Hľadať

 Nákupný košík je prázdny.

Nakúpte za 49,00 € a máte dopravu ZDARMA
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa. Registráciou získate:

  nákup bez nutnosti vypĺňania údajov
  prehľad o stave objednávok
  vernostný program

Registrácia
info@preskoly.sk
Kategórie
Ján Kačala

Knihy od: Ján Kačala

Dostupnosť: Zoradenie:
Súčasný slovenský jazyk (Ján Kačala)
Súčasný slovenský jazyk
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice Slovenskej (2021) SK jazyk
Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka a jazykovej kultúry a dlhodobo zaužívané v teórii aj v jazykovokultúrnej praxi v špecifických slovenských podmienkach. Dôraz sa kladie na analýzu súčasného stavu...
Posielame do 3 pracovných dní
14,90 €11,11 €
-25%
Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (Ján Kačala)
Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (jún, 2017) SK jazyk
s osobitným zreteľom na prechodníkové konštrukcie
Je to prvá vedecká monografia o polopredikatívnych konštrukciách v slovenčine. Autor v nej nadväzuje najmä na svoje predchádzajúce práce z oblasti slovenskej syntaxe a predkladá vlastnú koncepciu tohto špecifického druhu syntaktických konštrukcií, ktoré slúžia na zhusťovanie nášho vyjadrovania najmä v prejavoch náučného štýlu. Podáva systémové vlastnosti a typológiu tohto...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €8,12 €
-26%
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí (Ján Kačala)
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (jún, 2017) SK jazyk
Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state: o využívaní synchronickej a diachronickej metódy v diele zakladateľskej generácie slovenských jazykovedcov a o zásadnom...
Posielame do 3 pracovných dní
11,90 €8,67 €
-27%
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (Ján Kačala)
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (máj, 2018) SK jazyk
Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie a systematicky analyzuje spôsoby a prostriedky na vyjadrovanie privlastňovacích vzťahov na všetkých úrovniach systému slovenského jazyka s osobitným...
Posielame do 3 pracovných dní
11,90 €8,87 €
-25%
Jazyk majstrov (Ján Kačala)
Jazyk majstrov
Ján Kačala | Vydavaťelstvo SSS spol.s.r.o. (2014) SK jazyk
Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (narodený 1937 Dobšiná), je popredný slovenský jazykovedec a známy vysokoškolský profesor, autor 16 samostatných vedeckých monografií venovaných najmä tematike syntaxe, sémantiky, jazykových kategórií, literárneho jazyka, kultúrnych, spoločenských a politických rozmerov jazyka a dejín spisovnej slovenčiny, ako aj vyše 500 vedeckých štúdií, uverejnených doma aj v...
Posielame do 3 pracovných dní
5,90 €4,32 €
-27%
Syntagmatický slovosled v slovenčine (Ján Kačala)
Syntagmatický slovosled v slovenčine
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (2013) SK jazyk
Obsiahla monografia významného jazykovedca sa sústreďuje na systematický výklad slovosledu podmieneného výstavbou syntagmy ako jednej zo základných stavebných jednotiek vety. Vychádza z gramatickej a lexikálnosémantickej spájateľnosti slova ako elementárnej významovo - výrazovej jednotky jazyka, schopnej vstupovať do syntagmatických vzťahov a sleduje, ako sa poradie slov jestvujúce už v izolovanom nevetnom...
Posielame do 3 pracovných dní
10,90 €7,94 €
-27%
K podstate vety (Ján Kačala)
K podstate vety
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (2012) SK jazyk
Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou, porovnaniu slovosledu v syntagme a vo vete, prostriedkom prispievajúcim k organickému zapojeniu vety do textu....
Posielame do 3 pracovných dní
7,90 €5,95 €
-25%
Zložené útvary v jazyku (Ján Kačala)
Zložené útvary v jazyku
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (2010) SK jazyk
Táto monografická štúdia je ojedinelá v slovenskej jazykovede. Autor v nej predkladá originálnu koncepciu zložených jazykových útvarov: chápe ich ako prejav uplatňovania princípu zloženosti (analytizmu) v stavbe jazykových jednotiek, pričom tento princíp podľa autora jestvuje a funguje ako rovnocenný s princípom jednoduchosti (syntetizmu) v stavbe jazykových jednotiek. Zložené útvary...
Posielame do 3 pracovných dní
9,95 €7,49 €
-25%
Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine (Ján Kačala)
Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (2009) SK jazyk
V najnovšej monografii autor predkladá komplexný syntaktický, morfologický aj lexikálnosématický rozbor jedného zo základných pojmov, s ktorým široko pracuje teoretická syntax, ale najmä praktická jazyková výučba – pojmu členitosti vety. Výklady opiera o početné doklady zo súčasnej jazykovej, najmä literárnej praxe. Závery práce majú širokú využiteľnosť v ďalšom vedeckom výskume,...
Posielame do 3 pracovných dní
9,95 €7,49 €
-25%
Teória vetného člena (Ján Kačala)
Teória vetného člena
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice Slovenskej (september, 2015) SK jazyk
Prvá vedecká monografia svojho druhu v slovenskej jazykovednej literatúre predkladá komplexnú analýzu teoretických otázok spojených s výkladom problematiky vetného člena. Vetnočlenský rozbor je široko zaužívaný pri výučbe slovenského jazyka na všetkých druhoch škôl a stupňoch školského vyučovania a pri tvorbe jazykových učebníc, preto autorove analýzy a teoretické úvahy v práci...
Dostupnosť: Vypredané
10,90 €7,76 €
-29%
Vypredané
Slovenčina v literárnej praxi (Ján Kačala)
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice slovenskej,s.r.o. (2010) SK jazyk
Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne spoločenské fungovanie. V úvodných dvoch kapitolách sa predkladá krátka charakteristika súčasnej slovenčiny a predstavuje sa chápanie...
Dostupnosť: Vypredané
6,57 €4,73 €
-28%
Vypredané
Spisovná slovenčina v 20. storočí (Ján Kačala)
Spisovná slovenčina v 20. storočí
Ján Kačala | VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie (2010) SK jazyk
Autor v krátkom syntetickom prehľade podáva zhustený sústavný výklad o vývine spisovnejslovenčiny, pričom opis jazykovej situácie opiera o spoločensko-politické a kultúrnepodmienky vývinu slovenského národa v jednotlivých etapách vývinu. Publikácia vychádzav tretom, rozšírenom a upravenom vydaní.
Dostupnosť: Vypredané
5,- €4,40 €
-12%
Vypredané
Zborník Matice slovenskej (Ján Kačala)
Zborník Matice slovenskej
Ján Kačala | Vydavateľstvo Matice Slovenskej (2010) SK jazyk
Kniha Zborník Matice slovenskej: Obnovením vydávania Zborníka Matice slovenskej nadväzujú autori na dobrú tradíciu Matice slovenskej v oblasti utvárania podmienok na vedecký výskum slovenského jazyka, slovenskej literatúry, histórie a kultúry. Zborník zahŕňa tri tematické časti:I. Ľudovít Novák v dejinách slovenskej jazykovedy a kultúry,II. Anton Bernolák a bernolákovci - prví kodifikátori...
Dostupnosť: Vypredané
7,95 €5,82 €
-27%
Vypredané