Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Učebnice, slovníky Základné školy Prírodopis / Prírodoveda / Biológia
Učebnice, slovníky Cudzí jazyk Základné školy Stredné školy Vysoké školy Predškoláci :)
Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie

Prírodopis / Prírodoveda / Biológia

V kategórii Prírodopis, Prírodoveda a Biológia nájdete učebnice z vydavateľstiev Orbis Pictus Istropolitana, Príroda, Expol Pedagogika a SPN, konkrétne: Biológia – pomocník, metodická príručka k prírodovede, metodická príručka k prvouke, Prírodopis – pracovný zošit, Prírodoveda – metodická príručka, Prírodoveda – pracovný zošit, Prírodoveda – učebnica a učíme sa o prírode. 

Zoradenie:
1 2 3 ... 6 »
Prvouka 2 Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ (I. Juricová, Ľ. Bedriová)
Prvouka 2 Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ
I. Juricová, Ľ. Bedriová | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. (2016)
Pracovná učebnica Prvouka 2 plne reflektuje všetky požadované vzdelávacie ciele, ktoré sú konkretizované vo výkonových a obsahových štandardoch, určené pre ISCED 1 - vzdelávacie oblasti Človek a príroda a Človek a spoločnosť.   Prírodovedná a spoločensko-vedná oblasť tvoria kompaktný celok, ktorý veku primeraným spôsobom rozvíja osobnosť žiaka. Úlohy sú koncipované tak, aby všestranne rozvíjali prírodovednú gramotnosť žiaka...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Biológia pre 5. ročník ZŠ (I. Hantabálová, V. Zvončeková, I. Trévaiová, Z. Piknová, E. Margalová, M. Uhereková)
Biológia pre 5. ročník ZŠ
Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny).
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (J. Višňovská, A. Matľáková, M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, V. Zvončeková)
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
J. Višňovská, A. Matľáková, M. Uhereková, I. Trévaiová, Z. Piknová, V. Zvončeková | Patria I., s r.o. konajúca za Združenie EDUCO
Učebnica je zameraná na učivo o neživej prírode a ekologické podmienky života, v súvislosti s obsahom učiva o živej prírode v predchádzajúcich ročníkoch. Poskytuje komplexné poznatky o význame a prepojení živých a neživých zložiek prírody.
Posielame do 5 pracovných dní
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (Mária Uhereková a kolektív autorov)
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ
Mária Uhereková a kolektív autorov | EXPOL PEDAGOGIKA (2020)
Učebnica pre 6. ročník základných škôl, s doložkou MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C   Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstavovcov. Učivo je...
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ (M. Uhereková, A. Matľáková, I. Hantabálová, I. Trévaiová, A. Sitár, K. Čumová, Z. Piknová)
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ
Učebnica je prepracovaná podľa Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Obsahuje tematické celky Vnútorná stavba stavovcov a Človek a jeho telo.   V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu...
Posielame do 5 pracovných dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Ľudské telo - karta (Petr Kupka)
Ľudské telo - karta
Petr Kupka | Kupka Petr, Ing. (2015)
Anatomické nákresy orgánových sústav človeka (sústava svalová, kostrová, kožná, tráviaca, vylučovacia, dýchacia, rozmnožovacia, zmyslová, nervová, obehová, hormonálna).
Posielame do 3 pracovných dní
1,85 € 1,39 €
Zľava: 25%
Hravé úlohy pre školákov pre deti 7-8 rokov (Eva Kollerová)
Hravé úlohy pre školákov pre deti 7-8 rokov
Eva Kollerová | FONI book s.r.o. (2015)
Pracovný zošit s úlohami zo slovenského jazyka, matematiky, prírodovedy a anglického jazyka.
Posielame do 3 pracovných dní
3,70 € 2,73 €
Zľava: 26%
Biológia pre 5. ročník základných škôl (K. Kubinová, I. Kuncová)
Biológia pre 5. ročník základných škôl
K. Kubinová, I. Kuncová | Raabe (2016)
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 5. ročník základných škôl, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Žiak si s pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom...
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 5,30 €
Zľava: 10%
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (E. Ihringová, J. Višňovská)
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
E. Ihringová, J. Višňovská | Raabe (2019)
NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 5,30 €
Zľava: 10%
Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (Katarína Grellnethová; Katarína Kubinová; Ivana Kuncová; Jana Višňovská)
Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Žiak si pomocou pracovného...
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 5,30 €
Zľava: 10%
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (J. Višňovská, E. Ihringová)
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
J. Višňovská, E. Ihringová | Raabe (2019)
NOVÉ A PREPRACOVANÉ VYDANIE plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 5,30 €
Zľava: 10%
Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (I. Kuncová, K. Kubinová)
Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
I. Kuncová, K. Kubinová | Raabe (2019)
Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným ŠVP pre základné školy - ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita na celý školský rok. Žiak si pomocou pracovného...
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 5,30 €
Zľava: 10%
Biológia do vrecka (Božová Danica)
Biológia do vrecka
Božová Danica | Vydavateľstvo Taktik s.r.o (2019)
Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a životných prejavoch. Osobitná pozornosť je venovaná človeku, jeho telu a vplyvom na ľudské zdravie.
Posielame do 5 pracovných dní
4,- € 2,84 €
Zľava: 29%
Hravá biológia 7 ( nov.vyd.) (M. Seifertová, D. Božová, E. Pindesová, V. Humajová, V. Bajzáková, M. Magera)
Hravá biológia 7 ( nov.vyd.)
M. Seifertová, D. Božová, E. Pindesová, V. Humajová, V. Bajzáková, M. Magera | Vydavateľstvo Taktik s.r.o (2017)
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Prírodopis - pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ (Soňa Nagyová)
Prírodopis - pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ
Soňa Nagyová | Príroda (2008)
Špeciálna akcia (zľava 70%) platí len do vyčerpania zásob.    Prírodopis - pracovný zošit pre 6. ročník obsahuje rôzne typy úloh na upevnenie vedomostí získaných na hodinách základného typu a hodinách praktických cvičení z prírodopisu – úlohy na zapamätanie, úvahovo-aplikačné, problémové, praktické. Svoje miesto tu majú aj úlohy zábavného charakteru.
Špeciálna akcia (zľava 82%) platí len do vyčerpania zásob.   Prírodopis - pracovný zošit pre 6. ročník obsahuje rôzne typy úloh na upevnenie vedomostí získaných na hodinách základného typu a hodinách praktických cvičení z prírodopisu – úlohy na zapamätanie, úvahovo-aplikačné, problémové, praktické. Svoje miesto tu majú aj úlohy zábavného charakteru.
Dostupnosť: na sklade
4,28 € 0,49 €
Zľava: 89%
Hravá biológia 6 (S. Veselovská, M. Seifertová, E. Pindesová, I. Hliváková, D. Božová)
Hravá biológia 6
S. Veselovská, M. Seifertová, E. Pindesová, I. Hliváková, D. Božová | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. (2016)
Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Prvouka pre 2. ročník základnej školy (M. Kožuchová, I. Rochovská)
Prvouka pre 2. ročník základnej školy
M. Kožuchová, I. Rochovská | EXPOL PEDAGOGIKA (2018)
Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií...
Posielame do 5 pracovných dní
5,90 € 4,50 €
Zľava: 24%
Hravá biológia 8 (Kolektív autorov)
Hravá biológia 8
Kolektív autorov | Vydavateľstvo Taktik s.r.o (2018)
Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Domáce precvičovanie Prírodoveda 1 (Iva Nováková)
Domáce precvičovanie Prírodoveda 1
Iva Nováková | PIEROT s.r.o. (2017)
Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť sa, premýšľať a porozumieť úlohe. Deti tak získajú potrebnú istotu v preberanej látke, ktorú...
Dostupnosť: na sklade
3,50 € 2,58 €
Zľava: 26%
Hravá biológia 5 ( nov.vyd.) (A. Melišíková, E. Pindesová, T. Ďurovská, D. Božová)
Hravá biológia 5 ( nov.vyd.)
A. Melišíková, E. Pindesová, T. Ďurovská, D. Božová | Vydavateľstvo Taktik s.r.o (2015)
Inovovaný pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.) (D. Božová, I. Petrovová, S. Veselovská, I. Hliváková, T. Ďurovská)
Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.)
D. Božová, I. Petrovová, S. Veselovská, I. Hliváková, T. Ďurovská | Vydavateľstvo Taktik s.r.o (2019)
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Biológia - pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ (Jankovičová Adriana)
Biológia - pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ
Jankovičová Adriana | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. (2019)
V príprave nové vydanie pracovného zošita v súlade s novým ŠVP v auguste 2019.
Posielame do 5 pracovných dní
Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ (Mária Uhereková; Iveta Trévaiová; Angelika Matľáková)
Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ
Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.
Posielame do 3 pracovných dní
20,- € 18,95 €
Zľava: 5%
Prírodoveda 3 (Ľuba Nguyenová Anhová, Lenka Sakařová, Pavel Klech)
Prírodoveda 3
Pracovná učebnica plynule nadväzuje na pracovné učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník ZŠ. Je plne v súlade s inovovaným ŠVP. Ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Prvouka 1 Pracovná učebnica pre 1. roč. ZŠ (J. Chmurová, I. Juricová)
Prvouka 1 Pracovná učebnica pre 1. roč. ZŠ
J. Chmurová, I. Juricová | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. (2015)
Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave. Pútavý obsah a atraktívna grafika motivuje žiakov k oboznamovaniu sa s...
Posielame do 5 pracovných dní
6,- € 4,- €
Zľava: 33%
Sluneční soustava (Petr Kupka)
Sluneční soustava
Petr Kupka | Kupka Petr, Ing. (2013)
Popisuje základné charakteristiky objektov slnečnej sústavy.
Posielame do 3 pracovných dní
1,- € 0,75 €
Zľava: 25%
Naučné karty Lidské tělo
Naučné karty Lidské tělo
Computer Media s.r.o. (2016)
Jak vypadá a funguje lidské tělo? Obrazový průvodce tělem a jeho orgány názorně představuje nervovou soustavu a smyslové orgány, dále soustavu vylučovací, kožní, rozmnožovací a hormonální. Obrázky s popisky jsou doplněny krátkými vysvětlujícími texty. Naučné karty jsou moderní formou poznávání pro všechny generace. Přinášejí stručný, výstižný a zajímavý přehled...
Posielame do 3 pracovných dní
2,12 € 1,56 €
Zľava: 26%
Kostra a svalstvo človeka
Kostra a svalstvo človeka
Miloslav Holman-nakladatelství (2007)
Posielame do 3 pracovných dní
1,96 € 1,52 €
Zľava: 22%
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (K. Žoldošová)
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ
K. Žoldošová | Expol Pedagogika s.r.o (2018)
Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.   Ukážka z učebnice:  Milí mladí výskumníci!   Obraciame sa na vás s ďalšou výskumnou úlohou. Určite viete, že viaceré rastliny a živočíchy sú zákonom chránené, čo znamená,...
Posielame do 10 dní
16,- € 14,40 €
Zľava: 10%
Prvouka 1 (Lucia Žigová, kolektív autorov)
Prvouka 1
Lucia Žigová, kolektív autorov | Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Novinka Prvouka 1 pre prvý ročník ZŠ z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana od autorského kolektívu Lucie Žigovej na 48 stranách a formáte A4.   Nová učebnica pracovného typu reaguje na opätovné zavedenie predmetu Prvouka medzi vyučovacie predmety v 1. ročníku. Obsahuje učivo zostavené podľa požiadaviek inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, platného od septembra 2015. Učivo...
Posielame do 5 pracovných dní
1 2 3 ... 6 »