lazar, kolektiv | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018)
Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne prepracované a doplnené. Predstavuje aktualizované komplexné dielo, v ktorom je na základe vedecky podloženého systémového prístupu spracovaná matéria všeobecného súkromného práva. Podľa tohto prístupu je poradie a nadväznosť výkladov i rozboru jednotlivých subsystémov občianskeho...
Posielame do 3 pracovných dní
75,- € 61,87 €
Zľava: 18%
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie) (Bronislava Pavelková)
Zákon o rodine. Komentár (3. vydanie)
Bronislava Pavelková | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019)
Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové ustanovenia a pravidlá podľa Civilného mimosporového poriadku. Komentár okrem podrobného a praktického výkladu každého...
Posielame do 3 pracovných dní
69,- € 56,92 €
Zľava: 18%
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie) (Marek Števček, Anton Dulak, Jana Bajánková)
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)
Marek Števček, Anton Dulak, Jana Bajánková | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2019)
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené...
Posielame do 3 pracovných dní
199,- € 164,17 €
Zľava: 18%
Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok
Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok
Poradca (jún, 2019)
Komentáre, judikáty, príklady z praxe
Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnenéo komentáre, judikáty a príklady z praxe. Účelom novely zákona je zabezpečiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia v konaní, v ktoromsa uplatňoval nárok zo zmenky, ak existuje objektívna pochybnosť o zákonnosti takéhotorozhodnutia, vyjadrená naplnením zákonných dôvodov na podanie dovolania či dovolaniagenerálneho prokurátora...
Posielame do 3 pracovných dní
19,- € 14,18 €
Zľava: 25%
Repetitórium občianskeho hmotného práva (Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková)
Repetitórium občianskeho hmotného práva
Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivými inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých inštitútoch a vzťahoch medzi nimi. Pomáha pochopiť zložitý systém občianskeho hmotného práva a jeho vzťah k ostatným právnym...
Posielame do 3 pracovných dní
25,- € 20,62 €
Zľava: 18%
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (Ivana Zmeková)
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Ivana Zmeková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018)
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je významným právnym inštitútom, ktorý sa dotýka veľkej časti populácie. Nové sociálne trendy, akými sú stúpajúca rozvodovosť a rozšírenie súkromného podnikania, ktoré zasahuje do majetkovej sféry manželov, ale aj konflikty medzi manželmi zvýrazňujú aktuálnosť tejto témy. Napriek uvedenému je súčasná právna úprava tohto inštitútu pomerne strohá, nepodlieha častým zmenám...
Posielame do 3 pracovných dní
33,- € 27,22 €
Zľava: 18%
Občiansky zákonník. Úzz, 9. vyd., 2020
Občiansky zákonník. Úzz, 9. vyd., 2020
Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 394/2019 Z. z.
Posielame do 7 dní
4,70 € 3,85 €
Zľava: 18%
Zákon o rodine. Úzz, 6. vyd., 2020
Zákon o rodine. Úzz, 6. vyd., 2020
Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 1. januáru 2020: Zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, Zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku a Zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
Posielame do 7 dní
4,- € 3,28 €
Zľava: 18%
Zmluvná pokuta (Alena Hambáleková)
Zmluvná pokuta
Alena Hambáleková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2019)
Publikácia predstavuje pomerne rozsiahlu zbierku rozhodnutí slovenských a českých súdov zaoberajúcich sa problematikou zmluvnej pokuty, ktorá je upravená tak v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku. Na účely prehľadnosti je publikácia rozčlenená na päť samostatných častí. Prvá časť obsahuje súhrn rozhodnutí, ktoré sa zaoberajú všeobecnou charakteristikou inštitútu zmluvnej pokuty a jej vzťahu k iným...
Posielame do 3 pracovných dní
28,- € 23,09 €
Zľava: 18%
Ľudské práva (Arnd Pollmann, Georg Lohmann)
Ľudské práva
Arnd Pollmann, Georg Lohmann | Kalligram/absynt (2017)
Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu ľudských práv nemá na slovenskom a českom knižnom trhu obdobu. Encyklopedický spôsob, ktorým túto prácu spracovalo približne 50 nemeckých ústavnoprávnych, ekonomicko- a  filozofickoprávnych autoriek a autorov, prekvapí vysokou úrovňou odbornosti. Práca navyše zaujme v našom kontexte skôr prehliadanou než...
Posielame do 3 pracovných dní
19,- € 14,20 €
Zľava: 25%
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie (Imrich Fekete)
Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok), 3. aktualizované vydanie
Imrich Fekete | Eurokódex (2015)
Všeobecná časť, § 1 - § 122
Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v čo najväčšej miere zrozumiteľný (nie zbytočne akademický) a prehľadný. Preto boli jednotlivé časti výkladu ešte detailnejšie rozčlenené a opatrené priliehavými nadpismi – sledujúc tak systematiku jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka.V novom,...
Posielame do 3 pracovných dní
73,- € 56,20 €
Zľava: 23%
Právne aspekty otvorených údajo (Andraško Mesarčík)
Právne aspekty otvorených údajo
Andraško Mesarčík | C. H. Beck SK (2020)
Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v publikácii venujú slobodnému prístupu k informáciám, informáciám...
Posielame do 3 pracovných dní
18,- € 14,84 €
Zľava: 18%
Zákony 2020 II. časť B (PORADCA s.r.o.)
Zákony 2020 II. časť B
PORADCA s.r.o. | Poradca, s.r.o. (január, 2020)
Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa
Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Zborník je dôležitou pomôckou pri vstupe...
Posielame do 3 pracovných dní
7,- € 5,27 €
Zľava: 25%
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona (David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček)
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
Praktická příručka
Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti,...
Posielame do 3 pracovných dní
27,73 € 21,93 €
Zľava: 21%
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo (Jan Dvořák; Jiří Švestka)
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo
Jan Dvořák; Jiří Švestka | Wolters Kluwer ČR (2019)
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89-2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89-2012 Sb. doznalo ve srovnání s...
Posielame do 3 pracovných dní
15,51 € 13,11 €
Zľava: 15%
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání (Jaromír Jirsa)
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.) - 3. vydání
Jaromír Jirsa | Wolters Kluwer ČR (2019)
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce...
Posielame do 3 pracovných dní
54,05 € 45,75 €
Zľava: 15%
Občiansky zákonník (Kolektív)
Občiansky zákonník
Kolektív | Nová práca, spol. s r.o. (jún, 2019)
Publikácia poskytuje úplné znenie zákona z rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 25/2019 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých...
Posielame do 3 pracovných dní
32,- € 22,85 €
Zľava: 29%
Slobodný prístup k informáciám v samospráve (Artúr Soldán)
Slobodný prístup k informáciám v samospráve
Artúr Soldán | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2015)
Povinnosti miest a obcí
Publikácia „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ s podtitulom „Povinnosti miest a obcí“ vznikla ako priama reakcia jej autora na rôznorodý výklad a prístupy k využívaniu zákona o slobode informácií v praxi, pričom reflektuje jeho dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti samosprávy. JUDr. Artúr Soldán v publikácii poukazuje na rôzne praktické...
Posielame do 3 pracovných dní
13,50 € 11,03 €
Zľava: 18%
Civilný sporový poriadok - Komentár (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok - Komentár
Kolektív autorov | C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou spracovania a odborného výkladu jednotlivých ustanovení Civilného sporového poriadku, ale aj zložením autorského kolektívu vedeného doc. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorého členovia sú uznávanými odborníkmi v oblasti civilného...
Posielame do 3 pracovných dní
139,- € 114,67 €
Zľava: 18%
Civilný sporový poriadok, Civilný  mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016 (Kolektív autorov)
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom platný od 1. júla 2016
Kolektív autorov | Nová Práca (september, 2015)
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom
Spomínané tri zákony nahradia od 1. júla 2016 súčasný Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný už takmer 90-krát, čím sa narúšala obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše...
Posielame do 3 pracovných dní
24,90 € 17,77 €
Zľava: 29%
Maloletí - výživné a neodkladné opatrenia súdu (Vladimíra Slobodová)
Maloletí - výživné a neodkladné opatrenia súdu
Vladimíra Slobodová | C. H. Beck SK (2018)
Publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený prehľad o inštitúte výživného na deti a mechanizme neodkladných opatrení súdu v zmysle Civilného mimosporového poriadku. Jej úlohou je zamerať sa na vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, preto sú ostatné druhy vyživovacích povinností medzi príbuznými uvádzané v publikácii len krátko. Publikácia vymedzuje základné kritériá...
Posielame do 3 pracovných dní
23,- € 18,97 €
Zľava: 18%
Repetitórium občianskeho práva hmotného (Denisa Dulaková; Anton Dulak)
Repetitórium občianskeho práva hmotného
Denisa Dulaková; Anton Dulak | Wolters Kluwer SR s. r. o. (júl, 2018)
Cieľom prvého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho práva, konkrétne všeobecnú časť Občianskeho zákonníka, vecné práva a dedičské právo. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho života....
Posielame do 3 pracovných dní
12,10 € 9,89 €
Zľava: 18%
Repetitórium z občianskeho práva hmotného (Denisa Dulaková; Anton Dulak)
Repetitórium z občianskeho práva hmotného
Denisa Dulaková; Anton Dulak | Wolters Kluwer SR s. r. o. (január, 2018)
Cieľom druhého dielu učebnej pomôcky Repetitórium z občianskeho práva hmotného s otázkami a s príkladmi je sprostredkovať základy občianskeho záväzkového práva. Autori týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho života. Každá téma má tri časti – teoretické východiská, pomocou...
Posielame do 3 pracovných dní
12,50 € 10,21 €
Zľava: 18%
Úplne znenia zákonov 35-2018
Úplne znenia zákonov 35-2018
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2018)
Publikácia obsahuje: Občiansky zákonník podľa právneho stavu k 12. 9. 2018.
Posielame do 3 pracovných dní
4,19 € 3,22 €
Zľava: 23%
UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
UZZ 7/2018 Zákon o sociálnych službách
Poradca podnikateľa (2018)
podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018)Úplné znenie zákonač. 448/2008 Z. z.O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCHPo zmene zákonom č. 331/2017 Z. z.:*Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách sa týka najmä kontroly činnosti poskytovateľov...
Posielame do 3 pracovných dní
7,42 € 5,70 €
Zľava: 23%
Zákon o mediácii - komentár (Kolektív autorov)
Zákon o mediácii - komentár
Kolektív autorov | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy súdnictva, akými sú zaťaženosť súdneho systému a prieťahy v konaní, ktoré ohrozujú rešpektovanie práva na spravodlivý súdny...
Posielame do 3 pracovných dní
5,88 € 4,85 €
Zľava: 18%
Civilný sporový poriadok (Edmund Horváth; Andrea Andrášiová; Slavomíra Henčeková)
Civilný sporový poriadok
Edmund Horváth; Andrea Andrášiová; Slavomíra Henčeková | Wolters Kluwer SR s. r. o. (november, 2018)
Druhé, podstatne prepracované a doplnené vydanie Pred tromi rokmi uviedlo vydavateľstvo Wolters Kluwer na trh prvý komentár k novému Civilnému sporovému poriadku. Komentár vyšiel približne v polovici priebehu plynutia legisvakačnej lehoty k tomuto predpisu, teda medzi jeho zverejnením v Zbierke zákonov SR a jeho účinnosťou, ktorá nastala 1. júla 2016....
Posielame do 3 pracovných dní
75,- € 61,43 €
Zľava: 18%
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu (Milan Budjač; Branislav Fančovič)
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
Milan Budjač; Branislav Fančovič | Wolters Kluwer s. r. o. (apríl, 2017)
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ktorá by vychádzala zo špecifického charakteru krátkodobosti a potreby flexibility založenia a skočenia nájomného pomeru k bytu, ktorý bude umožňovať plniť dočasné bytové potreby nájomcov mimo miesta ich obvyklého pobytu. Krátkodobý nájom ako nájom na dobu určitú,...
Posielame do 3 pracovných dní
14,50 € 11,85 €
Zľava: 18%
Nový občanský zákoník (Petr Novotný; Monika Novotná)
Nový občanský zákoník
Petr Novotný; Monika Novotná | GRADA Publishing, a.s. (2017)
Co přinesla praxe během tří let používání Nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku vlastnictví a věcných práv. Je určena vám všem, kteří se potřebujete orientovat v nové právní úpravě. Vymezujeme přehledně pojem věc a...
Posielame do 1 až 3 týždňov
10,58 € 7,72 €
Zľava: 27%
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí (Kateřina Čuhelová)
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
Kateřina Čuhelová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (január, 2020)
Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj ochrany nabídnout jen ohrožené osobě, nebo také někomu dalšímu (např. rodičům, dětem), či zda je možné ohrožené osobě poskytnout...
Dostupnosť: na sklade
11,28 € 9,52 €
Zľava: 16%
1 2 3 ... 21 »