Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Medzinárodné a európske právo
Knihy

Medzinárodné a európske právo

Zoradenie:
1 2 3 ... 14 »
Zákon o obecnom zriadení - komentár (2018) (Soňa Košičiarová)
Zákon o obecnom zriadení - komentár (2018)
Soňa Košičiarová | Eurokódex (2018)
Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy. Nový komentár zahŕňa medzinárodné i ústavné východiská zákonnej úpravy ako širší a nevyhnutný základ pre právne...
Posielame do 3 pracovných dní
22,- € 16,93 €
Zľava: 23%
Repetitórium  medzinárodného práva verejného (Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka)
Repetitórium medzinárodného práva verejného
Ľudmila Elbert, Adam Giertl, Ján Klučka | IURIS LIBRI, s.r.o. (2018)
Medzinárodné právo verejné ako súbor právnych noriem obsiahnutý v obyčajovej i zmluvnej podobe nepredstavuje komplexne kodifikovaný právny systém. Aj z tohto dôvodu je účelom repetitória priniesť stručný, no sumárny prehľad medzinárodného práva verejného, ktorý má poskytnúť základy pre ďalšie nadobúdanie a rozvíjanie komplexných vedomostí o tomto právnom odvetví a má slúžiť ako...
Posielame do 3 pracovných dní
21,- € 17,32 €
Zľava: 18%
Právny styk s cudzinou (Marek Kordík)
Právny styk s cudzinou
Marek Kordík | C. H. Beck SK (2017)
Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných zákonov. Publikácia analyzuje vzájomný vzťah týchto inštitútov, jednotlivé spôsoby konania a formy rozhodnutia.Súčasťou publikácie sú taktiež vzory jednotlivých príkazov a osvedčení, aby...
Posielame do 3 pracovných dní
29,- € 23,92 €
Zľava: 18%
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem (Petr Dobiáš)
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
Petr Dobiáš | Leges (2019)
Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem.Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v rámci mezinárodního hospodářského...
Posielame do 3 pracovných dní
27,26 € 21,56 €
Zľava: 21%
Judikatúra v azylových veciach (Elena Berthotyová)
Judikatúra v azylových veciach
Elena Berthotyová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2018)
Predkladaná publikácia predstavuje starostlivo zostavený, zrozumiteľne popísaný a kvalitne vecne spracovaný výber kľúčových rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (obohatený o právne vety z judikatúry Najvyššieho správneho súdu Českej republiky) v azylových veciach.Publikácia je určená sudcom, advokátom, prokurátorom, či odborným zamestnancom...
Posielame do 3 pracovných dní
29,- € 23,92 €
Zľava: 18%
Mezinárodní právo soukromé - Základy obecné a zvláštní části (Michal Malacka)
Mezinárodní právo soukromé - Základy obecné a zvláštní části
Michal Malacka | Leges (2019)
Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části.V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty.Vycházeje ze základních postupů a zájmů v rámci aplikace kolizního práva učebnice dále přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného...
Posielame do 3 pracovných dní
13,63 € 10,76 €
Zľava: 21%
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár (Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura)
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
Posielame do 3 pracovných dní
60,- € 46,19 €
Zľava: 23%
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (Pavel Simon)
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
Pavel Simon | Nakladatelství C.H.Beck-CZ (2019)
Příručka je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a svobod, doktríny odpovědnosti státu za porušení práva EU, zákona č. 82/1998 Sb....
Dostupnosť: Predobjednávka
32,43 € 24,96 €
Zľava: 23%
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie
Helena Barancová | Sprint dva (2019)
Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie.Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj...
Posielame do 3 pracovných dní
31,- € 23,86 €
Zľava: 23%
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných (Libor Klimek)
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných
Libor Klimek | Wolters Kluwer SR s. r. o. (január, 2018)
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. No otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie nemajú vecnú povahu a netýkajú sa...
Posielame do 3 pracovných dní
16,50 € 13,49 €
Zľava: 18%
Ústavné právo európskej únie (Tomáš Alman)
Ústavné právo európskej únie
Tomáš Alman | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2018)
Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a sú prispôsobené ich obsahové zameranie, štruktúra a metodika výučby. Ambíciou vysokoškolských učebných textov v tomto smere nie je poskytnúť detailný a vyčerpávajúci výklad problematiky ústavného...
Posielame do 7 dní
9,90 € 7,72 €
Zľava: 22%
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva (David Kosař)
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva
David Kosař | Wolters Kluwer ČR (2017)
Judicializace politiky představuje jeden z nejdůležitějších fenoménů ústavního práva již několik dekád. V posledních letech však soudy zacházejí ještě dále a začínají judicializovat i samotné nastavení soudní soustavy a personální obsazení soudů. Přezkoumávají tak nejen individuální rozhodnutí o odvolávání soudců a soudních funkcionářů, ale rozhodují i o složení kárných senátů,...
Posielame do 3 pracovných dní
20,68 € 17,49 €
Zľava: 15%
Karuselové podvody (Michal Šefčík)
Karuselové podvody
Michal Šefčík | Leges (február, 2018)
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
Posielame do 3 pracovných dní
8,93 € 7,13 €
Zľava: 20%
Medzinárodné právo verejné (Ján Klučka)
Medzinárodné právo verejné
Ján Klučka | Wolters Kluwer s. r. o. (november, 2017)
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V šestnástich kapitolách autor podáva nielen o...
Dostupnosť: Predobjednávka
21,- € 17,18 €
Zľava: 18%
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh (Václav Stehlík)
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
Václav Stehlík | Leges (máj, 2018)
Nová učebnice unijního práva od kolektivu z olomoucké právnické fakulty se obsahově zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva Evropské unie, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek. Učebnice umožňuje základní pochopení problematiky evropské integrace a systematiky unijního práva.Autoři při výkladu zdůrazňují...
Posielame do 3 pracovných dní
23,50 € 18,58 €
Zľava: 21%
Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného (Jana Michaličková; Andrej Karpat)
Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného
Jana Michaličková; Andrej Karpat | Wolters Kluwer SR s. r. o. (september, 2018)
Medzinárodné právo súkromné prešlo za posledných dvadsať rokov podstatnými zmenami. Okrem tradičných prameňov medzinárodného práva súkromného, ktorými boli vnútroštátne normy a prvé vznikajúce bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy medzi štátmi, máme v súčasnosti k dispozícii nezanedbateľne široký okruh prameňov práva Európskej únie. Nárast počtu prípadov s medzinárodným prvkom vyvoláva potrebu...
Posielame do 3 pracovných dní
12,10 € 9,89 €
Zľava: 18%
Aktuální právní aspekty migrace (Lenka Pítrová)
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová | Nakladatelství Leges, s.r.o. (2016)
Uprchlická vlna v Evropě vyvolala ostré názorové střety a emoce, a to i v zemích, jako je Česká republika, která vlastně migrační příliv ani nepocítila. Opomíjeným rozměrem této debaty je funkčnost právní regulace migrace, zejména nelegální migrace, na úrovni mezinárodního, unijního a vnitrostátního práva a hodnocení účinnosti legislativní reakce na...
Posielame do 3 pracovných dní
13,16 € 10,39 €
Zľava: 21%
Cezhraničné dedenie (Miriam Imrich Breznoščáková)
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2015)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach...
Posielame do 3 pracovných dní
15,- € 12,26 €
Zľava: 18%
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva (Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár)
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva
Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár | Wolters Kluwer SR s. r. o. (júl, 2018)
Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva,...
Posielame do 3 pracovných dní
13,50 € 11,03 €
Zľava: 18%
Európsky prokurátor (Anna Ondrejková)
Európsky prokurátor
Anna Ondrejková | Wolters Kluwer s. r. o. (december, 2017)
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. Obsah informácií poskytnutých hromadnými oznamovacími prostriedkami je však nielen veľmi skromný, ale aj nepresný. Odborná literatúra sa tejto problematike zatiaľ nevenovala. Pritom práce na príprave nariadenia o vytvorení Európskej prokuratúry nedávno skončili, Slovenská republika oficiálne oznámila,...
Posielame do 3 pracovných dní
19,80 € 16,20 €
Zľava: 18%
Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze (Libor Klimek)
Judikatúra súdneho dvora EÚ v konaní o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek | Wolters Kluwer SR s. r. o. (január, 2018)
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. Otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie však nemajú vecnú povahu...
Posielame do 3 pracovných dní
18,- € 14,72 €
Zľava: 18%
Kontroverzní názory v právu (Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková)
Kontroverzní názory v právu
Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference
Sborník prezentuje příspěvky z devátého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015. Letošním tématem debaty byly kontroverzní názory v právu. Jak se ukázalo, názorů, které v právu vyvolávají kontroverzi, je více, než by si leckdo myslel. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních názorů, se kterými se...
Posielame do 3 pracovných dní
18,33 € 14,49 €
Zľava: 21%
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie (Peter Lysina)
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie
Peter Lysina | Wolters Kluwer SR s. r. o. (september, 2018)
Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie je vedeckou monografiou, ktorá prináša analýzu úpravy medzinárodnej zmluvy v práve EÚ. Monografia postupne prináša pohľad na historický rozmer skúmanej problematiky, kritický rozbor súčasnej právnej úpravy, ako aj návrhy de lege ferenda. Čo do rozsahu sa monografia zameriava predovšetkým na analýzu právomoci...
Posielame do 3 pracovných dní
15,60 € 12,75 €
Zľava: 18%
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť (Peter Vršanský; Jozef Valuch)
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Peter Vršanský; Jozef Valuch | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Publikácia „Medzinárodné právo verejné, osobitná časť“ nadväzuje na predošlú, všeobecnú časť učebnice s názvom „Medzinárodné právo verejné, všeobecná časť“, s ktorou predstavuje komplexné dielo z danej oblasti. Aj v tomto prípade ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného...
Posielame do 3 pracovných dní
22,- € 18,- €
Zľava: 18%
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov (Lucia Budinská, Veronika Vaseková)
Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov
Lucia Budinská, Veronika Vaseková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2016)
Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR.Publikácia je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá časť sa venuje...
Posielame do 3 pracovných dní
33,- € 27,22 €
Zľava: 18%
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015 (Václav Šmejkal)
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
Václav Šmejkal | Leges (2016)
Vývoj, mezníky, tendence a komentované dokumenty
Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a formujících tendencích. Přehledně vykládá hlavní právní akty a rozhodnutí orgánů EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
Posielame do 3 pracovných dní
13,63 € 10,76 €
Zľava: 21%
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SRsborník z konference (Jiří Jelínek; kolektív autorov)
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SRsborník z konference
Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského...
Posielame do 3 pracovných dní
32,43 € 25,65 €
Zľava: 21%
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze (Libor Klimek)
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek | Wolters Kluwer SR s. r. o. (máj, 2019)
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona je jeho zdanlivá „cudzosť“. Tento zákon sa vymyká klasickým trestnoprávnym zákonom svojím účelom (úprava osobitného inštitútu a konania v európskom rozmere), vznikom (požiadavka Európskej únie),...
Posielame do 3 pracovných dní
82,50 € 67,58 €
Zľava: 18%
Zákon o verejnom ochrancovi práv (Marcela Tittlová; Igor Doboš)
Zákon o verejnom ochrancovi práv
Marcela Tittlová; Igor Doboš | Wolters Kluwer SR s. r. o. (jún, 2019)
Verejného ochrancu práv možno označiť za najmladší kontrolný orgán ochrany práva, a to nielen v našich podmienkach. Kolískou myšlienky ombudsmana je Škandinávia, odkiaľ sa postupom času myšlienka rozptýlila aj do ostatných krajín, a dnes dokonca existuje inštitút euroombudsmana, ktorý zastáva miesto na pôde Európskej únie.Účelom pre rozvoj inštitúcie verejného ochrancu...
Posielame do 3 pracovných dní
13,50 € 11,03 €
Zľava: 18%
Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní (Emanuel Tilsch)
Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní
Emanuel Tilsch | Wolters Kluwer ČR, a.s. (2015)
V ediční řadě Klasická právnická díla vychází další klenot české civilistiky – kniha prof. Emanuela Tilsche Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní s předmluvou prof. Jana Dvořáka. Do této útlé knížky shrnul Tilsch neobyčejnou šíři poznatků o dědickém právu od primitivních národů přes římské právo až po...
Posielame do 3 pracovných dní
23,27 € 19,68 €
Zľava: 15%
1 2 3 ... 14 »