Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
02 / 44 633 762
Kategórie
  Učebnice, slovníky Vysoké školy Ekonomická literatúra Marketing
Učebnice, slovníky Cudzí jazyk Základné školy Stredné školy Vysoké školy Predškoláci :)
Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie

Marketing

V kategórii marketing nájdete učebnice z vydavateľstva Iura Edition ako napríklad: Aplikovaný marketing, Audit marketingu a cien, Marketing, Marketing služieb, Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie, Priamy marketing a základy marketingu.

Zoradenie:
Marketing (Jaroslav Kita)
Marketing
Jaroslav Kita | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom učebnice je poznanie základov marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku. Štruktúra a obsah učebnice kladú dôraz na pochopenie zmyslu a princípu marketingu v kontex-te vývoja marketingových koncepcií. Kniha je zostavená tak, aby logickým...
Posielame do 3 pracovných dní
19,90 € 16,72 €
Zľava: 16%
Marketing podnikov cestovného ruchu (Marian Gúčik)
Marketing podnikov cestovného ruchu
Marian Gúčik | Wolters Kluwer SR s. r. o. (2018)
Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov cestovného ruchu bez ohľadu na ich veľkosť a predmet podnikania. Z obsahového hľadiska je publikácia venovaná mikromarketingu producentov služieb cestovného ruchu,...
Posielame do 3 pracovných dní
14,90 € 12,51 €
Zľava: 16%
Marketing - výklad pojmov (Kristína Viestová)
Marketing - výklad pojmov
Kristína Viestová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich i zahraničných prameňov, ako aj internacionalizovaných ekonomických slovníkov, pričom si uvedomovali rozdielnosť validity zdrojov. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie...
Posielame do 3 pracovných dní
6,27 € 5,32 €
Zľava: 15%
Marketing Základy marketingu 1 (Marek Moudrý)
Marketing Základy marketingu 1
Marek Moudrý | Computer Media s.r.o. (august, 2018)
Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového...
Posielame do 3 pracovných dní
10,34 € 7,56 €
Zľava: 27%
Marketing: Aplikace v chemii, potravinářství a farmacii (Stanislava Grosová, Olga Kutnohorská)
Marketing: Aplikace v chemii, potravinářství a farmacii
Publikace Marketing v chemii a potravinářství je učebním textem, který prezentuje současný pohled na marketing a jeho úlohu v řízení podniku, marketingové nástroje a marketingové politiky. Je určený studentům, kteří studují předměty Základy marketingu, Marketing v potravinářství a Základy marketingu chemických výrobků. Vedle prezentace základních teoretických východisek o chování zákazníků...
Posielame do 3 pracovných dní
19,27 € 15,95 €
Zľava: 17%
Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie (Janka Táborecká-Petrovičová)
Modely spotrebiteľského správania sociálnych tried pri tvorbe marketingovej stratégie
Janka Táborecká-Petrovičová | Iura Edition (2011)
Hlavným cieľom publikácie je navrhnúť modely spotrebiteľského správania sociálnych tried tak, aby mohli byť využiteľné pri tvorbe marketingovej stratégie podniku. Zameriava sa na identifikáciu sociálnych tried v rámci sociálnej stratifikácie slovenskej populácie, na analýzu spotrebiteľského správania sociálnych tried, na určenie miery vplyvu sociálnej triedy na spotrebiteľov, na použitie zistených...
Dostupnosť: na sklade
2,75 € 2,26 €
Zľava: 18%
Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu (Peter Čisárik; Zuzana Hrabovská)
Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu
Peter Čisárik; Zuzana Hrabovská | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2012)
Marketing bol donedávna spájaný s koncepciou ziskovosti a konkurencieschopnosti. V posledných rokoch sa však uplatňuje aj v organizáciách, ktoré nedosahujú zisk, ako napr. kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, politické strany, dobrovoľné alebo charitatívne organizácie, ale aj pri propagovaní ľudí a ich názorov, udalostí a miest. Dôvodom je predovšetkým tlak na efektívnejšie...
Posielame do 7 dní
14,20 € 12,78 €
Zľava: 10%
Marketing služieb (Viera Cibáková a kol.)
Marketing služieb
Viera Cibáková a kol. | Iura Edition (2008)
Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Sféra služieb predstavuje v súčasnosti jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí ekonomiky. Formujúce sa konkurenčné prostredie núti aj organizácie verejného sektora,...
Posielame do 3 pracovných dní
2,64 € 2,23 €
Zľava: 16%
Nákladový controlling Zbierka príkladov (Miroslav Tóth; Slavka Šagátová)
Nákladový controlling Zbierka príkladov
Miroslav Tóth; Slavka Šagátová | Wolters Kluwer s. r. o. (2017)
Publikácia je základnou pomôckou pre študentov pri osvojovaní si praktických vedomostí z predmetu nákladový controlling. Je koncipovaná ako pracovný zošit, obsahuje viac ako 70 príkladov. Cieľom je pomocou príkladov a prípadových štúdií pripraviť študentov na riešenie úloh v oblasti sledovania, riadenia, plánovania a vyhodnocovania úrovne nákladov. V jednotlivých kapitolách sú...
Dostupnosť: Vypredané
12,90 € 10,83 €
Zľava: 16%
Vypredané
Marketing cestovného ruchu (Marián Gúčik a kol.)
Marketing cestovného ruchu
Marián Gúčik a kol. | Dali-BB (2011)
Kniha je určená predovšetkým univerzitným študentom študijných programov cestovného ruchu. Poučenie a inšpiráciu pre svoju prácu v nej nájdu pracovníci manažérskych organizácií v cieľových miestach cestovného ruchu a všetci, ktorí rozhodujú o cestovnom ruchu a jeho marketingu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Dostupnosť: Vypredané
17,09 € 14,73 €
Zľava: 14%
Vypredané
Marketing (Jaroslav Kita a kol.)
Marketing
Jaroslav Kita a kol. | Iura Edition (2010)
Akcia trvá do vypredania zásob!!!  Cieľom učebnice je štúdium marketingu a vytvorenie syntetickej predstavy o vednej disciplíne, ktorá je schopná reagovať na zložité a neisté situácie a byť nástrojom konkurencieschopnosti podniku. Učebnica vychádza zo základných marketingových koncepcií, pojmov a smeruje k analýze toho, čo sa uskutočňuje...
Dostupnosť: Vypredané
15,99 € 13,78 €
Zľava: 14%
Vypredané
Audit marketingu a cien (Michal Oláh – Zoltán Rózsa)
Audit marketingu a cien
Michal Oláh – Zoltán Rózsa | Iura Edition (2009)
Publikácia sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy. Autori charakterizujú...
Druhé vydaniePublikácia sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy. Autori...
Dostupnosť: Vypredané
5,50 € 4,73 €
Zľava: 14%
Vypredané
Retail marketing (Vladimír Bárta)
Retail marketing
Vladimír Bárta | Management Press, s.r.o. (2009)
Základní vysokoškolská učebnice se zabývá využitím moderních marketingových poznatků v oblasti retailingu. Vzhledem ke snaze retailingových řetězců udržet si zákazníky a získat nové se zaměřuje především na chování spotřebitele, tržní segmentaci, CRM a budování značky. Podrobně jsou vysvětleny různé formy komunikačních technik z hlediska jejich uplatnění v retailingu, včetně nových...
Dostupnosť: Vypredané
21,57 € 16,35 €
Zľava: 24%
Vypredané
Aplikovaný marketing (Helena Nízka)
Aplikovaný marketing
Helena Nízka | Iura Edition (2007)
Akcia trvá do vypredania zásob!!!  Vstup Slovenska do Európskej únie a globalizačné procesy spôsobili zmeny jednak v ekonomike SR, jednak vo využívaní doterajších marketingových nástrojov v hospodárskej praxi podnikov. Vďaka týmto zmenám sa vo väčšine odvetví stalo nevyhnutnosťou využívanie princípov marketingu s cieľom získať konkurenčnú výhodu...
Dostupnosť: Vypredané
3,74 € 3,08 €
Zľava: 18%
Vypredané
Základy marketingu (Gabriela Bartáková)
Základy marketingu
Gabriela Bartáková | Iura Edition (2007)
Akcia trvá do vypredania zásob!!!  Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozdelená do piatich základných častí: základné pojmy marketingu...
Dostupnosť: Vypredané
8,64 € 7,33 €
Zľava: 15%
Vypredané
Priamy marketing
Priamy marketing
Iura Edition (2002)
Marketing ako osobitný prístup k hľadaniu optimálnych efektov na fungujúcom trhu, kde nie výroba, ale predaj a tržby sú meradlom hodnotenia činnosti podniku, je komplexom činností potrebných na zachovanie žiaducej rovnováhy medzi dopytom a ponukou. Podnik musí poznať spotrebiteľa, jeho požiadavky, potreby, musí ho vedieť účinne...
Dostupnosť: Vypredané
7,30 € 6,57 €
Zľava: 10%
Vypredané