Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Obchodné právo
Knihy

Obchodné právo

Zoradenie:
« 1 2 3 4 ... 17 »
Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii (Peter Strapáč; Marián Ďurana)
Vyhláška č.193/2020 Z.z., kt. sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ o likvidácii
Peter Strapáč; Marián Ďurana | Wolters Kluwer SR s. r. o. (apríl, 2021) SK jazyk
Cieľom publikácie je poskytnúť komplexný komentár a analýzu vykonávacích predpisov k likvidácii obchodných spoločností, ako aj poukázať a vysvetliť niektoré ustanovenia o likvidácii obchodných spoločností. Ako vyplýva zo samotného vymedzenia predmetu právnej úpravy, t. j. vymedzenia okruhu spoločenských vzťahov, ktoré sú upravované vo vyhláške č. 193/2020 Z. z., sa teda...
Posielame do 3 pracovných dní
18,20 €15,56 €
-15%
100 otázok • odpovedí
100 otázok • odpovedí
Poradca, s.r.o. (jún, 2021) SK jazyk
Zákon o účtovníctve upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva pre právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, pre zahraničné osoby, ak podnikajú na území SR a za určitých podmienok aj pre fyzické osoby podnikateľov. Od 1. 10. 2020 sa zákon o účtovníctve vzťahuje aj na obchodné spoločnosti a...
Posielame do 3 pracovných dní
7,90 €6,22 €
-21%
1000 riešení 4-5/2022   – Novela ZDP, E-kasa klient
1000 riešení 4-5/2022 – Novela ZDP, E-kasa klient
Poradca, s.r.o. (február, 2022) SK jazyk
Pokladnica E-kasaKaždý podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo poskytuje službu uvedenú v prílohe zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ako postupovať v prípade poskytnutia preddavku (zálohy) alebo pri úhrade pohľadávky? Ako evidovať tržbu v...
Posielame do 3 pracovných dní
6,80 €5,35 €
-21%
Akciová společnost (Tomáš Dvořák)
Akciová společnost
Tomáš Dvořák | Wolters Kluwer ČR, a.s. (jún, 2016) CS jazyk
Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014. Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy. Práce pojednává o všech podstatných otázkách právní úpravy...
Posielame do 3 pracovných dní
92,36 €81,75 €
-11%
Aktualizace VI/1
Aktualizace VI/1
Poradce s.r.o. (február, 2022) CS jazyk
Vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s výrobky s ukončenou životností, pokud jde o odpadní elektrozařízení, odpadní baterie nebo akumulátory a odpadní pneumatiky. Vyhláška stanoví, jaké informační prostředky a způsoby je výrobce povinen využívat při provádění informačních kampaní. Vyhláška dále kromě jiného stanoví zvláštní požadavky na místo zpětného odběru odpadních automobilových nebo...
Posielame do 3 pracovných dní
3,24 €2,43 €
-25%
Aktualizácia II/1 2022 Verejné obstarávanie
Aktualizácia II/1 2022 Verejné obstarávanie
Poradca, s.r.o. (marec, 2022) SK jazyk
Novelizáciou Autorského zákona sa v zmysle smernice o autorskom práve stanovujú nové povinné výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zároveň bolo potrebné rozšíriť a doplniť ustanovenia k existujúcej úprave obchodne nedostupných diel a na to nadväzujúcej problematike uzatvárania rozšírených hromadných licenčných zmlúv. Ďalej bolo potrebné vytvoriť...
Posielame do 3 pracovných dní
4,80 €3,78 €
-21%
Aktualizácia II/11 2021 Obchodný register
Aktualizácia II/11 2021 Obchodný register
Poradca, s.r.o. (december, 2021) SK jazyk
Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Obchodný zákonník, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich...
Posielame do 3 pracovných dní
3,- €2,36 €
-21%
Aktualizácia II/6 2022 – Sloboda informácií, Zákon o cenách
Aktualizácia II/6 2022 – Sloboda informácií, Zákon o cenách
Poradca, s.r.o. (august, 2022) SK jazyk
K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica v zákone o slobode informácii prináša, patria: 1 .rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky, 2. rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia...
Posielame do 3 pracovných dní
3,- €2,36 €
-21%
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace (Jan Flídr)
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace
Jan Flídr | Wolters Kluwer ČR, a.s. (október, 2021) CS jazyk
Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám za deliktní jednání, kterého se člen jejího statutárního orgánu dopustil při plnění svých úkolů. Platný občanský zákoník však neobsahuje ustanovení, které...
Posielame do 3 pracovných dní
34,55 €30,56 €
-12%
Delisting - Proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů (Luboš Mazanec)
Delisting - Proces ukončení obchodování účastnických cenných papírů
Luboš Mazanec | Wolters Kluwer ČR (február, 2021) CS jazyk
Monografie Delisting - Proces ukončení veřejné obchodovatelnosti účastnických cenných papírů přináší na český trh unikátní téma, kterému se většinou jiné publikace vyhýbají. Kniha poskytuje skutečně komplexní pohled na delisting. Kromě detailní analýzy obsahu relevantních (nejen) tuzemských právních předpisů (především zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o obchodních korporacích, směrnice...
Posielame do 3 pracovných dní
30,79 €27,23 €
-12%
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele (Jan Horecký)
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele
Jan Horecký | Wolters Kluwer SR s. r. o. (marec, 2019) CS jazyk
Dispoziční pravomoc zaměstnavatele přináší do oblasti pracovního práva jedinečný pohled na možnost realizace organizačních oprávnění zaměstnavatele při výkonu závislé práce.Publikace v sobě zahrnuje odpovědi na celou řadu běžných otázek, jako: Jak lze zaměstnanceřídit? Co vše může zaměstnavatel po zaměstnanci chtít? Kdy je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce? Jak zaměstnance motivovat...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €9,31 €
-15%
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky (Matěj Krupa)
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky
Matěj Krupa | Nakladatelství Leges, s.r.o. (júl, 2019) CS jazyk
Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify). Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování těchto programů a jejich zasazení do kontextu obdobných služeb je nastíněn stávající právní rámec...
Posielame do 5 pracovných dní
11,11 €9,58 €
-14%
Elektronické obchody (Ivana Zmeková)
Elektronické obchody
Ivana Zmeková | IURIS LIBRI, s.r.o. (2017) SK jazyk
Elektronický obchod je v súčasnosti rozšírenou a vyhľadávanou formou podnikania. Nakupovanie sa prenáša do virtuálneho sveta a zabezpečuje zákazníkom pohodlie, šetrí ich čas. Preto je potrebné, aby predávajúci a kupujúci mali vedomosti o právach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z platnej právnej úpravy.Táto publikácia je zameraná predovšetkým na právnu úpravu elektronických...
Posielame do 3 pracovných dní
28,- €24,55 €
-12%
Excesivní uplatnění a zneužití směnky (Radim Chalupa)
Excesivní uplatnění a zneužití směnky
Radim Chalupa | Leges (november, 2022) CS jazyk
Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které nerespektují dohodu, jež vedla ke vstupu směnečného dlužníka do...
Posielame do 3 pracovných dní
41,83 €34,61 €
-17%
Exekučný poriadok Komentár (Jaroslav Krajčo)
Exekučný poriadok Komentár
Jaroslav Krajčo | Jozef Beňo - Ikarus.sk SK jazyk
Posielame do 3 pracovných dní
44,- €32,86 €
-25%
GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí (Alice Frýbová; Štěpán Holub; Lenka Švarcová)
GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí
Alice Frýbová; Štěpán Holub; Lenka Švarcová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (júl, 2021) CS jazyk
Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s aplikací GDPR...
Posielame do 3 pracovných dní
17,16 €15,17 €
-12%
Insolvenční zákon (Jan Kozák; Jaroslav Brož; Alexandr Dadam; Antonín Stanislav; Zdeněk Strnad; L...)
Insolvenční zákon
Už nyní je možné komentář koupit v předprodeji! V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí...
Posielame do 3 pracovných dní
134,66 €119,21 €
-11%
Jak bydlet a podnikat v nájmu (Veselá Lenka)
Jak bydlet a podnikat v nájmu
Veselá Lenka | GRADA Publishing, a.s. (január, 2020) CS jazyk
Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná kniha na trhu komplexně!
Posielame do 1 až 3 týždňov
15,66 €11,43 €
-27%
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II (Milan Budjač; Janka Gibaľová)
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II
Milan Budjač; Janka Gibaľová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (október, 2015) SK jazyk
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania
Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku,...
Dostupnosť: Predobjednávka (vychádza 02.12.2022)
26,40 €22,19 €
-16%
Judikatúra vo veciach potravinového práva (Jozef Milučký)
Judikatúra vo veciach potravinového práva
Jozef Milučký | Wolters Kluwer SR s. r. o. (február, 2020) SK jazyk
Judikatúra vo veciach potravinového práva je prvou publikáciou na slovenskom právnickom knižnom trhu, ktorá je zameraná na oblasť právnej regulácie potravinárstva. Publikácia bola vypracovaná kolektívom uznávaných autorov z právnej teórie, ako aj z praxe s úmyslom poskytnúť čitateľom prehľad rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR v oblasti správneho trestania na úseku...
Posielame do 3 pracovných dní
15,15 €12,95 €
-15%
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 (Ivan Chalupa; David Reiterman)
Komentovaná judikatura k a. s. 2019
Ivan Chalupa; David Reiterman | Wolters Kluwer ČR, a.s. (máj, 2019) CS jazyk
Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je členěna na základní tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík, jednání...
Posielame do 3 pracovných dní
36,43 €32,23 €
-12%
Komentovaná judikatura k s. r. o. (Ivan Chalupa)
Komentovaná judikatura k s. r. o.
Ivan Chalupa | Wolters Kluwer ČR (júl, 2018) CS jazyk
Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe...
Posielame do 3 pracovných dní
28,91 €25,57 €
-12%
Mediace ve spotřebitelských sporech (Blanka Vítová)
Mediace ve spotřebitelských sporech
Blanka Vítová | Leges (september, 2021) CS jazyk
Monografie se zabývá alternativními způsoby řešení sporů se zaměřením na mediaci ve spotřebitelských sporech. Tyto alternativní způsoby nabízejí především rychlý, efektivní a často i levnější způsob vyřešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli. Mediace jako dobrovolný proces, jehož výsledkem je vyřešení sporu smírnou cestou, je v České republice relativně novou, avšak...
Posielame do 3 pracovných dní
12,22 €10,09 €
-17%
Meritum Obchodní závazky (Petr Liška; Karel Marek; Martin Janků)
Meritum Obchodní závazky
Petr Liška; Karel Marek; Martin Janků | Wolters Kluwer ČR, a.s. (október, 2021) CS jazyk
Publikace Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené edice Meritum je věnována zvýšená pozornost srozumitelnému výkladu materie a řešení praktických otázek za pomoci...
Posielame do 3 pracovných dní
67,45 €59,70 €
-11%
Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání (Kateřina Demová; Margerita Vysokajová)
Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání
Kateřina Demová; Margerita Vysokajová | Wolters Kluwer ČR, a.s. (júl, 2022) CS jazyk
Život a zdraví jsou to nejvzácnější, čeho se člověku dostane, proto jsou právním řádem chráněny jako absolutní základní práva a hodnoty demokratického právního státu. Náhrada škody a nemajetkové újmy vzniklých pracovním úrazem či nemocí z povolání jsou proto velmi důležitou součástí právní úpravy.   Expertky na pracovní právo se v publikaci zaměřují...
Posielame do 3 pracovných dní
35,48 €31,39 €
-12%
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře (Dana Ondrejová)
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Dana Ondrejová | Leges (apríl, 2018) CS jazyk
Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik.Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (včetně tzv. černé listiny) a zhodnocují implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádějí a rozebírají značné množství judikatury Soudního dvora...
Posielame do 3 pracovných dní
21,15 €17,48 €
-17%
Nemovité věci v podnikání (Jiří Vychopeň)
Nemovité věci v podnikání
Jiří Vychopeň | Wolters Kluwer ČR, a.s. (máj, 2020) CS jazyk
Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve...
Posielame do 3 pracovných dní
19,98 €17,66 €
-12%
Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání (Josková Lucie, Pravdová Markéta, Dvořáková Eva)
Nová společnost s ručením omezeným - 4. aktualizované vydání
Josková Lucie, Pravdová Markéta, Dvořáková Eva | GRADA Publishing, a.s. (január, 2021) CS jazyk
Dne 1. 1. 2021 nabyde účinnosti rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočká zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního.
Posielame do 1 až 3 týždňov
14,13 €10,31 €
-27%
Občanský zákoník IX. svazek§ 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů (Filip; Tégl Petr Melzer)
Občanský zákoník IX. svazek§ 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Filip; Tégl Petr Melzer | Leges (2017) CS jazyk
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z odvážných smluv (pojištění), závazky z právního jednání jedné osoby a závazky z deliktů.
Posielame do 3 pracovných dní
126,43 €104,65 €
-17%
Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele (Stanislava Černá; Ivana Štenglová; Irena Pelikánová; Jan Dědič)
Obchodní právo - podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní....
Posielame do 3 pracovných dní
46,30 €40,97 €
-12%
« 1 2 3 4 ... 17 »