02 / 44 633 762
Sme dostupní

Prihlásenie

 

Cudzí jazyk

Základné školy

Stredné školy

Vysoké školy

Predškoláci :)

Účtovníctvo a audítorstvo

Nájdete tu učebnice z vydavateľstiev Iura Edition, Ceniga a Orbis Pictus Istropolita ako napríklad: Podvojné účtovníctvo podnikateľov, Audítorstvo, Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky, Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor, Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve, účtovníctvo a účtovníctvo a vykazovanie poisťovní podľa IFRS. 

Zoradenie:     Usporiadanie:
1 2 3 »
Analýza účtovnej závierky (Anna Šlosárová; Miriama Blahušiaková)

Analýza účtovnej závierky

Anna Šlosárová; Miriama Blahušiaková | (2017) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov finančnej...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 18,70 €
Naša cena: 15,29 €
Zľava: 18%
Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy (Anna Šlosárová)

Účtovníctvo - úlohy, príklady, testy

Anna Šlosárová | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Prečítaním učebného textu Šlosárová, A. a kolektív: Účtovníctvo (Wolters Kluwer, 2016) získajú čitatelia teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 13,60 €
Naša cena: 11,12 €
Zľava: 18%
Účtovníctvo, 2. vydanie (Anna Šlosárová)

Účtovníctvo, 2. vydanie

Anna Šlosárová | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Druhé vydanie učebnice vychádza z najnovších teoretických poznatkov účtovníctva a z aktuálnej národnej (slovenskej) aj nadnárodnej (smernice EÚ, IFRS) úpravy účtovníctva, účinnej...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 14,- €
Naša cena: 11,44 €
Zľava: 18%
Analýza účtovnej závierky – cvičebnica (Miriama Šulovská, Miloš Sklenka)

Analýza účtovnej závierky – cvičebnica

Miriama Šulovská, Miloš Sklenka | (2008) Iura Edition
Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava :...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 2,42 €
Naša cena: 2,03 €
Zľava: 16%
Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vydanie (Amália Spitzová)

Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca, 5. vydanie

Amália Spitzová | (2013) Iura Edition
Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely – výpočet základu dane z...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 7,50 €
Naša cena: 6,75 €
Zľava: 10%
Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch (Renáta Hornická a kol.)

Konsolidácia účtovnej závierky v príkladoch

Renáta Hornická a kol. | (2012) Iura Edition
Dopredaj!!!  Cieľom publikácie je umožniť čitateľovi prostredníctvom riešenia príkladov na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky pochopiť logiku...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 14,- €
Naša cena: 11,20 €
Zľava: 20%
Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve (Oľga Poniščiaková)

Náklady a kalkulácie v manažérskom účtovníctve

Oľga Poniščiaková | (2010) Iura Edition
Publikácia sa zaoberá nielen historickým prierezom vývoja manažérskeho účtovníctva až do súčasnosti a objasnením jeho vzťahu k ostatným zložkám účtovného...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 3,52 €
Naša cena: 2,90 €
Zľava: 18%
Odborný slovník. Dane – Audit - Účtovníctvo (Kolektív autorov)

Odborný slovník. Dane – Audit - Účtovníctvo

Kolektív autorov | (2011) Iura Edition
ruhé, rozšírené vydanie špecializovaného slovníka odborných výrazov v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý zostavujú odborníci BMB Leitner za oblasť daní,...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 3,19 €
Naša cena: 2,63 €
Zľava: 18%
Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov, 2. vydanie (Jana Kajanová; Viera Ölvecká; Darina Saxunová)

Podvojné účtovníctvo - zbierka úloh a príkladov, 2. vydanie

Jana Kajanová; Viera Ölvecká; Darina Saxunová | (2016) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Zbierka úloh a príkladov z podvojného účtovníctva je orientovaná na najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady z bežnej podnikateľskej praxe. Obsahuje riešené aj...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 8,95 €
Naša cena: 7,39 €
Zľava: 17%
Účtovníctvo I - cvičebnica A. Základy účtovníctva (Darina Saxunová)

Účtovníctvo I - cvičebnica A. Základy účtovníctva

Darina Saxunová | (2017) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 13,60 €
Naša cena: 11,12 €
Zľava: 18%
Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky (Darina Saxunová)

Ako správne rozumieť informáciám z účtovnej závierky

Darina Saxunová | (2008) Iura Edition
Podobnosti a rozdielnosti v USA a v SR Autorka sa v publikácii venuje najmä problematike účtovnej závierky zostavenej v súlade s...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 11,61 €
Naša cena: 10,45 €
Zľava: 10%
Audítorstvo (Ladislav Kareš)

Audítorstvo

Ladislav Kareš | (2010) Iura Edition
V právnej úprave auditu došlo v poslednom období k významným zmenám, na čo autor v publikácii čitateľa upozorňuje (prijatie harmonizovanej...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 12,- €
Naša cena: 10,80 €
Zľava: 10%
Audítorstvo 1 - praktikum (Ladislav Kareš a kolektív)

Audítorstvo 1 - praktikum

Ladislav Kareš a kolektív | (2012) Iura Edition
Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 8,- €
Naša cena: 6,61 €
Zľava: 17%
Audítorstvo 2 - praktikum (Ladislav Kareš a kolektív)

Audítorstvo 2 - praktikum

Ladislav Kareš a kolektív | (2011) Iura Edition
Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 9,41 €
Naša cena: 7,77 €
Zľava: 17%
Audítorstvo III - praktikum (František Maděra)

Audítorstvo III - praktikum

František Maděra | (2015) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Stredobodom záujmu praktika je audítorská dokumentácia. Cieľom je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 8,40 €
Naša cena: 6,94 €
Zľava: 17%
Audítorstvo III, 2. vydanie (František Maděra)

Audítorstvo III, 2. vydanie

František Maděra | (2017) Wolters Kluwer (Iura Edition)
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 12,80 €
Naša cena: 10,46 €
Zľava: 18%
Civil Procedure Code - Občiansky súdny poriadok (Kolektív autorov)

Civil Procedure Code - Občiansky súdny poriadok

Kolektív autorov | (2013) Iura Edition
Druhé vydanie účinné od 1. januára 2013  Druhé vydanie publikácie Civil Procedure Code – Občiansky súdny...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 25,- €
Naša cena: 20,46 €
Zľava: 18%
Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (Farkaš Richard)

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike

Farkaš Richard | (2013) Iura Edition
Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 6,49 €
Naša cena: 5,36 €
Zľava: 17%
Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS (Marianna Kršeková)

Medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor – IPSAS

Marianna Kršeková | (2011) Iura Edition
Monografia je svojím obsahom zameraná na vymedzenie inštitúcií pôsobiacich v oblasti účtovníctva verejného sektora a základných dokumentov, na charakterizovanie procesu...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 4,95 €
Naša cena: 4,08 €
Zľava: 18%
Mimoriadne účtovné závierky (Anna Šlosárová, Renáta Silná)

Mimoriadne účtovné závierky

Anna Šlosárová, Renáta Silná | (2008) Iura Edition
V súčasnosti prebiehajúcom procese reštrukturalizácií v rozvinutých ekonomických systémoch zohrávajú fúzie a akvizície významnú úlohu. V publikácii sa rieši problematika...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 1,43 €
Naša cena: 1,20 €
Zľava: 16%
Na stranu: tovarov.
1 2 3 »

Nákupný košík

Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie s názvom

Knižné novinky

 Kriedové správy (Tudorová C. J.)

Kriedové správy

9,66 € (zľava: 25%)
 I Can Academy Motivačný diár 2018

I Can Academy Motivačný diár 2018

9,48 € (zľava: 27%)
 Štvrtá stena (Hričová Danica)

Štvrtá stena

7,41 € (zľava: 25%)
 Priateľky (Keleová-Vasilková Táňa)

Priateľky

8,91 € (zľava: 25%)
 1947 (Elisabeth Asbrink)

1947

9,47 € (zľava: 27%)
 Pôvod (Dan Brown)

Pôvod

13,41 € (zľava: 25%)
 Príbeh stratenej dcéry (Elena Ferrante)

Príbeh stratenej dcéry

11,66 € (zľava: 27%)
 Som Idealista: O láske

Som Idealista: O láske

4,73 € (zľava: 27%)
 Cigaretka na dva ťahy (Dominik Dán)

Cigaretka na dva ťahy

10,28 € (zľava: 26%)
 Vlastnou hlavou (Marek Vagovič)

Vlastnou hlavou

9,19 € (zľava: 29%)
 Milovanie s vanilkou (Hederová Petra)

Milovanie s vanilkou

7,41 € (zľava: 25%)
vrátiť sa späť nahor