Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
  Knihy beletria Spoločenské a humanitné vedy Právo, politológia, sociológia Právo Správne právo
Knihy

Správne právo

Zoradenie:
« 1 2 3 4 ... 9 »
Správne právo hmotné - osobitná časť (Jozef Tekeli)
Správne právo hmotné - osobitná časť
Jozef Tekeli | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017)
Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť. Obsiahnute matérie účebnice je nevyhnutným predpokladom pre úspešné absolvovanie postupovej a štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe právo. Dielo je však určené aj pre poslucháčov fakúlt vysokých škol v odbore verejná správa.
Posielame do 3 pracovných dní
17,80 € 14,73 €
Zľava: 17%
Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie (Marián Vrabko)
Správne právo procesné. Osobitná časť, 2. vydanie
Marián Vrabko | Heuréka (2015)
V čase od vydania učebnice Správneho práva procesného, osobitnej časti, boli niektoré právne predpisy v oblasti správneho práva procesného novelizované a boli prijaté nové právne predpisy. Vzhľadom na tieto zmeny, najmä v súvislosti s účinnosťou Správneho súdneho poriadku, ako aj s ohľadom na to, že sa učebnica osvedčila, autorský kolektív...
Posielame do 7 dní
22,- € 18,26 €
Zľava: 17%
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (Ingrid Konečná Veverková)
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Ingrid Konečná Veverková | Wolters Kluwer SR s. r. o. (august, 2019)
Aktualizované vydanie publikácie si dáva za cieľ podrobne vysvetliť čitateľom jednotlivé ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Komentár je obohatený o aktuálne príklady aplikácie jednotlivých ustanovení zákona v praxi, zároveň sa v ňom nachádzajú...
Posielame do 3 pracovných dní
16,50 € 13,86 €
Zľava: 16%
Zákon o zadávání veřejných zakázek (Kolektiv autorů)
Zákon o zadávání veřejných zakázek
Kolektiv autorů | Leges (2017)
Praktický komentář s judikaturou
Komentář k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou názorných příkladů a odkazů na použitelnou judikaturu k jednotlivým ustanovením zákona. Nová právní úprava procesu zadávání veřejných zakázek vychází...
Posielame do 3 pracovných dní
55,93 € 45,47 €
Zľava: 19%
Správny súdny poriadok (Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová)
Správny súdny poriadok
Ida Hanzelová, Ivan Rumana, Ina Šingliarová | Wolters Kluwer (júl, 2016)
Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný Občiansky súdny poriadok.Predkladaná publikácia obsahuje komentár k tretiemu z uvedených predpisov – k Správnemu súdnemu poriadku. Komentár má používateľom pomôcť chápať ustanovenia zákona...
Posielame do 3 pracovných dní
45,- € 37,85 €
Zľava: 16%
Správny súdny poriadok
Správny súdny poriadok
Wolters Kluwer (Iura Edition) (august, 2015)
Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Posielame do 3 pracovných dní
2,19 € 1,85 €
Zľava: 16%
Úplne znenia zákonov 24-2016
Úplne znenia zákonov 24-2016
Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. (2016)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) podľa právneho stavu k 9. 5. 2016.
Posielame do 3 pracovných dní
5,65 € 4,54 €
Zľava: 20%
Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
Aktualizácia V/4 2020 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
Poradca, s.r.o. (máj, 2020)
Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: Zákon o štátnej službe Vyhláška o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy Zákon o podpore regionálneho rozvoja Zákon o rozpočtových pravidlách Zákon o informačných technológiách Zákon o kybernetickej bezpečnosti Zákon e-Governmente     Cieľom novely zákona je – odstrániť rozpor medzi zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych...
Posielame do 3 pracovných dní
4,90 € 3,79 €
Zľava: 23%
Československé správní právo. Část všeobecná (Jiří Hoetzel)
Československé správní právo. Část všeobecná
Jiří Hoetzel | Wolters Kluwer ČR (december, 2018)
V ediční řadě Klasických právnických děl poprvé dostal prostor obor správního práva, a to v reprintované učebnici profesora pražské právnické fakulty Jiřího Hoetzela Československé správní právo. Část všeobecná z roku 1934.Profesor Jiří Hoetzel patřil ve své době k nejvýznamnějším představitelům československého veřejného práva. Kromě výuky mnoha generací studentů na pražské...
Posielame do 3 pracovných dní
46,77 € 40,66 €
Zľava: 13%
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov (Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová)
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
Eva Babiaková; Jeannette Hajdinová | Wolters Kluwer s. r. o. (december, 2017)
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania u nás absolútne absentuje. Autorky v publikácii zhromaždili vybrané, skrátené, publikované aj nepublikované rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR...
Posielame do 3 pracovných dní
29,50 € 24,80 €
Zľava: 16%
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Ivan Rumana; Ina Šingliarová)
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám
Ivan Rumana; Ina Šingliarová | Wolters Kluwer (Iura Edition) (2014)
Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo veciach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom tejto publikácie je priblížiť rozhodovaciu činnosť verejnosti pod označením reálnych účastníkov súdneho konania....
Posielame do 3 pracovných dní
9,90 € 8,40 €
Zľava: 15%
Kompetenční výluky ve správním soudnictví (Martina Küchlerová)
Kompetenční výluky ve správním soudnictví
Martina Küchlerová | Nakladatelství Leges, s.r.o. (2015)
Ústavní právo České republiky
Monografie zachycuje reprezentativní obraz vývoje správního soudnictví na našem území až do současnosti, do něhož jsou zasazeny kompetenční výluky. Monografie je prací teoreticko-praktickou. V úvodu je vysvětlen pojem kompetenční výluky na pozadí definice správního soudnictví. Dále je vymezena působnost správních soudů v jednotlivých obdobích vývoje správního soudnictví na našem území,...
Posielame do 3 pracovných dní
13,16 € 10,68 €
Zľava: 19%
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy (Petra Melotíková)
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
Petra Melotíková | Leges (máj, 2018)
Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě.Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s...
Posielame do 3 pracovných dní
13,63 € 11,06 €
Zľava: 19%
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (Hana Vičarová Hefnerová)
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová | Leges (marec, 2018)
Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomto řízení vyskytuje ve dvou oblastech: v...
Posielame do 3 pracovných dní
18,33 € 14,88 €
Zľava: 19%
Poradce Veřejné Správy Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů PO
Poradce Veřejné Správy Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů PO
Poradce s.r.o. (január, 2020)
Ministerstvo stanoví podmínky pro výkon funkce s přihlédnutím k významu, charakteru, cílům a velikosti právnické osoby s majetkovou účastí státu. Podmínkami pro výkon funkce se rozumí zejména odborné předpoklady, příslušný stupeň vzdělání, je-li požadován, způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu se zákonem upravujícím ochranu utajovaných informací, je-li požadována,...
Posielame do 3 pracovných dní
3,06 € 2,26 €
Zľava: 26%
Praktikum z obecného správního práva 2. část, 2. vydání (Olga Pouperová; Kateřina Frumarová; Lucia Madleňáková)
Praktikum z obecného správního práva 2. část, 2. vydání
Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze zbývajících (oproti první části publikace) témat obecné části správního práva. Každá kapitola obsahuje cvičení, příklady a kontrolní otázky.
Posielame do 3 pracovných dní
9,87 € 8,09 €
Zľava: 18%
Přehled judikatury z oblasti samosprávy (Milan Podhrázský)
Přehled judikatury z oblasti samosprávy
Milan Podhrázský | Wolters Kluwer ČR, a.s.
Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak politických, tak především právních. Judikaturu soudů je třeba považovat (a to jak soudu ústavního tak i soudů obecných) za zcela integrální...
Posielame do 3 pracovných dní
30,27 € 26,31 €
Zľava: 13%
Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu
Wolters Kluwer
(v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015)
Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (v období 1. 7. 2009 – 30. 6. 2015) Zvláštní číslo Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu Tento přehled navazuje na první svazek Přehled rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího právního soudu (v období 1. 1. 2003 – 30. 6. 2009), který vyšel tiskem v roce...
Posielame do 3 pracovných dní
37,51 € 32,61 €
Zľava: 13%
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013 (Jitka Stráská, Pavel Molek)
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013
Jitka Stráská, Pavel Molek | Nakladatelství C.H.Beck-CZ (2015)
Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let jeho existence. Témata jsou rozdělena do tří úrovní kapitol, podkapitol a oddílů. Smyslem předkládané publikace není být úplnou učebnicí, ale spíše jakýmsi „rozcestníkem“. Autoři měli při psaní na mysli čtenáře, který si vzpomíná...
Posielame do 3 pracovných dní
46,53 € 37,45 €
Zľava: 20%
Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář (Martin Maisner; Vojtěch Trapl)
Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky - komentář
Martin Maisner; Vojtěch Trapl | Wolters Kluwer (január, 2016)
Kniha je vůbec prvním komentářem k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, který je jedním ze stálých rozhodčích soudů v ČR. Praktický komentář z pera dlouholetých rozhodců seznamuje čtenáře s ústavními a zákonnými předpoklady fungování této instituce, provádí ho jednotlivými kroky řízení před...
Posielame do 3 pracovných dní
23,27 € 20,22 €
Zľava: 13%
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním (Martina Küchlerová)
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
Martina Küchlerová | Leges (február, 2018)
Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu.V první části autorka nastiňuje vývoj správního soudnictví na našem území a do něj zasazuje konstrukci kompetenčních výluk.Ve druhé části autorka pracuje konkrétně s...
Posielame do 3 pracovných dní
15,04 € 12,21 €
Zľava: 19%
Správní právo procesní (Eva Horzinková; Vladimír Novotný)
Správní právo procesní
Eva Horzinková; Vladimír Novotný | Leges (október, 2019)
Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní - obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i...
Posielame do 7 dní
23,40 € 16,61 €
Zľava: 29%
Správní právo trestní (Zdeněk Fiala; Kateřina Frumarová; Eva Horzinková; Martin Škurek)
Správní právo trestní
Zdeněk Fiala; Kateřina Frumarová; Eva Horzinková; Martin Škurek | Nakladatelství Leges, s.r.o. (november, 2017)
Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam.První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním...
Posielame do 3 pracovných dní
19,74 € 16,03 €
Zľava: 19%
Správní trestání (Kateřina Frumanová)
Správní trestání
Kateřina Frumanová | Leges (február, 2018)
Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost z pohledu práva sociálního zabezpečení a práva životního prostředí (zde s...
Posielame do 3 pracovných dní
23,03 € 18,71 €
Zľava: 19%
Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra (Jozef Milučký)
Správny poriadok a správny súdny poriadok 2. diel - Judikatúra
Jozef Milučký | Eurokódex (apríl, 2020)
Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX.Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty ( 87 judikátov ) sa týkajú rozsiahlej...
Posielame do 3 pracovných dní
40,- € 32,51 €
Zľava: 19%
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (Lívia Trellová)
Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy
Lívia Trellová | Wolters Kluwer SR s. r. o. (apríl, 2018)
Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a politických záujmov. Má Ústavou Slovenskej republiky priznané významné postavenie v rámci ústavného systému Slovenskej republiky. Napriek tomu, že tento inštitút má od vzniku samostatnej slovenskej štátnosti svoje výsadné...
Posielame do 3 pracovných dní
14,40 € 12,09 €
Zľava: 16%
Územní plány před Nejvyšším správním soudem (Vendula Zahumenská; Jaroslav Benák)
Územní plány před Nejvyšším správním soudem
Vendula Zahumenská; Jaroslav Benák | Wolters Kluwer ČR, a.s. (december, 2016)
Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto věcech (tj. kdo a za jakých podmínek může požadovat soudní přezkum územního plánu) a také požadavky, které judikatura klade na obsah územních...
Posielame do 3 pracovných dní
12,93 € 11,22 €
Zľava: 13%
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související (Richter, Benýšek, Čujan)
Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související
Richter, Benýšek, Čujan | Nakladatelství C.H.Beck-CZ (jún, 2018)
Insolvenční správce jakožto speciální subjekt insolvenčního řízení se stále častěji stává předmětem zájmu médií i zákonodárce. Přesto tato oblast trpí nedostatkem odborných zdrojů, který se může negativně podepsat na porozumění předmětné právní úpravě jejími adresáty a plnění jejich zákonných povinností. Předkládaná kniha poskytuje komplexní pohled na relevantní právní úpravu, když...
Posielame do 3 pracovných dní
65,33 € 52,58 €
Zľava: 20%
Zákon o krajích (č. 129-2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (Rudolf Cogan)
Zákon o krajích (č. 129-2000 Sb.). Komentář - 2. vydání
Rudolf Cogan | Wolters Kluwer ČR (január, 2019)
Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě vznikl praktický komentář, který bude využitelný pro všechny členy zastupitelstva a rady kraje i pro zaměstnance...
Posielame do 3 pracovných dní
43,71 € 38,- €
Zľava: 13%
Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář (Zdeněk Koudelka; Petr Průcha; Jana Zwyrtek Hamplová)
Zákon o obcích (obecní zřízení) - Komentář
Publikace nabízí odpovědi na pestrou škálu otázek vznikajících při aplikaci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.Podrobný a srozumitelný výklad k jednotlivým ustanovením je doplněn jednak přehledem pečlivě vybrané judikatury vztahující se k...
Posielame do 3 pracovných dní
32,43 € 26,36 €
Zľava: 19%
« 1 2 3 4 ... 9 »