Príbuzné produkty:

Čítanka pre 3. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány)

Pracovný zošit k čítanke pre 3. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány)

Maďarský jazyk pre 3. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány)

Pracovný zošit z maďarského jazyka, písania a slohu pre 3. ročník ZŠ s VJM (Szivárvány)

 

POPIS PRODUKTU

 

A Magyar nyelv tankönyv a SZIVÁRVÁNY tankönyvcsalád része. Tartalmazza mindazon nyelvtani, helyesírási és fogalmazási ismereteket, amelyeket az ISCED-1 támaszt a tanulókkal szemben a 3. osztányban. A tankönyv elemi és használható ismereteket nyújt a mondatok, szavak, szófajok körében. A nyelvtani ismeretek a mindennapi nyelvhasználatba építve jelennek meg a feladatokban. Legfőbb célja a helyesírás és a helyes nyelvhasználat kommunikáció-központú fejlesztése. Segíti a tapasztalatszerzésen alapuló tevékenységcentrikus tanulást, elegendő időt és lehetőséget biztosítva a tanultak rögzítésére, elmélyítésére. Feladatrendszere az integrált nyelvszemléletnek megfelelve változatos kompetenciafejlesztést tesz lehetővé. Támogatja a korszerű munkaformák alkalmazását, a tanulói együttműködést.