Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
02 / 44 633 762
Kategórie
M. Uhereková

Knihy od: M. Uhereková

Zoradenie:
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (J. Višňovská, A. Matľáková, M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, V. Zvončeková)
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
J. Višňovská, A. Matľáková, M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, V. Zvončeková | Patria I., s r.o. konajúca za Združenie EDUCO
Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologické podmienky života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch. Poskytuje komplexné poznatky o význame a prepojení živých a neživých zložiek prírody.
Posielame do 5 pracovných dní
Biológia pre 5. ročník ZŠ (I. Hantabálová, V. Zvončeková, I. Trévaiová, Z. Piknová, E. Margalová, M. Uhereková)
Biológia pre 5. ročník ZŠ
Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).   Autor: Uhereková, Hantabálová, Trévaiová, Margalová,...
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ (M. Uhereková, A. Matľáková, I. Hantabálová, I. Trévaiová, A. Sitár, K. Čumová, Z. Piknová)
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.   V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu...
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (I. Trévaiová, I. Hantabálová, V. Zvončeková, M. Uhereková, A. Matľáková, Z. Piknová, A. Sitár)
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učivo je doplnené množstvom názorných ilustrácií, zaujímavostí, otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní...
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia (M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, A. Matľáková, J. Višňovská, V. Zvončeková)
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia
M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, A. Matľáková, J. Višňovská, V. Zvončeková | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. SK jazyk
Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Dostupnosť: Predobjednávka (vychádza 02.09.2021)
Biológia - organizmy a ekosystémy (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník) (I. Trévaiová, M. Uhereková, Z. Piknová, J. Višňovská, M. Meszárosová)
Biológia - organizmy a ekosystémy (študijný odbor sociálno-výchovný pracovník)
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu...
Dostupnosť: August 2021
22,- € 20,- €
Zľava: 9%
BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským (M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, A. Matľáková, I. Hantabálová, A. Sitár, K. Čumová)
BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom maďarským
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.   V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú...
Posielame do 10 dní
21,- € 18,90 €
Zľava: 10%
Biológia – život organizmov a hygiena prostredia pre 3. ročník ŠO sociálno-výchovný pracovník (M. Uhereková, I. Vojteková, V. Ozorovský, V. Zvončeková)
Biológia – život organizmov a hygiena prostredia pre 3. ročník ŠO sociálno-výchovný pracovník
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov v oblasti životných podmienok a životného prostredia človeka, hygienických podmienok na podporu zdravia, životného štýlu a starostlivosti o zdravie.   Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:22-A1001
Posielame do 3 pracovných dní
22,- € 20,- €
Zľava: 9%
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM (preklad) (V. Zvončeková, I. Trévaiová, A. Sitár, Z. Piknová, A. Matľáková, I. Hantabálová, M. Uhereková)
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM (preklad)
Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov.   Doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C
Posielame do 10 dní
21,- € 18,90 €
Zľava: 10%
BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma) (M. Uhereková)
BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)
M. Uhereková | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. (2013)
Učebnica je modifikáciou učebnice biológie pre 5. ročník základnej školy. Je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizmami, vzťahom k prostrediu a človeku. Učebné texty...
Posielame do 10 dní
243,- € 218,70 €
Zľava: 10%
Biológia - starostlivosť o zdravie pre stredné pedagogické školy a sociálne akadémie (I. Trévaiová, M. Meszárosová, M. Uhereková, V. Zvončeková, Kristína Šabíková)
Biológia - starostlivosť o zdravie pre stredné pedagogické školy a sociálne akadémie
Učebnica rozširuje a prehlbuje vedomosti žiaka o stavbe a funkciách ľudského tela a zásadách zdravého životného štýlu. Zaoberá sa aj otázkami vzťahu a súhry jednotlivých sústav orgánov ľudského tela, prevencie ochorení, starostlivosti o zdravie.   Doložka MŠ SR č. 2021/9503:9-A2201 do 31.08.2026
Posielame do 5 pracovných dní
22,- € 20,- €
Zľava: 9%