Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Učebnice, slovníky Vysoké školy Ekonomická literatúra
Učebnice, slovníky Cudzí jazyk Základné školy Stredné školy Vysoké školy Predškoláci :)
Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie

Ekonomická literatúra

Nájdete tu rôzne učebnice, ktoré sú rozdelené do skupín ako napríklad: Ekonómia, Dane, Financie a mena, Manažment, Marketing, Podnik a podnikanie, účtovníctvo a audítorstvo a ostatné.

Zoradenie:
1 2 3 ... 15 »
Financie (Rudolf Sivák)
Financie
Rudolf Sivák | Wolters Kluwer SR s. r. o. (november, 2019)
Druhé prepracované a doplnené vydanie Vysokoškolská ucebnica je zostavená tak, aby umožnila študentom, resp. dalším citatelom pochopit podstatu nancií, význam ich formy a funkcie v ekonomickom systéme, ako aj spôsob ich riadenia vrátane historického aspektu financií. Kolektív autorov – vysokoškolských učiteľov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pri jej spracovaní zvolil...
Posielame do 3 pracovných dní
22,50 € 18,91 €
Zľava: 16%
Ekonómia - Ján Lisý a kol. 2016 (Ján Lisý a kolektív)
Ekonómia - Ján Lisý a kol. 2016
Ján Lisý a kolektív | Wolters Kluwer (2016)
Autori sa v publikácii zaoberajú najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov. Ponúkajú vyváženú, nezaujatú prezentáciu odlišných teoretických prístupov a návrhov na praktické riešenia, pričom vyžívajú poznatky hlavného prúdu ekonómie a zároveň konfrontujú polemické, a často protirečivé názory jednotlivých smerov tohto prúdu. Nepresadzujú jednostranne význam dlhodobých, resp. krátkodobých tendencií...
Posielame do 3 pracovných dní
30,- € 25,23 €
Zľava: 16%
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I (Katarína Máziková; Martina Mateášová; Lucia Ondrušová)
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I
2., doplnené a prepracované vydanie Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových príkladov a na...
Posielame do 3 pracovných dní
12,90 € 10,83 €
Zľava: 16%
Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku (Milan Oreský; Róbert Rehák)
Finančná a ekonomická analýza obchodného podniku
Milan Oreský; Róbert Rehák | Wolters Kluwer SR s. r. o. (február, 2020)
Druhé doplnené a prepracované vydanie Vysokoškolská učebnica sústreďuje pozornosť na vybrané problémy finančnej a ekonomickej analýzy obchodného podniku ako na veľmi užitočné a v praxi využívané poznatky pri obchodných a marketingových rozhodnutiach na podnikovej úrovni. Pozornosť sa priamo sústreďuje na finančnú analýzu na úrovni obchodného podniku, na spracovanie a interpretáciu tradičných...
Posielame do 3 pracovných dní
13,40 € 11,25 €
Zľava: 16%
Podnikové hospodárstvo (Helena Majdúchová)
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová | Wolters Kluwer SR s. r. o. (september, 2020)
2., aktualizované a prepracované vydanie Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita.Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.), ďalej príklady, v ktorých je...
Posielame do 3 pracovných dní
13,40 € 11,25 €
Zľava: 16%
Finančná analýza podniku (Rastislav Kotulič; Peter Király; Miroslava Rajčániová)
Finančná analýza podniku
Rastislav Kotulič; Peter Király; Miroslava Rajčániová | Wolters Kluwer SR s. r. o. (august, 2018)
Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen podniku, ale aj celého odvetvia národného hospodárstva. Zároveň poskytuje nenahraditeľné informácie tak pre rozhodovanie externých používateľov (banky, dodávatelia, odberatelia, konkurenčné firmy, zamestnanci, vládne orgány), ako aj pre samotné vedenie podniku.Cieľom...
Posielame do 3 pracovných dní
15,60 € 13,10 €
Zľava: 16%
Marketing podnikov cestovného ruchu (Marian Gúčik)
Marketing podnikov cestovného ruchu
Marian Gúčik | Wolters Kluwer SR s. r. o. (2018)
Za štvrťstoročie fungovania slovenskej ekonomiky v podmienkach trhového hospodárstva sa vytvorili podmienky aj na uplatňovanie marketingu v podnikovom riadení. Cieľom predkladanej publikácie je prispieť k rozvoju marketingového riadenia podnikov cestovného ruchu bez ohľadu na ich veľkosť a predmet podnikania. Z obsahového hľadiska je publikácia venovaná mikromarketingu producentov služieb cestovného ruchu,...
Posielame do 3 pracovných dní
14,90 € 12,51 €
Zľava: 16%
Management kvality a rizik psychiatrické péče (Žaludek Adam)
Management kvality a rizik psychiatrické péče
Žaludek Adam | GRADA Publishing, a.s. (2020)
Kniha přináší čtenářům z řad lékařů, sester, studentů medicíny a vedení nemocnic přehled trendů v oblasti řízení kvality a rizik zdravotní péče a možností jejich uplatnění v psychiatrii. Jsou zmíněny i některé specifické přístupy, které jsou známy v zahraničí (například Lean, Six sigma), a příklady jejich implementace do českých podmínek.
Posielame do 3 pracovných dní
20,74 € 16,84 €
Zľava: 19%
Medzinárodné podnikanie (Peter Baláž)
Medzinárodné podnikanie
Peter Baláž | Sprint 2 (2020)
Predkladané šieste vydanie učebnice „Medzinárodné podnikanie“ je prirodzeným vyvrcholením dlhoročných výchovno-vzdelávacích i vedeckých aktivít kolektívu Katedry medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave. Obsahovo je zameraná hlavne na prípravu vysokoškolských študentov a podporu ich schopnosti úspešne riešiť ekonomické problémy v komerčnej praxi i každodennom podnikateľskom živote v oblasti...
Posielame do 3 pracovných dní
21,- € 18,10 €
Zľava: 14%
Poistenie a poistný trh 2018 (Jozef Adamko)
Poistenie a poistný trh 2018
Jozef Adamko | Michal Vaško - Vydavateľstvo (2018)
Publikácia sa zameriava sa na popis poistného a finančného trhu na Slovensku i v rámci Európy.Kniha je určená ako vysokoškolská učebnica a rozširuje najmä problematiku sociálnej oblasti poisťovníctva - sociálne, zdravotné a dôchodkové zabezpečenie. V 11 kapitolách ponúka prehľad pojmov, týkajúcich sa poisťovníctva, ktoré majú prispieť k rozšíreniu obzoru v...
Posielame do 3 pracovných dní
13,90 € 10,86 €
Zľava: 22%
Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov (Jana Marasová)
Historické a súčasné premeny manažmentu ľudských zdrojov
Jana Marasová | Belianum (2020)
Cieľom tejto vedeckej monografie je poukázať na historickú genézu personálnej práce od jej vzniku až po súčasné štádium manažmentu ľudských zdrojov, a to v priamej závislosti od typu ekonomiky, v ktorej sa rozvíjala. Spôsob výroby a charakter pracovných činností postupne menil podnikateľské prostredie, ktoré následne determinovalo personálnu prácu v podnikoch...
Posielame do 3 pracovných dní
15,50 € 12,47 €
Zľava: 20%
Kolektívne investovanie (Ľubomír Pintér, Michal Mešťan)
Kolektívne investovanie
V predložených skriptách sme charakterizovali subjekty kolektívneho investovania, definovali vymedzené typy podielových fondov a poukázali na alternatívnu formu investovania prostredníctvom ETF. Dôležitou súčasťou skrípt je legislatívna báza ako aj komplexná charakteristika druhého a tretieho dôchodkového piliera v podmienkach SR.
Posielame do 3 pracovných dní
13,77 € 11,07 €
Zľava: 20%
Manažment cieľových miest cestovného ruchu (Tomáš Gajdošík, Ľubica Šebová)
Manažment cieľových miest cestovného ruchu
Cieľové miesta (destinácie) cestovného ruchu si uvedomujú nevyhnutnosť strategického prístupu s cieľom zvyšovať svoju udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Manažment cieľového miesta (destinačný manažment) predstavuje stratégiu spolupráce, ktorá má zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu a úspech cieľového miesta na globálnom konkurenčnom trhu. Cieľom publikácie je sprostredkovať základné informácie o manažmente cieľových miest...
Posielame do 3 pracovných dní
17,20 € 13,84 €
Zľava: 20%
Podnikové hospodárstvo (Helena Majdúchová)
Podnikové hospodárstvo
Helena Majdúchová | Wolters Kluwer SR s. r. o. (2018)
Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik.V prvej časti sa zameriava na vymedzenie podstaty podniku a podnikania, charakteristiku podnikov podľa právnej formy, združovanie podnikov a ochranu hospodárskej súťaže. Ďalej rozoberá produkčné faktory,...
Posielame do 3 pracovných dní
22,- € 18,49 €
Zľava: 16%
Financie podnikateľskej sféry, 2. vydanie (Rudolf Sivák; Katarína Belanová; Kristína Jančovičová Bognárová)
Financie podnikateľskej sféry, 2. vydanie
Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov k riešeniu finančných úloh v jednotlivých podnikoch je na druhej strane možné nájsť i isté podstatné črty či spoločné postupy platné pre všetky...
Posielame do 3 pracovných dní
14,52 € 13,68 €
Zľava: 6%
Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku (Zuzana Závadská, Ján Závadský)
Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku
Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký technologický rozvoj na strane externých technológií vstupujúcich do procesov výroby sa podpísal na vzniku koncepcie Industry 4.0. Dnes sa táto koncepcia označuje aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je charakteristická...
Posielame do 3 pracovných dní
15,81 € 12,72 €
Zľava: 20%
Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE - 3. vydání (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D)
Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE - 3. vydání
Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a ekonomika.
Posielame do 3 pracovných dní
10,34 € 7,56 €
Zľava: 27%
Regionálny rozvoj v 21. storočí (Peter Čajka)
Regionálny rozvoj v 21. storočí
Peter Čajka | Belianum (2020)
Súčasná moderná ekonomika je tiež častokrát označovaná aj ako znalostná ekonomika (KBE). Strategickým faktorom pre jej hospodársky rast sú vedomosti a schopnosť ich vytvárať, absorbovať a využívať.
Posielame do 3 pracovných dní
14,28 € 11,49 €
Zľava: 20%
Úvod do podnikové ekonomiky (Martinovičová Dana, Konečný Miloš, Vavřina Jan)
Úvod do podnikové ekonomiky
Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku, financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví a další právní předpisy.
Posielame do 3 pracovných dní
13,81 € 11,21 €
Zľava: 19%
Bioekonomika (Miroslav Pánik, Soňa Jantová)
Bioekonomika
Miroslav Pánik, Soňa Jantová | Vydavaťeľstvo STU (2019)
Bioekonomika
Posielame do 3 pracovných dní
18,70 € 15,47 €
Zľava: 17%
Finanční trhy (Rejnuš Oldřich)
Finanční trhy
Rejnuš Oldřich | GRADA Publishing, a.s. (2016)
Učebnice určená zejména studentům ekonomických VŠ i SŠ se věnuje fungování finančních trhů a finančním investičním instrumentům. Je ojedinělá tím, že její součástí je program na generování cvičných testů. Zkušený autor vymezuje finanční trhy, představuje finanční instituce, jejich produkty a služby.
Posielame do 1 až 3 týždňov
12,56 € 9,17 €
Zľava: 27%
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II (Miloš Sklenka; Anna Šlosárová; Renáta Hornická; Miriama Blahušiaková)
Účtovníctvo podnikateľských subjektov II
Druhé vydanie Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je rozdelený do ôsmich kapitol, v ktorých sa postupne rozoberá problematika oceňovania majetku a záväzkov v cudzej mene,...
Posielame do 3 pracovných dní
15,90 € 13,36 €
Zľava: 16%
Audítorstvo III, 2. vydanie (František Maděra)
Audítorstvo III, 2. vydanie
František Maděra | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom relevantnej audítorskej dokumentácie obsahujúcej dostatočné a vhodné dôkazy a podklady na podporu stanoviska, ktoré k účtovnej závierke zaujíma a publikuje audítor a ktorá je rozhodujúcim dôkazom vykonanej práce na...
Posielame do 3 pracovných dní
12,80 € 10,75 €
Zľava: 16%
Interní audity ISO 9001:2015 Snadno a efektivně (4.vydání) + CD (Ann W. Phillips)
Interní audity ISO 9001:2015 Snadno a efektivně (4.vydání) + CD
Ann W. Phillips | Česká společnost pro jakost (2018)
Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementovat prakticky využitelný proces interního auditu, který bude ve shodě s ISO 9001:2015 a zároveň bude pro organizaci vytvářet významnou, měřitelnou přidanou hodnotu.Nástroje, metody a podrobné návody, které jsou obsahem této...
Posielame do 3 pracovných dní
34,31 € 28,79 €
Zľava: 16%
Marketing - výklad pojmov (Kristína Viestová)
Marketing - výklad pojmov
Kristína Viestová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia, vedeckej analýzy a komparácie poznatkov z domácich i zahraničných prameňov, ako aj internacionalizovaných ekonomických slovníkov, pričom si uvedomovali rozdielnosť validity zdrojov. Výber hesiel, ako aj ich spracovanie...
Posielame do 3 pracovných dní
6,27 € 5,32 €
Zľava: 15%
Marketing Základy marketingu 1 (Marek Moudrý)
Marketing Základy marketingu 1
Marek Moudrý | Computer Media s.r.o. (august, 2018)
Učebnice Marketing - základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového...
Posielame do 3 pracovných dní
10,34 € 7,56 €
Zľava: 27%
Mikroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů, 2. vydání (Robert  Holman)
Mikroekonomie. Sbírka řešených otázek a příkladů, 2. vydání
Robert Holman | C. H. Beck (2018)
Nové vydání Sbírky řešených otázek a příkladů k učebnici Mikroekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Je tedy vhodnou studijní pomůckou k přípravě na zkoušku. Otázky a příklady jsou zaměřeny na aplikování ekonomické teorie na situace, s nimiž se studenti...
Posielame do 3 pracovných dní
22,09 € 17,77 €
Zľava: 20%
Procesný manažment - teória a prax (Zuzana Závadská; Veronika Korenková)
Procesný manažment - teória a prax
Zuzana Závadská; Veronika Korenková | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých sa autorky zameriavajú na filozofiu procesného prístupu ako spôsobu riešenia vybraných podnikových problémov, na jeho implementáciu a najmä na faktory, ktoré vedú k jeho úspešnému uplatneniu....
Posielame do 3 pracovných dní
9,20 € 7,80 €
Zľava: 15%
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví (Pokorná Andrea, Štrombachová Veronika, Dolanová Dana, Búřilová Petra, Mužík Jan)
Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví
Publikace nabízí metodické návody k identifikaci rizik při poskytování zdravotních služeb, k prevenci nežádoucích událostí a k jejich rozpoznání, klasifikaci, sledování a hlášení. Jako metodický nástroj by měla být součástí knihovny každého manažera rizik ve zdravotnickém zařízení.
Posielame do 3 pracovných dní
16,12 € 13,09 €
Zľava: 19%
Marketing: Aplikace v chemii, potravinářství a farmacii (Stanislava Grosová, Olga Kutnohorská)
Marketing: Aplikace v chemii, potravinářství a farmacii
Publikace Marketing v chemii a potravinářství je učebním textem, který prezentuje současný pohled na marketing a jeho úlohu v řízení podniku, marketingové nástroje a marketingové politiky. Je určený studentům, kteří studují předměty Základy marketingu, Marketing v potravinářství a Základy marketingu chemických výrobků. Vedle prezentace základních teoretických východisek o chování zákazníků...
Posielame do 3 pracovných dní
19,27 € 15,95 €
Zľava: 17%
1 2 3 ... 15 »