Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
02 / 44 633 762
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Správne právo
Knihy

Správne právo

Zoradenie:
« 1 ... 5 6 7 8 9 »
Základy správneho práva, 2. vydanie (Janka Hašanová; Ladislav Dudor)
Základy správneho práva, 2. vydanie
Janka Hašanová; Ladislav Dudor | Aleš Čeněk (2014)
Znalosť problematiky správneho práva a verejnej správy tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach verejného sektora. Autori, vedomí si tejto skutočnosti, sa pokúsili vytvoriť relatívne komplexné spracovanie základných inštitútov správneho práva a verejnej správy. Publikácia má osobitné účelové určenie. Je...
Dostupnosť: Vypredané
19,74 € 16,33 €
Zľava: 17%
Vypredané
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi (Petr Havlan)
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
Petr Havlan | LINDE právnické a ekonom. nak. (2013)
Cílem publikace, která navazuje – zvláště strukturou – na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů“, není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně zohlednit teoretický základ dané...
Dostupnosť: Vypredané
25,85 € 21,15 €
Zľava: 18%
Vypredané
Obecné správní právo (Vladimír Sládeček)
Obecné správní právo
Vladimír Sládeček | Wolters Kluwer ČR, a.s. (2013)
Třetí, aktualizované a upravené vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, stejně jako v mezidobí publikovaná odborná literatura. Kniha je určena...
Dostupnosť: Vypredané
29,23 € 24,73 €
Zľava: 15%
Vypredané
Soudní řád správní. Komentář (Kolektív autorov)
Soudní řád správní. Komentář
Kolektív autorov | C. H. Beck (2013)
Komentář usnadní odborné i laické veřejnosti orientaci v soudním řádu správním. Umožní porozumět sporným ustanovením zákona a na některých příkladech ukáže, jak probíhá řízení před správními soudy, a jaká je v případě jednotlivých ustanovení soudního řádu správního ustálená rozhodovací praxe, a to vše s ohledem na aktuální soudní judikaturu i...
Dostupnosť: Vypredané
74,73 € 60,15 €
Zľava: 20%
Vypredané
Správne právo - osobitná časť (Jozef Sobihard)
Správne právo - osobitná časť
Jozef Sobihard | Eurokódex (2013)
Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Systematicky je obsah jednotlivých kapitol upravený tak, že najskôr uvádza najdôležitejšie pramene právnej úpravy, ďalej jednotlivé právne inštitúty a napokon štruktúru orgánov verejnej správy na danom úseku.V predloženej publikácii nie sú samozrejme zahrnuté všetky úseky...
Dostupnosť: Vypredané
22,50 € 18,10 €
Zľava: 20%
Vypredané
Správne právo procesné. Všeobecná časť (Marián Vrabko)
Správne právo procesné. Všeobecná časť
Marián Vrabko | C. H. Beck SK (2013)
Autorský kolektív pod vedením prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc., ponúka všeobecnú časť správneho práva procesného, ktorá nadväzuje na všeobecnú a osobitnú časť správneho práva hmotného.Úvodná časť učebnice predstavuje klasifikáciu a výsledky rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Ďalšiu časť tvoria princípy dobrej správy prevzaté z prameňov práva Európskej únie, ktoré...
Dostupnosť: Vypredané
35,- € 32,19 €
Zľava: 8%
Vypredané
Správní řízení v zemích EU (Monika Horáková; Veronika Tomoszková)
Správní řízení v zemích EU
Monika Horáková; Veronika Tomoszková | LINDE právnické a ekonom. nak. (2013)
Správní právo procesní je v každé zemi ovlivněno historicko-politickým vývojem a je i přes významné nadnárodní tlaky vnímáno jako vnitrostátní záležitost. Znalost zahraniční právní úpravy v oblasti správního práva tradičně sloužila jako prostředek ke zhodnocení kvality vlastní právní úpravy a jako podnět pro její inovaci. Předkládaná publikace představuje druhou část...
Dostupnosť: Vypredané
13,54 € 11,07 €
Zľava: 18%
Vypredané
Správny poriadok - komentár, 6. vydanie (Jozef Sobihard)
Správny poriadok - komentár, 6. vydanie
Jozef Sobihard | Iura Edition (2013)
Šieste prepracované vydanie   V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na najnovšie teoretické poznatky na tomto...
Dostupnosť: Vypredané
8,- € 6,78 €
Zľava: 15%
Vypredané
Správny poriadok. Komentár (Soňa Košičiarová)
Správny poriadok. Komentár
Soňa Košičiarová | Heuréka (2013)
"Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkú pochopiteľnosť ustanovení zákona bez odvádzania pozornosti na teoretické dišputy, ktoré by odvádzali čitateľa od hlavného zamerania a účelu komentára. Osobitným prínosom je použitie odporúčaní Rady Európy týkajúcich sa dobrej verejnej správy, bohatej judikatúry od predvojnového československého Najvyššieho správneho súdu až po najnovšie judikáty...
Dostupnosť: Vypredané
20,- € 16,40 €
Zľava: 18%
Vypredané
Vybrané správne procesy (Peter Potásch, kolektív autorov)
Vybrané správne procesy
Peter Potásch, kolektív autorov | Eurokódex (2013)
3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou
Pripravujeme 3., rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami.
Dostupnosť: Vypredané
25,50 € 20,52 €
Zľava: 20%
Vypredané
Podstata súdneho procesu (Benjamin N. Cardozo)
Podstata súdneho procesu
Benjamin N. Cardozo | KALLIGRAM, spol. s.r.o. (2011)
Benjamin Nathaniel Cardozo (1870 – 1938) po skončení právnického štúdia na Columbijskej univerzite (1891) začal pôsobiť ako advokát v New Yorku a pomerne zavčasu aj ako sudca.Predstavy o úlohe sudcu a o pochopení toho, čím sa sudca riadi pri rozhodovaní prípadov, zhrnul v mimoriadne úspešnej sérii prednášok uverejnených v roku...
Dostupnosť: Vypredané
12,- € 8,74 €
Zľava: 27%
Vypredané
Správne právo hmotné. Všeobecná časť (Marián Vrabko, kolektív autorov)
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Marián Vrabko, kolektív autorov | C. H. Beck SK (2012)
Vysokoškolská učebnica Správne právo hmotné. Všeobecná časť obsahuje tradičné a nové poznatky o verejnej správe, štátnej správe a samospráve. Okrem charakteristiky orgánov verejnej správy, obsahuje aj charakteristiku činnosti týchto orgánov, ktorá sa navonok prejavuje v jednotlivých formách činnosti. Osobitne rieši uplatňovanie zodpovednosti, kontrolu či nezákonnosť vo verejnej správe. Predkladaná publikácia...
Dostupnosť: Vypredané
45,- € 41,39 €
Zľava: 8%
Vypredané
Správne právo hmotné. Všeobecná časť (Peter Škultéty, Petra Andorová, Jozef Tóth)
Správne právo hmotné. Všeobecná časť
Učebnica je významným zaplnením medzery, ktorá v tejto oblasti existovala. Jej vnútorné členenie je kompaktné, poskytuje ucelený erudovaný pohľad na spracovanú problematiku a poskytuje používateľovi viaceré, doteraz náležite nespracované inštitúty z pohľadu súčasného poznania. Vedúci autorského kolektívu patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy správneho práva, čo je zárukou vedecky erudovanej, ale...
Dostupnosť: Vypredané
17,- € 14,28 €
Zľava: 16%
Vypredané
Správní právo procesní (Eva Horzinková, Vladimír Novotný)
Správní právo procesní
4. aktualizované a doplněné vydání
Vysokoškolská učebnice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá obecnou část správního práva procesního. Ve čtvrtém vydání byl text aktualizován a doplněn o aktuální judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Dostupnosť: Vypredané
20,72 € 17,62 €
Zľava: 15%
Vypredané
Správní právo procesní (Eva Horzinková; Vladimír Novotný)
Správní právo procesní
Eva Horzinková; Vladimír Novotný | Nakladatelství Leges, s.r.o. (2012)
4. aktualizované a doplněné vydání
Předmětem této vysokoškolské učebnice je správní právo procesní – obecná část. Učebnice jednoduchou a srozumitelnou formou zprostředkovává právní úpravu správního procesu, s cílem umožnit pochopení jejího smyslu a významu a také získat základní orientaci v širším rámci dané problematiky. Nemůže pojmout celý komplex správního práva procesního, proto obsahuje pouze odkazy...
Dostupnosť: Vypredané
21,62 € 17,09 €
Zľava: 21%
Vypredané
Správní právo. Obecná část (Petr Průcha)
Správní právo. Obecná část
Petr Průcha | Doplněk (2012)
Osmé, doplněné a aktualizované vydání právnické učebnice, která zprostředkovává "úvodní" výklad k problematice správního práva, zahrnující především pojmové vymezení správního práva a veřejné správy, dále pak charakteristiku pramenů a norem správního práva, subjektů a vztahů v režimu správního práva, základů správní organizace, základů činnosti veřejné správy a jejich forem atd.
Dostupnosť: Vypredané
22,32 € 16,74 €
Zľava: 25%
Vypredané
Správní právo. Obecná část, 8. vydání (Dušan Hendrych)
Správní právo. Obecná část, 8. vydání
Dušan Hendrych | C. H. Beck (2012)
Již osmé vydání učebnice dokazuje její úspěšnost a potřebnost pro studium správního práva a správní vědy i jiných příbuzných oborů.Osmé vydání:* Přináší systematický výklad obecné části správního práva, zejména jednotlivých institutů a zásad správního práva* Reflektuje všechny aktuální jevy v odvětví správního práva, je učebnicí moderní časově i věcně* Reaguje...
Dostupnosť: Vypredané
46,53 € 37,45 €
Zľava: 20%
Vypredané
Správní řád (Petr Průcha)
Správní řád
Petr Průcha | Nakladatelství Leges, s.r.o. (2012)
Vydání správního řádu je zpracováno podle právního stavu k 1. 1. 2013. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve...
Dostupnosť: Vypredané
30,08 € 23,79 €
Zľava: 21%
Vypredané
Správní řízení v zemích EU (Monika Horáková)
Správní řízení v zemích EU
Monika Horáková | LINDE právnické a ekonom. nak. (2012)
Předkládaná publikace představuje jeden z výstupů projektu „Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice a v zemích Evropské unie“ na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem tohoto projektu bylo provést analýzu nové české právní úpravy správního řízení a jejího dopadu na modernizaci veřejné politiky a správy v...
Dostupnosť: Vypredané
16,45 € 13,45 €
Zľava: 18%
Vypredané
Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (Jaroslava Kadeřábková; Jitka Peková)
Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
Jaroslava Kadeřábková; Jitka Peková | Wolters Kluwer ČR, a.s. (2012)
Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu – územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané odborné oblasti spolupůsobí a podílejí se na dosahování konečného výsledku. V knize je probrána řada aspektů a úrovní...
Dostupnosť: Vypredané
24,96 € 21,11 €
Zľava: 15%
Vypredané
Všeobecné správne právo, 6. vydanie (Jozefína Machajová)
Všeobecné správne právo, 6. vydanie
Jozefína Machajová | Eurokódex (2012)
Správne právo patrí k najrozsiahlejším odvetviam právneho poriadku Slovenskej republiky. Tvorí ho veľké množstvo právnych predpisov. Navyše je to odvetvie dynamické, pretože dochádza v ňom k častým zmenám týchto predpisov. Napriek tejto skutočnosti možno konštatovať, že všeobecná časť správneho práva je relatívne stabilná. Jej obsahom sú základné, všeobecné princípy a...
Dostupnosť: Vypredané
25,70 € 20,68 €
Zľava: 20%
Vypredané
Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice (Vilém Adamec, David Řehák, Lenka Černá)
Základy organizace a řízení bezpečnosti v České republice
Vilém Adamec, David Řehák, Lenka Černá | Sdružení požárního a bezpočnostního inženýrství (2012)
Publikace se zabývá problematikou organizace a řízení bezpečnosti v České republice. Je koncipována do vzájemně navazujících oblastí, které jsou orientovány na pojetí bezpečnosti, bezpečnostní strategie, právní prostředí pro zajištění bezpečnosti státu, role veřejné správy při zajišťování bezpečnosti, bezpečnostní systém státu, veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost státu, bezpečnostní management a ochrana...
Dostupnosť: Vypredané
5,92 € 4,76 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář. (Alena Kučerová)
Zákon o ochraně osobních údajů. Komentář.
Alena Kučerová | C. H. Beck (2012)
Komentář k zákonu o ochraně osobních údajů komplexně popisuje právní úpravu ochrany osobních údajů z hlediska českého i evropského práva.Autoři komentáře, pracovníci Úřadu pro ochranu osobních údajů, vycházejí ze svých profesních zkušeností. Zaměřují se vedle teoreticko-právních aspektů zejména na praktické otázky a problematická místa současné právní úpravy.Problematika zpracování osobních údajů...
Dostupnosť: Vypredané
56,87 € 45,77 €
Zľava: 20%
Vypredané
Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár (Potasch, Hašanová)
Zákon o správnom konaní (správny poriadok). Komentár
Potasch, Hašanová | C. H. Beck SK (2012)
Komentár k správnemu poriadku dvojice Petra Potascha a Janky Hašanovej vo svojej podstate logicky nadväzuje na skoršie procesné diela uvedených autorov. Komentár detailne analyzuje jednotlivé ustanovenia zákona o správnom konaní a do určitej miery sa snaží interpretácii niektorých inštitútov správneho konania poskytnúť nový rozmer. Autori majú za to, že aj...
Dostupnosť: Vypredané
49,- € 45,07 €
Zľava: 8%
Vypredané
Zákon o správnom konaní. 5. vyd. (Kolektív autorov)
Zákon o správnom konaní. 5. vyd.
Kolektív autorov | Heuréka (2012)
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní stav k 1. novembru 2012, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 204/2011 Z. z.
Dostupnosť: Vypredané
1,87 € 1,57 €
Zľava: 16%
Vypredané
Zákon o veřejných zakázkách. Komentář, 3. vydání (Radek Jurčík)
Zákon o veřejných zakázkách. Komentář, 3. vydání
Radek Jurčík | C. H. Beck (2012)
Komentář reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází ze zadávacích směrnic ES. Upozorňuje rovněž na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také metodiku zadávání veřejných zakázek.Schválená významná velká novela zákona o veřejných zakázkách na sklonku roku 2011 byla impulsem pro zpracování nového vydání komentáře k tomuto zákonu. Komentář reaguje...
Dostupnosť: Vypredané
79,43 € 63,93 €
Zľava: 20%
Vypredané
Jedinečnost obce v regionu (Ivan Jáč a kolektiv)
Jedinečnost obce v regionu
Ivan Jáč a kolektiv | Professional Publishing (2011)
Kniha se zabývá možnostmi a realitou regionálního rozvoje v České republice. Přináší mj. zcela novou metodiku hodnocení hospodářského stavu a vývoje obcí, bude tak významným pomocníkem pro všechny, kteří se zabývají regionálním rozvojem na krajské, regionální i místní úrovni. Důraz je především kladen na praktickou aplikaci získaných poznatků a na...
Dostupnosť: Vypredané
13,07 € 10,66 €
Zľava: 18%
Vypredané
Přestupkové řízení (Jan Černý; Eva Horzinková; Helena Kučerová)
Přestupkové řízení
Jan Černý; Eva Horzinková; Helena Kučerová | LINDE právnické a ekonom. nak. (2011)
Příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. Vysvětluje postup v přestupkovém řízení od A až do Z.
Dostupnosť: Vypredané
46,67 € 38,22 €
Zľava: 18%
Vypredané
Samospráva obce (Jozef Sotolář)
Samospráva obce
Jozef Sotolář | Vydavateľstvo komunálnej literatúry Sotac, s.r.o. (2011)
Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na fungovanie miestnej samosprávy a podrobne sa venuje obecnému zriadeniu na Slovensku. Približuje vzťahy medzi orgánmi obce (starostom a obecným zastupiteľstvom), ale aj ostatné vzťahy v obci (k obecnému úradu, k organizáciám zriadeným alebo založeným obcou...).
Dostupnosť: Vypredané
15,- € 11,72 €
Zľava: 22%
Vypredané
Správne právo (Janka Hašanová)
Správne právo
Janka Hašanová | VEDA vydavatelstvo (2011)
Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva.Obsah:1. Verejná správa2. Štátna správa3. Samospráva4. Pojem, postavenie a systém správneho práva5. Administratívnoprávne normy6. Administratívnoprávne vzťahy7. Metódy činnosti verejnej správy8. Formy činnosti verejnej správy9. Administratívnoprávna zodpovednosť10. Kontrola vo verejnej správe11....
Dostupnosť: Vypredané
11,50 € 9,91 €
Zľava: 14%
Vypredané
« 1 ... 5 6 7 8 9 »