02 / 44 633 762
Odberné miesto v Bratislave

Prihlásenie

 

Cudzí jazyk

Základné školy

Stredné školy

Vysoké školy

Predškoláci :)

Manažment

Nájdete tu učebnice z vydavateľstiev Iura Edition, Datapress, Ikarus, Osveta a SPN ako napríklad: Základy manažmentu, Personálny manažmentu, Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve, organizačná kultúra, Nový manaýment rizika, Manažment zmien, Manažment pre malých a stredných podnikateľov a Kvantitatívny manažment. 

Zoradenie:     Usporiadanie:
1 2 »
Personálny manažment (Anna Kachaňáková ­ Oľga Nachtmannová ­ Zuzana Joniaková)

Personálny manažment

Druhé vydanie Obsah publikácie zohľadňuje komplexné zabezpečenie funkcií personálneho manažmentu a ich systémové prepojenie na riadenie organizácie. V jednotlivých kapitolách...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 8,60 €
Naša cena: 7,74 €
Zľava: 10%
Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra (Mária Seková a kol.)

Manažment II – ľudia v organizácii a orgnizačná kultúra

Mária Seková a kol. | (2013) Iura Edition
Cieľom druhej časti trilógie učebníc manažmentu je charakterizovať problematiku práce s ľuďmi v pracovnom procese; vysvetliť úlohu manažéra v manažmente...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 13,- €
Naša cena: 11,70 €
Zľava: 10%
Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu (Dagmar Kokavcová a kol.)

Manažment I – ako plánovať, organizovať, rozhodovať – historické a moderné aspekty manažmentu

Dagmar Kokavcová a kol. | (2012) Iura Edition
Prvá časť trilógie učebníc manažmentu reprezentuje snahu autorov vysvetliť a zdôvodniť význam a postavenie manažmentu, charakterizovať...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 11,- €
Naša cena: 9,89 €
Zľava: 10%
Základy manažmentu, 2. vydanie (Mikuláš Sedlák)

Základy manažmentu, 2. vydanie

Mikuláš Sedlák | (2012) IURA EDITION spol. s r.o.
Akcia trvá do vypredania zásob vydavateľstva!!!  Autor analyzuje vznik a vývoj hlavných koncepcií západného manažmentu, ktoré sú východiskom ich uplatňovania na Slovensku....
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 17,- €
Naša cena: 12,87 €
Zľava: 24%
Komplexné manažérstvo kvality (Iveta Paulová)

Komplexné manažérstvo kvality

Iveta Paulová | (2013) Iura Edition
Predkladaná odborná publikácia je prehľadom systémov manažérstva kvality až po komplexné manažérstvo kvality (TQM), kde autorka zároveň zachytila aj najnovšie...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 10,50 €
Naša cena: 9,45 €
Zľava: 10%
Znalectvo (Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica)

Znalectvo

Učebnica Znalectvo sa zaoberá problematikou znaleckej činnosti, postavenia znalca ako profesii, ako aj metódami ohodnocovania. Publikácia je rozdelená do siedmich...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 14,- €
Naša cena: 12,60 €
Zľava: 10%
Organizačná kultúra (Anna Kachaňáková)

Organizačná kultúra

Anna Kachaňáková | (2010) Iura Edition
Publikácia poskytuje univerzálne poznatky o formovaní a implementovaní organizačnej kultúry. Venuje sa základným pojmom, definíciám a kategóriám, postupne prechádza k...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 10,49 €
Naša cena: 9,44 €
Zľava: 10%
Strategický manažment a rozhodovanie (Mária Antošová)

Strategický manažment a rozhodovanie

Mária Antošová | (2012) Iura Edition
Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 13,90 €
Naša cena: 12,51 €
Zľava: 10%
Dynamika projektu (Eva Šviráková)

Dynamika projektu

Eva Šviráková | (2012) Ing. Radim Bačuvčík
Kniha Dynamika projektu vybízí manažery projektů k přemýšlení o důsledcích vlastních rozhodnutí, je podnětem k proměně mentálních modelů, k novým postupům....
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 6,58 €
Naša cena: 4,78 €
Zľava: 27%
Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie (Ján Závadský a kol)

Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie

Ján Závadský a kol | (2012) Iura Edition
Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 14,- €
Naša cena: 12,60 €
Zľava: 10%
Nákladový controlling (Alžbeta Foltínová a kol.)

Nákladový controlling

Alžbeta Foltínová a kol. | (2011) Iura Edition
Vysokoškolská učebnica Nákladový controlling je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej a pedagogickej činnosti jej autorov a ich spolupráce s hospodárskou praxou. Obsahuje komplexný pohľad na...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 17,- €
Naša cena: 15,30 €
Zľava: 10%
Nová paradigma znalostného manažmentu (Dagmar Kokavcová)

Nová paradigma znalostného manažmentu

Dagmar Kokavcová | (2011) Iura Edition
Znalosti sa stávajú základom rastu bohatstva. Keďže sa trh dynamicky mení, rastie počet nových technológií, rýchlejšie pribúdajú konkurenti, výrobky zastarávajú...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 6,- €
Naša cena: 5,40 €
Zľava: 10%
Manažment finančných rizík podniku + CD (Peter Markovič a kol.)

Manažment finančných rizík podniku + CD

Peter Markovič a kol. | (2007) Iura Edition
Monografia renomovaného autorského kolektívu vznikla ako výstup riešenia viacerých úloh, najmä však úlohy „Finančné a ekonomické aspekty podnikania slovenských podnikov po vstupe...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 17,93 €
Naša cena: 3,27 €
Zľava: 82%
Manažment (Mikuláš Sedlák)

Manažment

Mikuláš Sedlák | (2009) Iura Edition
Akcia trvá do vypredania zásob!!!  Štvrté, prepracované a doplnené vydanie V štvrtom, prepracovanom a doplnenom vydaní tejto mimoriadne úspešnej publikácie sa...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 15,60 €
Naša cena: 12,48 €
Zľava: 20%
Nový manažment rizika + CD (Tatiana Varcholová – Lenka Dubovická)

Nový manažment rizika + CD

Publikácia analyzuje rozvíjajúci sa prístup riadenia podnikateľského rizika v nefinančných podnikoch prezentovaný koncepciami celopodnikového manažmentu rizika (Enterprise-Wide Risk Management,...
Tovar expedujeme: do 5 pracovných dní
Bežná cena: 13,11 €
Naša cena: 11,80 €
Zľava: 10%
Retail management (Petr Cimler)

Retail management

Petr Cimler | (2009) Management Press, s.r.o.
Nová vysokoškolská učebnice zprostředkovává čtenáři základní teoretické koncepty a nástroje řízení maloobchodní firmy. Soustřeďuje se hlavně na procesy, které jsou pro maloobchodní...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 20,63 €
Naša cena: 15,64 €
Zľava: 24%
Základy manažmentu

Základy manažmentu

(2009) Iura Edition
Autor vychádza z premisy, že základom súčasnej spoločnosti sú organizácie určené efektívne plniť rôzne špecifické ciele. Môžu ich dosiahnuť len...
Tovar expedujeme: Vypredané
Bežná cena: 13,11 €
Naša cena: 11,80 €
Zľava: 10%
Modely strategického myšlení v agribusinessu (Jaromír a kol. Štůsek)

Modely strategického myšlení v agribusinessu

Jaromír a kol. Štůsek | (2008) TG TISK s.r.o.
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 7,05 €
Naša cena: 5,27 €
Zľava: 25%
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve (Mária Kilíková; Viera Jakušová)

Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Mária Kilíková; Viera Jakušová | (2008) Ing. Martin Farkaš, KD Osveta
Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou,...
Tovar expedujeme: do 3 pracovných dní
Bežná cena: 5,60 €
Naša cena: 4,30 €
Zľava: 23%
Management (František Bělohlávek, Oldřich Šuleř, Pavol Košťan)

Management

Do povinné výbavy každého manažera patří dovednosti týkající se plánování, organizování, motivování, kontroly a odměňování, dále i komunikace a umění argumentace. Bible managementu se vyčerpávajícím...
Tovar expedujeme: do 5 dní
Bežná cena: 59,75 €
Naša cena: 44,79 €
Zľava: 25%
Na stranu: tovarov.
1 2 »

Nákupný košík

Tovar za body

Pre verných klientov sme pripravili príjemné prekvapenie s názvom

Knižné novinky

 10-dňový detox (Mark Hyman)

10-dňový detox

11,16 € (zľava: 25%)
 India Place (Samantha Youngová)

India Place

9,66 € (zľava: 25%)
 Komando 52 (Peter Tóth)

Komando 52

8,54 € (zľava: 29%)
 Starec, ktorý lietal (Ján Milčák)

Starec, ktorý lietal

5,76 € (zľava: 27%)
 Jez, abys žil Kuchařka (Joel Fuhrman)

Jez, abys žil Kuchařka

11,74 € (zľava: 28%)
 Veža (Simon Toyne)

Veža

12,66 € (zľava: 25%)
 Moderná Bratislava (Peter Szalai)

Moderná Bratislava

9,22 € (zľava: 29%)
 Kiežby si bol tu (Rita Mae Brown)

Kiežby si bol tu

7,47 € (zľava: 25%)
 Miniaturista (Jessie Burton)

Miniaturista

11,16 € (zľava: 25%)
 Kráľovná Tearlingu (Erika Johansenová)

Kráľovná Tearlingu

10,41 € (zľava: 25%)
 Jednou nohou v hrobe (Dominik Dán)

Jednou nohou v hrobe

9,44 € (zľava: 27%)
 Velestúr (Jozef Banáš)

Velestúr

9,66 € (zľava: 25%)
 Šaláty s láskou (David Bez)

Šaláty s láskou

12,36 € (zľava: 27%)
 Pán ohně (Peter May)

Pán ohně

11,06 € (zľava: 28%)
 Hotel v Paříži Pokoj č.2 (Emma Mars)

Hotel v Paříži Pokoj č.2

14,06 € (zľava: 25%)
 Údolie zázrakov (Amy Tan)

Údolie zázrakov

10,90 € (zľava: 27%)
 Plán B (Igor Bukovský)

Plán B

14,52 € (zľava: 27%)
 Len sa mi snívaj (Kristína Falťanová)

Len sa mi snívaj

5,83 € (zľava: 27%)
 Splynutí (Juliana Baggottová)

Splynutí

12,72 € (zľava: 28%)
 Svět ledu a ohně (George R.R. Martin)

Svět ledu a ohně

32,06 € (zľava: 24%)
 Hodvábnik (Robert Galbraith)

Hodvábnik

11,62 € (zľava: 25%)
 Hviezda jasná (Maxim E. Matkin)

Hviezda jasná

8,71 € (zľava: 27%)
 Zapomeň na minulost (Magda Váňová)

Zapomeň na minulost

12,78 € (zľava: 26%)
 Zradca (S.J. Parrisová)

Zradca

10,41 € (zľava: 25%)
vrátiť sa späť nahor