Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Učebnice, slovníky Základné školy Maďarské učebnice ZŠ 5. ročník
Učebnice, slovníky Cudzí jazyk Základné školy Stredné školy Vysoké školy Predškoláci :)
Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie

5. ročník

Zoradenie:
Literatúra pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (B. Ádám)
Literatúra pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
B. Ádám | Terra vydavateľstvo, s.r.o.
A tankönyv az ISCED-2 követelményrendszerére épül. A mesék világa című fejezet tárgyalja az egyes mesefajtákat. Részletesen foglalkozik a magyar irodalom két klasszikus művével, Petőfi Sándor János vitéz és Fazekas Mihály Lúdas Matyi című alkotásával. A könyv tartalmát kifejező illusztrációk teszik a tanulók számára még vonzóbbá. A könyvben számos érdekes feladat...
Posielame do 10 dní
18,70 €11,20 €
-40%
Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský) (K. Bolgárová, A. Bukorová)
Maďarský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)
K. Bolgárová, A. Bukorová | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá HU jazyk
Učebnica je v súlade so vzdelávacím štandardom z maďarského jazyka, zodpovedá jazykovým úrovniam žiakov 5. ročníka. Je interaktívna, zodpovedá moderným požiadavkám súčasnej pedagogiky, podmieňuje spoluprácu medzi učiteľom a žiakom, medzi žiakmi ako partnermi a aj žiakom a učebnicou. Úlohy sú formulované jednoznačne a jasne, slúžia nielen na precvičovanie gramatického javu,...
Posielame do 5 pracovných dní
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský) (A. Döményová, S. Pappová, V. Szetyinská, Z. Vargová, M. Alabánová)
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)
A. Döményová, S. Pappová, V. Szetyinská, Z. Vargová, M. Alabánová | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá HU jazyk
Obsah a forma učebnice korešponduje s cieľmi a obsahom štátneho vzdelávacieho programu. Autorky vychádzajú z výsledkov komparatívneho poznania dvoch odlišných jazykových systémov. Spracovanie obsahu učebnice úplne korešponduje s úrovňou teoretických poznatkov v oblasti lingvistiky, odborovej didaktiky, ako aj v oblasti kontrastívnej gramatiky.
Posielame do 5 pracovných dní
Matematika 5, munkafüzet 2 (vyučovací jazyk maďarský) (Z. Berová, P. Bero)
Matematika 5, munkafüzet 2 (vyučovací jazyk maďarský)
Z. Berová, P. Bero | LiberaTerra HU jazyk
Príbuzné produkty: Matematika 5, munkafüzet 1 Matematika 5, munkafüzet 2 Matematika 5 Pracovný zošit 1 - Sprievodca učiteľa Matematika 5 Pracovný zošit 2 - Sprievodca učiteľa POPIS PRODUKTU Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.   Pracovný zošit obsahuje...
Dostupnosť: Jún 2022
Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský) (M. Alabánová)
Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)
M. Alabánová | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. HU jazyk
Obsah učiva je usporiadaný tak, že umožňuje rozvíjanie základných kompetencií žiaka. Texty sa členia na základné učivo a doplňujúce učivo pre jazykovo nadaných žiakov. Úlohy za jednotlivými ukážkami vo veľkej miere podporujú aktivity žiakov, zabezpečujú aj rozvoj ich tvorivosti a komunikatívnosti. Celková koncepcia učebnice rešpektuje vnútro predmetové a medzi predmetové...
Posielame do 5 pracovných dní
Biológia pre 5. ročník základnej školy s VJM (Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára) (vyučovací jazyk maďarský) (Mária Uhereková)
Biológia pre 5. ročník základnej školy s VJM (Biológia az alapiskolák 5. évfolyama számára) (vyučovací jazyk maďarský)
Mária Uhereková | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (2008) HU jazyk
Učebnica je v maďarskom jazyku.    Učebnica biológie pre 5. ročník je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí – les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku...
Posielame do 5 pracovných dní
24,- €21,60 €
-10%
Dejepis pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský) (M. Tonková, M. Miháliková)
Dejepis pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)
M. Tonková, M. Miháliková | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá HU jazyk
Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Štruktúra učiva je logická, text je prehľadný. Vedie žiaka k pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov používaných v dejepise....
Posielame do 5 pracovných dní
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský) (M. Lukovicsová)
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ s VJM (vyučovací jazyk maďarský)
M. Lukovicsová | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá HU jazyk
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ s VJM
Posielame do 5 pracovných dní
Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások (H. Tóth István)
Helyesírási munkafüzet az 5. évfolyam részére - Gyakorlatok és tollbamondások
H. Tóth István | TINTA KÖNYVKIADÓ KFT (2020) HU jazyk
A Helyesírási gyakorlatok és tollbamondások munkafüzet az 5. évfolyamos diákoknak elsősorban az írásbeli nyelvhasználatát, helyesírását formálja, segíti annak ellenőrzését.A kiadványban az alábbi ismeretkörök szerepelnek:a) a magyar ábécé; a magyar helyesírás alapelvei: a kiejtés elve, a szóelemzés elve, a hagyomány elve, az egyszerűsítés elve; az elválasztás;b) a magyar magán- és mássalhangzók;...
Dostupnosť: Vypredané
3,19 €
Vypredané
Sokszínű Matematika munkafüzet 5 (Csordás Mihály, Konfár László, Kothencz Jánosné, Pintér Klára, Vincze Istvánné, Kozmáné Jakab Ágnes)
Sokszínű Matematika munkafüzet 5
A munkafüzet a tananyag legfontosabb feladattípusainak begyakorlásáhoznyújt segítséget. A megoldásokat elemi lépésekre bontja, illetve egyéb tanulói tevékenységekkel (színezés, rajzolás, mérés) kapcsolja össze, így biztosítva a minél sokoldalúbb feldolgozásmódot. MS-2315U
Dostupnosť: Vypredané
0,10 €
Vypredané
Sokszínű Matematika tankönyv 5 (Csordás Mihály, Konfár László, Kothencz Jánosné, Pintér Klára, Vincze Istvánné, Kozmáné Jakab Ágnes)
Sokszínű Matematika tankönyv 5
Az 5. osztályos tankönyv törekszik arra, hogy a matematikai gondolkodást minél változatosabban fejlessze, ezért: a matematikai "felfedeztetés" és a fogalmak kialakítása a tanulók gyakorlati tapasztalataiból indul ki; a fejezeteket összekapcsolja a feladatok azonos tematikája; minden fejezetben szerepelnek a logikus gondolkodást és a kombinatorikus szemléletmódot gyakoroltató feladatok; kiemelt hangsúlyt kap a...
Dostupnosť: Vypredané
5,99 €
Vypredané
VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (L. Čarný)
VÝTVARNÁ VÝCHOVA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
L. Čarný | EXPOL PEDAGOGIKA HU jazyk
Učebnica je zameraná na získanie základných gramotností v oblasti vizuálnej kultúry - zahŕňa výtvarné umenie, fotografiu, video, film, architektúru, elektronické médiá a dizajn. Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici...
Dostupnosť: Vypredané
22,- €19,80 €
-10%
Vypredané
Zbierka úloh z maďarského jazyka a literatúry pre 5. - 9. ročník ZŠ (vyučovací jazyk maďarský)
Zbierka úloh z maďarského jazyka a literatúry pre 5. - 9. ročník ZŠ (vyučovací jazyk maďarský)
VARIA PRINT OS s.r.o. HU jazyk
Feladatgyűjtemény magyar nyelvből és irodalomból az alapiskola 5-9. osztálya számára Tartalma és szerkezete szerint is újdonságnak számít: nemcsak munkafüzet, mely segít jobban elsajátítani az átvett tananyagot, hanem kiválóan felkészíti a tanulókat a Monitor megírására és a felvételi vizsgákra is (a könyvben megtalálható 15 hazai középiskola felvételi feladatsora). Segít a tehetséges tanulók...
Dostupnosť: Vypredané
9,- €
Vypredané
Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (1. rész) - učebnica maďarská mutácia (P. Černek, J. Žabka)
Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (1. rész) - učebnica maďarská mutácia
P. Černek, J. Žabka | Orbis Pictus Istropolitana (2012) HU jazyk
Príbuzné produkty: Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (1. rész) - učebnica maďarská mutácia Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (2. rész) - učebnica maďarská mutácia   POPIS PRODUKTU   Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov...
Dostupnosť: Vypredané
12,50 €
Vypredané
Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (2. rész) - učebnica maďarská mutácia (P. Černek, J. Žabka)
Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (2. rész) - učebnica maďarská mutácia
P. Černek, J. Žabka | Orbis Pictus Istropolitana (2010) HU jazyk
Príbuzné produkty: Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (1. rész) - učebnica maďarská mutácia Matematika 5 az alapiskola 5. osztálya számára (2. rész) - učebnica maďarská mutácia   POPIS PRODUKTU   Nová učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (Príloha ISCED 2 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov...
Dostupnosť: Vypredané
13,- €
Vypredané