02 / 44 633 762

Prihlásenie

 

Knihy

Správne právo

Zoradenie:     Usporiadanie:
1 2 3 ... 10 »
Správny súdny poriadok. Komentár (Baricová, Fečík, Števček)

Správny súdny poriadok. Komentár

Baricová, Fečík, Števček | (2017) Nakladatelství C.H.Beck-SK
Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú publikáciu na trhu. Široký autorský kolektív tvorí 32...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 159,- €
Naša cena: 127,95 €
Zľava: 20%
Všeobecné správne konanie - Teória a prax (Peter Potasch; Janka Hašanová; Jozef Milučký; Jana Vallová)

Všeobecné správne konanie - Teória a prax

právna úprava - k 1.7.2016
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 20,- €
Naša cena: 15,01 €
Zľava: 25%
Repetitórium civilného procesného práva (Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík)

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho rekodifikácii. S účinnosťou od 1. júla 2016 platia...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 25,- €
Naša cena: 20,11 €
Zľava: 20%
Správny poriadok a správny súdny poriadok (Jozef Milučký, kolektiv)

Správny poriadok a správny súdny poriadok

Jozef Milučký, kolektiv | (2017) Eurokódex
Správny poriadok a Správny súdny poriadok, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEXPublikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 40,- €
Naša cena: 30,03 €
Zľava: 25%
Správne právo hmotné Všeobecná časť (Branislav Cepek)

Správne právo hmotné Všeobecná časť

Branislav Cepek | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
Znalosť problematiky verejnej správy a jej jednotlivých zložiek tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí nielen členov právnickej obce, ale aj všetkých občanov...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 25,80 €
Naša cena: 21,11 €
Zľava: 18%
Správne právo procesné, 2. aktualizované vydanie (Radomír Jakab; Peter Molitoris)

Správne právo procesné, 2. aktualizované vydanie

Radomír Jakab; Peter Molitoris | (2018) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva procesného a jeho inštitútov....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 19,- €
Naša cena: 14,67 €
Zľava: 23%
Zákon o správnom konaní (správny poriadok). (Potasch; Hašanová)

Zákon o správnom konaní (správny poriadok).

Potasch; Hašanová | (2015) Nakladatelství C.H.Beck-SK
Druhé, doplnené a prepracované, znenie komentára k správnemu poriadku posúva v určitých smeroch výklad tohoto, v praxi veľmi významného zákona, opäť dopredu....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 49,- €
Naša cena: 39,42 €
Zľava: 20%
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová)

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová | (2017) Wolters Kluwer s. r. o.
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 29,50 €
Naša cena: 24,15 €
Zľava: 18%
Nakladanie s majetkom obce (Jozef Tekeli)

Nakladanie s majetkom obce

Jozef Tekeli | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale zároveň zrozumiteľne dokázala obciam...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 10,90 €
Naša cena: 8,90 €
Zľava: 18%
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy (Petra Melotíková)

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Melotíková | (2018) Leges
Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě.Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 13,63 €
Naša cena: 10,76 €
Zľava: 21%
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (Hana Vičarová Hefnerová)

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 18,33 €
Naša cena: 14,49 €
Zľava: 21%
Praktikum z obecného správního práva - 1. část - 2. vydání (Olga; Frumanová Kateřina; Madleňáková Lucia Pouperová)

Praktikum z obecného správního práva - 1. část - 2. vydání

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva.Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 7,99 €
Naša cena: 6,38 €
Zľava: 20%
Repetitórium správneho práva procesného (Soňa Košičiarová)

Repetitórium správneho práva procesného

Soňa Košičiarová | (2017) Heuréka
Autorka, profesorka Trnavskej univerzity v Trnave, predkladá Repetitórium správneho práva procesného ako doplnok k učebniciam správneho práva. Venuje sa aj témam, ktoré...
Tovar expedujeme: do 7 dní
Bežná cena: 22,- €
Naša cena: 18,48 €
Zľava: 16%
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním (Martina Küchlerová)

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová | (2018) Leges
Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 15,04 €
Naša cena: 11,88 €
Zľava: 21%
Správní právo (Richard Pomahač; Martin Kopecký; Lenka Pítrová)

Správní právo

Richard Pomahač; Martin Kopecký; Lenka Pítrová | (2018) Wolters Kluwer ČR, a.s.
Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 38,59 €
Naša cena: 32,66 €
Zľava: 15%
Úplne znenia zákonov 12-2018

Úplne znenia zákonov 12-2018

(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podľa právneho stavu k 26. 3. 2018.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 1,95 €
Naša cena: 1,56 €
Zľava: 20%
Úplne znenia zákonov 17-2018

Úplne znenia zákonov 17-2018

(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje: Zákon o obecnom zriadení podľa právneho stavu k 9. 4. 2018.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 1,60 €
Naša cena: 1,28 €
Zľava: 20%
Úplne znenia zákonov 31-2017

Úplne znenia zákonov 31-2017

(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje: Colný zákon podľa právneho stavu k 7. 12. 2017.
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 1,76 €
Naša cena: 1,31 €
Zľava: 26%
Úplne znenia zákonov 9-2018

Úplne znenia zákonov 9-2018

(2018) Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Publikácia obsahuje: Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) (2018) podľa právneho stavu k 31. 1. 2018.
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 0,98 €
Naša cena: 0,78 €
Zľava: 20%
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (Lívia Trellová)

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy

Lívia Trellová | (2018) Wolters Kluwer SR s. r. o.
Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 14,40 €
Naša cena: 11,77 €
Zľava: 18%
Na stranu: tovarov.
1 2 3 ... 10 »

Nákupný košík

Knižné novinky

 Vlastnou hlavou (Marek Vagovič)

Vlastnou hlavou

9,19 € (zľava: 29%)
 Grófov syn (Brestenská Kristína)

Grófov syn

9,18 € (zľava: 29%)
 Odetí do krásy (Kucbeľová Jana)

Odetí do krásy

29,91 € (zľava: 25%)
 Katharinin kód (Jorn Lier Horst)

Katharinin kód

9,44 € (zľava: 27%)
 List zo záhrobia (Dominik Dán)

List zo záhrobia

10,30 € (zľava: 26%)
 Škandalózna hra (Caldwellová Christi)

Škandalózna hra

8,91 € (zľava: 25%)
 Šarlatáni (Cook Robin)

Šarlatáni

10,41 € (zľava: 25%)
 Hra na mačku a myš (Arlidge M. J.)

Hra na mačku a myš

10,41 € (zľava: 25%)
 Hodina človečiny (Boris Filan)

Hodina človečiny

8,82 € (zľava: 26%)
 Keby zavolal (Walshová Rosie)

Keby zavolal

9,66 € (zľava: 25%)