Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Medzinárodné a európske právo
Knihy

Medzinárodné a európske právo

Dostupnosť: Zoradenie:
»
Úvod do mezinárodního práva veřejného (Harald C. Scheu)
Úvod do mezinárodního práva veřejného
Harald C. Scheu | Auditorium (2023) CS jazyk
Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla být prohloubena v rámci seminářů a cvičení. Třetí a doplněné vydání osvědčené...
Posielame do 5 pracovných dní
16,67 €12,78 €
-23%
Judikatúra vo veciach energetického práva (Peter Ikrényi, Boris Štiffel)
Judikatúra vo veciach energetického práva
Peter Ikrényi, Boris Štiffel | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2022) SK jazyk
Kniha je prvou zbierkou judikatúry týkajúcej sa energetického odvetvia v Slovenskej republike a slúži ako pomôcka pre ďalšiu prácu s normami energetického práva.   Právna úprava energetického odvetvia v Slovenskej republike prešla za posledných tridsať rokov mnohými významnými štrukturálnymi zmenami, ktoré sa premietli do viacerých zákonov. Obdobne na úrovni Európskej únie zaznamenala...
Posielame do 3 pracovných dní
39,- €34,20 €
-12%
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom (Ľuboslav Sisák)
Majetkové právo manželov v medzinárodnom práve súkromnom
Ľuboslav Sisák | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2023) SK jazyk
Predkladaná publikácia predstavuje prvé systematické a komplexné spracovanie danej témy v slovenských podmienkach. Monografia ponúka prehľad základných typov manželského majetkového režimu, ktoré sa objavujú v najstarších civilných kódexoch v Európe. Ústrednú časť publikácie tvorí analýza pravidiel medzinárodnej právomoci, rozhodného práva, ako i uznania a výkonu cudzích rozhodnutí v manželských majetkových...
Posielame do 3 pracovných dní
23,- €20,16 €
-12%
Medzinárodné právo súkromné (3. vydanie) (Peter Lysina, Miloš Haťapka, Katarína Burdová)
Medzinárodné právo súkromné (3. vydanie)
Peter Lysina, Miloš Haťapka, Katarína Burdová | Nakladatelství C.H.Beck-SK (2023) SK jazyk
Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné zmeny v medzinárodnom práve súkromnom, pričom neopomína ani závery, ktoré sa s ním tradične spájajú. Prináša vysvetlenia najnovších zmien zákona o medzinárodnom práve súkromnom...
Posielame do 3 pracovných dní
59,- €51,75 €
-12%
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním právu soukromém (vybraná (Alexander Bělohlávek)
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Zákon o mezinárodním právu soukromém (vybraná
Alexander Bělohlávek | Nakladatelství C.H.Beck-CZ (2023) CS jazyk
Po více než deseti letech vychází nové vydání komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Vzhledem ke změnám právní úpravy a přijetí nového zákonu a o mezinárodním právu soukromém, pak autor nově zařadil i komentáře některých ustanovení tohoto zákona regulující rozhodčí smlouvy a rozhodčí řízení s...
Posielame do 3 pracovných dní
158,95 €130,16 €
-18%
Internal Dimension of Human Rights Law in the EU (Lucia Mokrá)
Internal Dimension of Human Rights Law in the EU
Lucia Mokrá | C. H. Beck SK (2021) SK jazyk
The current challenges of human rights protection go beyond the borders of individual states and require the commitment of the international community as a whole. The sovereign national state model is no longer sufficient for solving these problems. There exists a dynamic relationship between governments and their international obligations, therefore...
Posielame do 3 pracovných dní
18,- €15,35 €
-15%
Kohezní politika Evropské unie (Petr Zahradník)
Kohezní politika Evropské unie
Petr Zahradník | C. H. Beck (júl, 2017) CS jazyk
Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými aktivitami, ať již jsou realizovány uvnitř nebo vně EU.Cílem kohezní politiky je zmenšit rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi a především pak mezi jednotlivými regiony v...
Dostupnosť: na sklade
37,13 €29,88 €
-20%
Listina základních práv Evropské unie (Herald Christia Scheu, Magdaléna Svobodová, Jan Grinc)
Listina základních práv Evropské unie
Kniha je věnována 10. výročí právní závaznosti Listiny základních práv Evropské unie. Její autoři, vyučující a doktorandi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, hodnotí její působení na unijní úrovni i ve vnitrostátním prostředí jednotlivých členských států. Pozornost je věnována vybraným otázkám nejen aplikační praxe, ale také zohledňování Listiny v rámci unijní...
Posielame do 3 pracovných dní
18,15 €15,64 €
-14%
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár (Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura)
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
Dostupnosť: na sklade
60,- €48,29 €
-20%
Prokuratúra v podmienkach Európskej únie (Tomáš Strémy; Klaudia Popélyová; Lilla Ozoráková)
Prokuratúra v podmienkach Európskej únie
Vedecká monografia reaguje na veľmi aktuálnu tému postavenia a fungovania prokuratúry s dôrazom na postavenie, právomoci a nezávislosť Generálneho prokurátora v rámci štruktúry prokuratúry. Cieľom tejto monografie je zistiť, či je systém slovenskej prokuratúry konformný so všeobecne uznávanými štandardmi v členských štátoch EÚ. Za týmto účelom vedecká monografia poskytuje ucelenú,...
Posielame do 3 pracovných dní
19,- €16,65 €
-12%
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie (Helena Barancová)
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie
Helena Barancová | Sprint dva (2019) SK jazyk
Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie.Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj...
Dostupnosť: na sklade
31,- €23,86 €
-23%
Zbierka praktických prípadov z európskeho medzinárodného práva súkromného  2. doplnené a rozšírené vydanie (Rastislav Funta)
26,27 €22,33 €
-15%
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
Poradca, s.r.o. (apríl, 2022) SK jazyk
• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Cieľom novely zákona je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde SR precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch. Platná právna sleduje precíznejšiu...
Posielame do 3 pracovných dní
4,50 €3,54 €
-21%
Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slo.práv.por.v oblasti ochr. ŽP (Branislav Cepek)
Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slo.práv.por.v oblasti ochr. ŽP
Branislav Cepek | Wolters Kluwer SR s. r. o. (október, 2019) SK jazyk
Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ do slo.práv.por.v oblasti ochr. ŽP
Posielame do 3 pracovných dní
15,40 €13,16 €
-15%
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva (Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár)
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva
Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár | Wolters Kluwer SR s. r. o. (júl, 2018) SK jazyk
Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia, obyvateľstva, ochrany ľudských práv a základných slobôd, zmluvného práva,...
Posielame do 3 pracovných dní
14,80 €12,65 €
-15%
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného (Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár; Metod Špaček)
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného
Peter Vršanský; Jozef Valuch; Daniel Bednár; Metod Špaček | Wolters Kluwer SR s. r. o. (september, 2018) SK jazyk
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva verejného. Praktická príručka má dve časti, pričom jej obsah pokrýva základné a dôležité okruhy problémov, ktoré sú predmetom úpravy medzinárodného práva verejného, vrátane problematiky štátu ako subjektu medzinárodného práva, problematiky územia,...
Posielame do 3 pracovných dní
15,30 €13,08 €
-15%
Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého (Jan Brodec)
Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého
Jan Brodec | Wolters Kluwer ČR (2020) CS jazyk
Potřeba kvalitní právní úpravy řešení úpadku je o to naléhavější právě pro podnikatele, kteří jsou účastníky mezinárodního obchodu či přímo podnikají v zahraničí - jejich případný úpadek se totiž zpravidla projeví hned v několika státech najednou.   V těchto případech se často hovoří o přeshraničním či mezinárodním insolvenčním řízení. Tato přeshraniční insolvenční...
Posielame do 3 pracovných dní
36,03 €31,87 €
-12%
Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie (Ondřej Svoboda)
Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie
Ondřej Svoboda | Leges (január, 2023) CS jazyk
Evropská unie představuje jednoho z největších vývozců a příjemců zahraničních investic. S ohledem na toto postavení byl rok 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zařadila přímé zahraniční investice do společné obchodní politiky ve výlučné pravomoci Unie, počátkem vzniku nového významného globálního aktéra v tvorbě investičních politik a mezinárodního...
Posielame do 3 pracovných dní
24,75 €20,46 €
-17%
Právní a politický rámec Evropské unie (Ivo Šlosarčík)
Právní a politický rámec Evropské unie
Ivo Šlosarčík | Wolters Kluwer ČR, a.s. (2020) CS jazyk
Kniha Právní a politický rámec Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2020. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím, soudnímu systému a europeizaci členských států. Ve druhé části je vysvětlena zejména ekonomická a politicko-sociální dimenze evropské integrace – volný...
Posielame do 3 pracovných dní
35,48 €31,39 €
-12%
Právo Evropské unie (Michal Tomášek; Vladimír Týč; David Petrlík)
Právo Evropské unie
Michal Tomášek; Vladimír Týč; David Petrlík | Nakladatelství Leges, s.r.o. (marec, 2021) CS jazyk
Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního ainstitucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu,unijní regulace ochrany hospodářské soutěže,veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem nasoudní aplikaci unijního práva.
Posielame do 5 pracovných dní
28,57 €25,29 €
-11%
Sociální práva v Evropě (Kristina Koldinská)
Sociální práva v Evropě
Kristina Koldinská | Auditorium s.r.o. (2020) CS jazyk
V roce 2019 jsme si připomínali 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce (MOP), založené Versaillskou mírovou konferencí v roce 1919 jakožto součásti mírového uspořádání po první světové válce. Za dobu své existence přijala bezmála 200 úmluv mezinárodních standardů, upravujících nejrůznější aspekty práce, které přispěly, často radikálně, ke zlepšení pracovních podmínek...
Posielame do 7 dní
21,- €16,09 €
-23%
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze (Libor Klimek)
Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
Libor Klimek | Wolters Kluwer SR s. r. o. (máj, 2019) SK jazyk
Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov patrí medzi najkomplikovanejšie právne predpisy trestného práva. Dôvodom častého nepochopenia tohto zákona je jeho zdanlivá „cudzosť“. Tento zákon sa vymyká klasickým trestnoprávnym zákonom svojím účelom (úprava osobitného inštitútu a konania v európskom rozmere), vznikom (požiadavka Európskej únie),...
Posielame do 3 pracovných dní
43,30 €37,07 €
-14%
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 3. vyd., 2020
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 3. vyd., 2020
Heuréka (2020) SK jazyk
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zmenami poslednej novelizácie.
Posielame do 7 dní
2,20 €1,85 €
-16%
Zákon o ochranných známkách (Eva Peřinová; Karin Pomaizlová; Martin Loučka)
Zákon o ochranných známkách
Eva Peřinová; Karin Pomaizlová; Martin Loučka | Wolters Kluwer ČR, a.s. (2020) CS jazyk
Praktický komentář zákona o ochranných známkách přináší pohled unikátního kolektivu, složeného z odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví a zároveň advokátů, kteří se tématu věnují při své každodenní praxi. Jde tedy o kompletní a skutečně praktický komentář, kde čtenář najde všechny potřebné informace „z obou táborů“. Komentář zpracovává novinky vycházející z harmonizační...
Posielame do 3 pracovných dní
54,73 €48,43 €
-12%
Aktualizace IV/2 2023 Úplné znění Zákony IV.
Aktualizace IV/2 2023 Úplné znění Zákony IV.
Poradce s.r.o. (júl, 2023) CS jazyk
Hlavním smyslem navrhované úpravy je odstranění nedostatků transpozice vytýkané České republice Evropskou komisí v Odůvodněném stanovisku – Porušení Smlouvy č. 2018/2271. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona, novelou však nejsou zaváděny nová práva a povinnosti, které by představovaly podstatné ekonomické dopady.Návrh kromě odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic provádí...
Posielame do 3 pracovných dní
4,35 €3,27 €
-25%
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe (Petr Mikeš)
Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe
Petr Mikeš | Wolters Kluwer ČR, a.s. CS jazyk
Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Představuje ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva podávaný soudy a přibližuje pravidla pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající z...
Posielame do 3 pracovných dní
34,38 €30,41 €
-12%
Basic institutes of Slovak Private International Law (Peter Lysina)
Basic institutes of Slovak Private International Law
Peter Lysina | Wolters Kluwer SR s. r. o. (august, 2023) EN jazyk
The publication preprared by the team of authors from the Faculty of Law of Comenius University brings an analytical view of the basic institutes of Slovak Private International Law. The authors pay attention to the most important institutes and instruments, while not neglecting the most problematic issues. The ambition of...
Posielame do 3 pracovných dní
15,40 €13,16 €
-15%
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou (Michal Malacka; Slavomír Halla; Miluše Hrnčiříková)
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
Publikace poskytuje náhled na mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy a jejich právní rámec na počátku 21. století.V úvodu je pojednáno o souvisejících institutech, jakou je například aktuální problematika INCOTERMS.Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je od roku 1980 z globálního hlediska nejvýznamnějším unifikačním počinem. Autoři ji nejen komentují...
Posielame do 3 pracovných dní
87,45 €72,38 €
-17%
Corporate governance společností s účastí státu (Bohumil Havel)
Corporate governance společností s účastí státu
Bohumil Havel | Wolters Kluwer ČR (november, 2020) CS jazyk
Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu - (SOE - State owned Enterprises)“. Autoři se ve...
Posielame do 3 pracovných dní
32,18 €28,47 €
-12%
Discourse on International Law and Inter (Max Hilaire)
Discourse on International Law and Inter
Max Hilaire | Wolters Kluwer (2019) CS jazyk
Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in Human Rights & International Humanitarian Law, United Nations Law, and United States Foreign Relations Law. Professor has published a number of books and scholarly articles on a wide range of topical International Law issues. Professor Hilaire...
Posielame do 3 pracovných dní
42,08 €37,23 €
-12%
123...17 »