A betűcsoportok gyakorlására sok időt fordít a munkafüzet. A funkcionális gya­korláshoz jó segítséget nyújtanak a kiadványban gondosan összeválogatott szavak. A ta­ní­tó­nak meg­könnyí­ti a mun­­ká­ját, mert nem kell előír­nia a ta­nu­lók­nak, ha­nem csak a ta­ní­tás­ra és a ja­ví­tás­ra kell kon­cent­rál­nia.